, Inteligo

Zmiana oprocentowania produktów kredytowych

Od 1 października 2022 r. zmieniło się oprocentowanie, niektórych produktów kredytowych

Aktualne stawki oprocentowania:

Produkty kredytowe w ramach Kont Inteligo

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1.

Limit debetowy:

1)

dla Konta Inteligo prywatnego

17,25

2)

dla Konta Inteligo firmowego

19,00

2.

Kredyt w rachunku płatniczym (Limit odnawialny Inteligo) udzielany po  24 maja 2019 r.

Stopa referencyjna

NBP + 12 p.p.1)

 

18,75

3.

Kredyt w rachunku płatniczym (Limit odnawialny Inteligo) udzielany do 24 maja 2019 r., z zastrzeżeniem pkt 4

17,25

4.

Kredyt w rachunku płatniczym (Limit odnawialny Inteligo) udzielany do 24 maja 2019 r. i aneksowany po dniu 24 maja 2019 r.

Stopa referencyjna

NBP + 12 p.p.1)

 

18,75

5.

Pożyczka Inteligo

13,60

6.

Karta kredytowa Inteligo dla klientów Konta Inteligo prywatnego (indywidualnego)

17,25

 

1) Maksymalna wysokość odsetek od kredytów i pożyczek nie może w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne)