, Inteligo

Tarcza PFR – wniosek odwoławczy w serwisie Inteligo

Chcesz odwołać się od decyzji PFR? Możesz złożyć wniosek w Inteligo. Zanim wypełnisz wniosek online, sprawdź najważniejsze informacje.

Stylizowana ikona wiadomości

W jakiej sytuacji i kiedy możesz złożyć wniosek odwoławczy?
Możesz odwołać się od decyzji PFR, jeżeli uważasz, że przyznano Ci mniejszą kwotę subwencji PFR niż ta, którą masz podaną w swoim wniosku. Odwołanie możesz złożyć tylko na kwotę różnicy pomiędzy tymi kwotami.
Wniosek odwoławczy trzeba złożyć nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania decyzji, od której się odwołujesz.

Wniosek odwoławczy możesz wypełnić nie więcej niż 2 razy; każdy kolejny wniosek odwoławczy będzie odrzucany przez PFR.
Drugi wniosek odwoławczy może złożyć tylko przedsiębiorca, któremu w wyniku wniosku pierwotnego i pierwszego odwołania nie została wypłacona łącznie maksymalna kwota, którą podał we wniosku.

Zanim wypełnisz wniosek odwoławczy, zapoznaj się z wymaganiami.
Wniosek odwoławczy:

  • Może złożyć inna osoba, która reprezentuje firmę.
  • Musi być złożony w tym samym banku, w którym masz złożony pierwotny wniosek
  • Musi zawierać ID wniosku pierwotnego oraz wszystkie oświadczenia, takie jak we wniosku pierwotnym, w tym:
   1. Wszystkie oświadczenia wiedzy na temat przedsiębiorcy i jego sytuacji gospodarczej
   2. Wszystkie oświadczenia własne osoby składającej wniosek (potwierdzające posiadanie pełnomocnictwa, o odpowiedzialności karnej, RODO itd.), nawet jeśli wniosek odwoławczy składa ta sama osoba, która podpisywała Umowę.

Zanim wypełnisz wniosek odwoławczy, pamiętać żeby:

  • sprawdzić, czy masz zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych lub wobec ZUS
  • upewnić się, że dane w rejestrach, wskazane przez PFR jako niezgodne, są już uaktualnione
  • we wniosku wskazano tylko kwotę podwyższenia (kwotę sporną), a nie pełną kwotę, na jaką był składany pierwszy wniosek

Kiedy nie możesz złożyć wniosku odwoławczego? Gdy Twój pierwszy wniosek:

  • został zaakceptowany w kwocie, jaką masz podaną we wniosku,
  • nie został jeszcze rozpatrzony przez PFR.

Jak wniosek odwoławczy wpływa na Twoją umowę z PFR?

  • Po wypełnieniu wniosku odwoławczego, bank nie generuje drugiej Umowy, tylko dokument z danymi z wniosku odwoławczego
  • Zarówno odwołanie (w zakresie w jakim zostanie uwzględnione przez PFR) jak i decyzja PFR wydana w procesie odwoławczym stają się integralną częścią umowy i mają moc prawną

Decyzja PFR w procesie odwoławczym może być:

  • negatywna – nie dochodzi do wypłaty świadczenia
  • częściowo pozytywna – następuje wypłata dodatkowego świadczenia, ale na mniejszą kwotę niż podana we wniosku
  • w pełni pozytywna – następuje wypłata dodatkowego świadczenia do wysokości podanej we wniosku kwoty

 

Więcej o Tarczy finansowej PFR