, Inteligo

Obniżamy wybrane opłaty za transakcje walutowe

Od 1 grudnia 2019 r. obniżamy niektóre opłaty dla kont Inteligo prywatnych i firmowych.

Stylizowana ikona wiadomości

Od 1 grudnia 2019 r. - realizując obowiązek wynikający z przepisów Unii Europejskiej - obniżamy niektóre opłaty dla kont Inteligo prywatnych i firmowych. 

Zmiany są korzystne dla klientów i dotyczą wybranych transakcji walutowych, między innymi:

  • obniżamy opłaty za standardowe przelewy SEPA (czyli przelewy w euro). Wysokość opłat będzie taka sama, jak za przelewy w złotych. Opłata za te przelewy będzie zależeć od tego, czy przelew będzie zlecony w aplikacji mobilnej IKO, serwisie internetowym Inteligo czy za pośrednictwem konsultanta. Obniżka dotyczy wszystkich standardowych przelewów SEPA do 28 krajów Unii Europejskiej (w tym także do Polski) oraz Andory, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino, Szwajcarii i Watykanu,
  • obniżamy opłaty za wypłatę gotówki kartami debetowymi Inteligo w bankomatach za granicą. Opłaty będą wynosić tyle samo, co wypłaty w innych bankomatach w kraju. Będzie to dotyczyło wszystkich wypłat kartami Inteligo z bankomatów, na całym świecie i w dowolnej walucie,
  • obniżamy do 0 zł opłaty za przelewy otrzymane w euro.

Na przykład:

Jeśli masz konto Inteligo prywatne i wyślesz standardowy przelew w euro (SEPA), zapłacisz:

  • za przelew zlecany za pośrednictwem aplikacji IKO lub serwisu Inteligo - 0 zł, zamiast jak obecnie 8 zł,
  • za przelew zlecony przez konsultanta - 5 zł, zamiast jak obecnie 8 zł.

Za wypłatę gotówki kartą debetową Inteligo z bankomatu za granicą zapłacisz 5 zł, zamiast jak obecnie 3%, nie mniej niż 10 zł.

Jeśli zlecisz przelew w aplikacji mobilnej IKO lub w serwisie internetowym Inteligo po 1 grudnia 2019 r., zobaczysz opłatę aktualną w chwili zlecania przelewu. W przypadku przelewów z datą przyszłą (czyli na przykład zlecanych w listopadzie, ale do realizacji w grudniu), w chwili zlecania przelewu zobaczysz aktualną opłatę, ale w chwili realizacji przelewu naliczymy nową, niższą opłatę.

Zmiany wynikają z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.