Powiadomienia

W aplikacji IKO możesz otrzymywać powiadomienie push.

Stylizowana ikona wiadomości

Na głównym widoku sekcji „Powiadomienia” widoczne są wszystkie wiadomości wysłane przez bank. Każda z wiadomości ma swoją kategorię:

 • Komunikaty – to np.: wiadomości związane z bieżącą działalnością banku, dostępnością aplikacji IKO.
 • Oferty – to wiadomości z ofertą produktową lub promocjami, które mogą Cię zainteresować.
 • Zdarzenia – to wiadomości powiązane ze statusami operacji i transakcji bankowych (tu znajdziesz np. potwierdzenie otrzymania przelewu na telefon, prośbę o przelew).

Zarządzanie Powiadomieniami jest intuicyjne: możesz usunąć  oraz zaznaczyć wszystkie lub pojedyncze wiadomości jako przeczytane/nieprzeczytane.

Aby otrzymać powiadomienia, aplikacja IKO musi mieć dostęp do internetu, co może wiązać się z opłatą za wykorzystany przez Ciebie pakiet transmisji danych.

Powiadomienia dostępne są w języku polskim i angielskim.

Typy powiadomień push w aplikacji IKO

Konta

 • Zmiana salda na ujemne, w tym wejście w debet lub limit kredytu odnawialnego
 • Uznanie rachunku
 • Obciążenie rachunku
 • Niezrealizowana transakcja

Karty debetowe

 • Wysyłka karty płatniczej
 • Autoryzacja transakcji kartowej

Karty kredytowe

 • Wysyłka karty płatniczej
 • Autoryzacja transakcji kartowej
 • Przypomnienie o spłacie karty kredytowej

Produkty kredytowe

 • Powstanie zadłużenia wymagalnego w wyniku braku spłaty raty
 • Spłata zadłużenia wymagalnego
 • Przypomnienie o spłacie debetu/kredytu

Ustawienia powiadomień push

W zależności od Twoich preferencji i ustawień telefonu, powiadomienia push z IKO mogą się pojawić w skróconej formie na ekranie/pasku powiadomień telefonu lub tylko w aplikacji IKO – na pewno jednak będą dostępne w sekcji Powiadomienia na pasku nawigacyjnym aplikacji IKO, W najnowszej wersji aplikacji zmienił się także wygląd sekcji powiadomień – została ona podzielona ze względu na typy powiadomień otrzymywanych od Banku na zakładki obejmujące wszystkie powiadomienia, komunikaty, oferty i zdarzenia.

Jak zarządzać powiadomieniami push w aplikacji IKO?

  1. Wejdź w ustawienia Powiadomień klikając w zakładce Powiadomienia w menu kontekstowym (3 kropki w prawym górnym rogu) opcję Ustawienia zdarzeń lub wchodząc w  menu hamburger: Ustawienia aplikacji > Powiadomienia o zdarzeniach.
  2. Włącz/wyłącz funkcję Powiadomienia o zdarzeniach.
  3. Wybierz typy powiadomień, jakie chcesz otrzymywać w zależności od posiadanych produktów w banku.