, Inteligo

Przelewy natychmiastowe do ZUS

Od 2 stycznia 2018 r. klienci Inteligo będą mogli zlecać przelewy natychmiastowe również do ZUS.

0dff7d69-41fa-4fac-97c4-3e339e7e63c8.png

Od dziś klienci Inteligo będą mogli zlecać przelewy natychmiastowe realizowane w systemie Express Elixir również na rachunki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Przelewy natychmiastowe umożliwiają przelewanie pieniędzy w ciągu kilku sekund z banku do banku, niezależnie od sesji rozliczeniowych Elixir – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Uzupełniają one ofertę przelewów standardowych i przelewów na telefon BLIK.

Zlecenie przelewu natychmiastowego w serwisie internetowym Inteligo czy aplikacji IKO jest łatwe – na formularzu przelewu należy wybrać opcję przelew natychmiastowy, a następnie zaakceptować opłatę za ten typ przelewu.

Przelewy natychmiastowe są realizowane w złotych na terenie Polski, za pośrednictwem systemu Express Elixir, który prowadzony jest przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. Przelew natychmiastowy zostanie wykonany w przypadku spełnienia następujących warunków:

  1. dostępności obydwu banków uczestniczących w rozliczeniu w systemie Express Elixir (banku zleceniodawcy i banku odbiorcy) - szczegóły dotyczące działania przelewów natychmiastowych oraz informacje o bankach uczestniczących w systemie i ich dostępności podane są na stronie www expresselixir.pl,
  2. kwota pojedynczego przelewu (w tym także przelewu natychmiastowego do ZUS) nie przekroczy 3 000 zł, zaś kwota przelewów natychmiastowych zlecana przez klienta Inteligo, wspólna dla wszystkich kanałów, nie przekroczy 6 000 zł dziennie,
  3. w przypadku przelewu na rachunek organu administracji skarbowej (np. Urzędu Skarbowego), prowadzony przez Narodowy Bank Polski – kwota pojedynczego przelewu natychmiastowego nie przekroczy 50 000 zł, zaś kwota przelewów natychmiastowych zlecana z jednego rachunku, wspólna dla wszystkich kanałów, nie przekroczy 250 000 zł dziennie,
  4. bank odbiorcy jest aktywny (dostępny) w momencie złożenia przelewu do realizacji (nie występują czasowe niedostępności), co jest automatycznie weryfikowane w serwisie internetowym Inteligo czy aplikacji IKO,
  5. na rachunku muszą znajdować się środki wystarczające na pokrycie kwoty przelewu i opłaty należnej za wykonanie tego przelewu.

Przelewy natychmiastowe można wysyłać z innych banków uczestniczących w systemie na wszystkie numery rachunków prowadzonych w PKO Banku Polskim, w tym numery rachunków Inteligo.

Klienci Inteligo mogą zlecać przelewy natychmiastowe z wykorzystaniem aplikacji mobilnej IKO i serwisu internetowego Inteligo. W pierwszej połowie roku 2018 planowane jest zaś udostępnienie klientom Inteligo możliwości zlecania przelewów natychmiastowych u konsultantów.

Więcej o przelewach natychmiastowych