, Inteligo

Zmiana oprocentowania produktów depozytowych

Z dniem 2 stycznia 2017 r. zmianie ulega oprocentowanie następujących produktów depozytowych opartych na stałej stopie procentowej w okresie umownym:

Stylizowana ikona wiadomości
  • hop lokaty:

Lokata 3M

 Stopa procentowa w stosunku rocznym w poszczególnych miesiącach okresu umownego

 

1

2

3

do 2017-01-01

 0,25%              

0,75%              

2,00%              

od 2017-01-02

0,25%              

0,75%              

1,50%              

 Lokata 6M

 Stopa procentowa w stosunku rocznym w poszczególnych miesiącach okresu umownego

 

1

2

3

4

5

6

do 2017-01-01

0,25%

0,75%

1,25%

1,50%

1,75%

2,00%

od 2017-01-02

0,25%

0,75%

1,00%

1,25%

1,50%

1,75%

  • igo lokaty

Oprocentowanie w skali roku

igo lokata z miesięczną kapitalizacją odsetek:

do 2017-01-01

od 2017-01-02

3 miesiące

1,30%

0,90%

6 miesięcy

1,40%

1,10%

9 miesięcy

1,50%

1,20%

12 miesięcy

1,50%

1,30%

Zmiana dotyczy wszystkich ww. lokat o stałym oprocentowaniu otwartych lub odnowionych po zmianie wysokości oprocentowania, tj. od dnia 2 stycznia 2017 r. 

W przypadku Hop lokaty, o ile nie złożysz dyspozycji rezygnacji z przedłużenia umowy rachunku lokaty, (poprzez elektroniczne kanały dostępu), nie później niż w dniu poprzedzającym dzień upływu danego okresu umownego, ulegnie ona przedłużeniu na kolejny taki sam okres umowny na warunkach oprocentowania obowiązujących w dniu przedłużenia umowy.

W przypadku Igo lokaty, o ile nie złożysz dyspozycji rezygnacji z przedłużenia umowy rachunku lokaty, (jeżeli korzystasz z opcji automatycznego odnowienia):

  • w formie wiadomości elektronicznej, nie później niż na trzy dni robocze przed upływem danego okresu umownego,
  • poprzez elektroniczne kanały dostępu, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień upływu danego okresu umownego,

ulegnie ona przedłużeniu na kolejny taki sam okres umowny na warunkach oprocentowania obowiązujących w dniu przedłużenia umowy.