, Inteligo

Obligacje skarbowe w serwisie Inteligo: poznaj zmiany

Od dnia 3 stycznia 2018 r. zmienia się funkcjonalność obsługi (w tym zakupu) obligacji w serwisie Inteligo.

Od dnia 3 stycznia 2018 r. zmienia się funkcjonalność obsługi (w tym zakupu) obligacji w serwisie Inteligo. Po wybraniu polecenia Obligacje nastąpi przekierowanie do serwisu www.zakup.obligacjeskarbowe.pl (nowa karta przeglądarki). Dla Klientów, którzy posiadają zakupione/obsługiwane obligacje w serwisie Inteligo, przekierowanie na stronę serwisu internetowego obligacji spowoduje automatyczne zalogowanie i możliwość pełnego korzystania z serwisu, bez konieczności logowania.

Klienci, którzy nie korzystali dotąd z tej funkcjonalności w serwisie Inteligo, zostaną przekierowani do strony www.zakup.obligacjeskarbowe.pl w celu dokonania rejestracji, która jest niezbędna do korzystania z serwisu.

Od dnia 3 stycznia 2018 r. Klientów korzystający w serwisu Inteligo w zakresie obligacji obowiązuje Regulamin korzystania z dostępu do rachunku rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu lub Internetu.

Uwaga:

Wprowadzone zmiany w serwisie skutkują nowymi rozwiązaniami w obsłudze – > nabywając obligacje Klient jest zobowiązany dokonać przelewu środków na rachunek rejestrowy w celu opłacenia transakcji zakupu (nie będzie automatycznego obciążenia salda rachunku).

Regulamin obsługi OSP poprzez systemy teleinformatyczne