, Inteligo

Tarcza finansowa PFR w serwisie Inteligo

Tarcza finansowa PFR to program rządowy, który ma pomóc firmom zachować ciągłość finansową w czasie epidemii koronawirusa.

Zanim wypełnisz wniosek online, sprawdź najważniejsze informacje.

e8d33ca0-9084-4c0b-9e54-30d9d3bd8788.png

Więcej o tarczy finansowej PFR

Przeczytaj przed podjęciem decyzji o wypełnieniu wniosku

 • Żeby ubiegać się o subwencję PFR, dane firmy w banku (przede wszystkim NIP) muszą być zgodne z danymi w rejestrze przedsiębiorców oraz trzeba mieć złożoną deklarację VAT
 • Wypełnij wniosek nie wcześniej niż 4 dni kalendarzowe po wysłaniu deklaracji VAT-7 lub 7 dni kalendarzowych po złożeniu JPK_VAT – tak, żeby podczas obsługi wniosku PFR miał dostęp do aktualnych danych w rejestrach publicznych
 • Sprawdź, czy masz zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych lub wobec ZUS – to może przeszkodzić w złożeniu wniosku
 • Jeżeli nie wiesz, jak określić liczbę pracowników, sprawdź definicje PFR
 • Kto może wypełnić wniosek?
  Niezależnie od zasad reprezentacji danego przedsiębiorcy, wniosek dla firmy może złożyć 1 osoba, która spełni łącznie warunki:
  • ma konto firmowe Inteligo z dostępem do narzędzi autoryzacji do potwierdzenia wniosku
  • jest uprawniona do realizacji przelewów lub do składania oświadczeń woli w imieniu firmy
  • złoży oświadczenie, że została upoważniona przez firmę do wszelkich czynności związanych ze złożeniem wniosku i podpisaniem umowy o dofinansowanie, oraz jest świadoma odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i działanie w imieniu firmy bez wymaganych upoważnień

Przeczytaj przed wypełnieniem wniosku w serwisie Inteligo

 • Ostrzegamy przed oszustami, którzy chcą wyłudzić dane. Przypominamy: wnioski o subwencję PFR dla klientów Inteligo są dostępne w serwisie internetowym Inteligo
 • Pamiętaj, że wniosek o subwencję PFR możesz złożyć tylko 1 raz, dlatego wybierz odpowiedni moment
 • Przygotuj m.in.: 
  • podstawowe dane firmy (NIP, REGON), w tym główny kod PKD
  • dane o zatrudnieniu wraz z informacją, ile osób subwencja ochroni przed zwolnieniem
  • dane finansowe firmy, w tym informacja o spadku obrotów
 • Przed złożeniem wniosku o subwencję PFR, możesz otworzyć w serwisie Inteligo rachunek subwencji, czyli bezpłatne, nieoprocentowane kont tylko do obsługi subwencji. Środki zgromadzone na tym koncie nie będą podlegały egzekucjom komorniczym. Jeśli wskażesz we wniosku inne konto, ryzykujesz, że środki z subwencji zostaną wykorzystane do automatycznej spłaty rat kredytowych, opłat bankowych i innych zobowiązań. Może to być niezgodne z zasadami wykorzystywania subwencji
 • Co warto wiedzieć o kwocie subwencji PFR?
  • Zwróć uwagę, jaką kwotę subwencji podajesz w wniosku. Jeżeli otrzymasz pozytywną decyzję od PFR, nie będzie można zmienić tej kwoty
  • Kwota podana we wniosku jest kwotą maksymalną i nie można jej już zwiększyć. System sam wyliczy maksymalną wartość subwencji na podstawie wprowadzonych przez Ciebie danych
 • Przy wypełnianiu wniosku zwróć szczególną uwagę na pole Wielkość firmy – gdy je wybierzesz, zobaczysz kryteria PFR. Sprawdź, jak PFR definiuje mikrofirmę oraz małe lub średnie przedsiębiorstwa.

Gdy masz już złożony wniosek – co dalej?

 • Złożenie wniosku kończy się podpisaniem umowy warunkowej. Treść tej umowy wraz z maksymalną kwotą subwencji pokażemy Ci w czasie wypełniania wniosku. Ostatecznie przyznaną kwotę subwencji zobaczysz na decyzji PFR, która będzie integralną częścią umowy
 • O decyzji PFR poinformujemy Cię SMS-em:
  • Przyznanie subwencji na kwotę z Twojego wniosku – bank potwierdzi wejście tej decyzji w życie
  • Przyznanie subwencji na kwotę niższą niż podana w Twoim wniosku – wtedy bank powiadomi Cię o nowej kwocie subwencji
  • Odrzucenie wniosku przez PFR – wtedy bank powiadomi Cię o odrzuceniu wniosku, a umowa będzie unieważniona
 • Pamiętaj: jeżeli nie zgadzasz się z decyzją PFR, możesz złożyć wniosek odwoławczy. Jednak zanim to zrobisz, sprawdź z odpowiednimi instytucjami, np. ZUS, US, czy nie ma rozbieżności danych pomiędzy tym, co jest w ich rejestrach i tym, co deklarujesz we wniosku