, Inteligo

Nowe Fundusze w Inteligo - nowe możliwości!

Inteligo rozszerzyło ofertę funduszy inwestycyjnych dostępnych wprost z konta.

e47770b7-ad38-422e-ae6f-9ac7520200c3.png

Wśród nowości:

Nowe fundusze to nowe możliwości! Szeroki horyzont czasowy dla wybranych inwestycji i zróżnicowany poziom ryzyka pozwolą na wybór funduszu zgodnego z Twoim profilem oszczędnościowym.

Możliwość przenoszenia środków między subfunduszami Funduszu Parasolowego (bez konieczności płacenia podatku od zysku), możliwość wpłaty do jednego wybranego subfunduszu lub kilku jednocześnie w ramach Programu Oszczędnościowego.

Dodatkowo, Inteligo udostępniło nowe zlecenie stałe, które pozwala na zdefiniowanie systematycznej płatności na dowolnie wybrany Fundusz PKO i dostosowanie parametrów do własnych potrzeb. Aby zacząć inwestować w Inteligo, wystarczy 100 zł. Więcej o nowym zleceniu stałym przeczytasz tutaj.

Uwaga! Teraz nie ponosisz żadnych opłat za nabycie na rejestrach otwartych za pośrednictwem Dystrybutora IFS S.A. oraz za zlecenia konwersji składane przez Inteligo.

Więcej o ryzykach inwestowania