, Inteligo

Zmiana oprocentowania w Inteligo

Informujemy o planowanych zmianach oprocentowania środków pieniężnych na Koncie Inteligo prywatnym, dla klientów, którzy zawarli umowę rachunku bankowego przed dniem 11 maja 2010 r. i nie przeszli na nowe warunki cenowe obowiązujące po 11 maja 2010 roku oraz środków pieniężnych na rachunku oszczędnościowym prowadzonym w ramach Konta Inteligo prywatnego, związanych z obniżeniem niektórych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Z dniem 15 czerwca 2015 r. zmianie ulega oprocentowanie:

  • środków pieniężnych na rachunku oszczędnościowym prowadzonym w ramach Konta Inteligo prywatnego:

 

 Wysokość środków na rachunku

 Oprocentowanie podawane jest w skali roku

do  2015-06-14

od  2015-06-15

do 999,99 zł

1,00%

0,60%

od 1 000,00 do 9 999, 99 zł

1,00%

0,70%

od 10 000,00 do 19 999,99 zł

1,10%

0,80%

od 20 000,00 do 49 999,99 zł

1,10%

0,90%

od 50 000,00 do 99 999,99 zł

1,20%

0,90%

od 100 000,00 do 199 999,99 zł

1,70%

1,30%

od 200 000,00 zł

2,30%

1,80%

 

  • środków pieniężnych na Koncie Inteligo prywatnym dla klientów, którzy zawarli umowę rachunku bankowego Konta Inteligo przed dniem 11 maja 2010 r. i nie przeszli na warunki cenowe obowiązujące od dnia 11 maja 2010 r.:

 

Wysokość środków na rachunku

Oprocentowanie podawane jest w skali roku

do  2015-06-14

od  2015-06-15

poniżej 99,99 zł

0,01%

0,01%

od 100 zł do 3 999, 99 zł

0,01%

0,01%

od 4 000 zł do 49 999,99 zł

0,05%

0,01%

od 50 000 zł

0,50%

0,01%


Klientów posiadających Konto Inteligo prywatne, którzy zawarli umowę rachunku bankowego przed dniem 11 maja 2010 r. i nie przeszli na warunki cenowe obowiązujące po 11 maja 2010 roku lub rachunek oszczędnościowy prowadzony w ramach Konta Inteligo prywatnego informujemy, że w związku z planowanymi zmianami oprocentowania wyżej wskazanych produktów:

  1. jeżeli przed datą wejścia w życie zmian, o których mowa wyżej, klient nie zgłosi Bankowi sprzeciwu wobec tych zmian ani nie wypowie umowy rachunku oszczędnościowego prowadzonego w ramach Konta Inteligo prywatnego lub umowy Konta Inteligo prywatnego zawartej na warunkach cenowych obowiązujących przed dniem 11 maja 2010 r., uznaje się, że Klient wyraził na nie zgodę,
  2. Klient ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę rachunku oszczędnościowego prowadzonego w ramach Konta Inteligo prywatnego lub umowy Konta Inteligo prywatnego zawartej na warunkach cenowych obowiązujących przed dniem 11 maja 2010 r, ze skutkiem natychmiastowym,
  3. w przypadku, gdy Klient zgłosi sprzeciw zgodnie z pkt. 1), ale nie dokona wypowiedzenia umowy rachunku oszczędnościowego prowadzonego w ramach Konta Inteligo prywatnego lub umowy Konta Inteligo zawartej na warunkach cenowych obowiązujących przed dniem 11 maja 2010 r, , umowa ta rozwiązuje się z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.