, Inteligo

Obniżenie opłat za czynności upominawczo-monitorujące dla Klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Stylizowana ikona wiadomości

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna uprzejmie informuje, że obniża opłaty za czynności upominawczo - monitorujące wskazane w „Taryfie prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo”.

Od 01 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. ww. opłaty w przypadku Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) wynoszą:

Tytuł opłaty

Wysokość opłaty w złotych

Przesłanie zawiadomienia/monitu w sprawie opóźnienia w spłacie/wezwania do zapłaty

4,00

Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie

0,00