Skarbonki

Skarbonki w aplikacji IKO ułatwiają odkładanie pieniędzy na wybrany przez Ciebie cel: podróż, rower czy też wymarzony gadżet.

c0dc8018-8e3a-402a-b8a7-6e4a4c69d373.png
  • Do dyspozycji są 2 rodzaje skarbonek – skarbonki wirtualne oraz skarbonki w ramach konta oszczędnościowego w PLN.
  • Nie ponosisz opłat za utworzenie i utrzymanie skarbonek.
  • Skarbonkę zasilasz według własnych potrzeb.
  • Pieniądze gromadzone na skarbonce nie są blokowane – możesz nimi dowolnie dysponować wykonując standardowe operacje na swoich rachunkach.
  • Aplikacja IKO będzie Ci przypominać o wpłatach na skarbonkę tak, aby osiągnąć zamierzony cel oszczędzania.
  • Każdą skarbonkę można rozbić w dowolnym momencie.

 

Skarbonka wirtualna*
Skarbonka w ramach konta oszczędnościowego

Maksymalna liczba aktywnych skarbonek:
Możesz mieć do 5 aktywnych skarbonek tego typu.


Maksymalna liczba aktywnych skarbonek:
Możesz mieć do 5 aktywnych skarbonek tego typu, przy czym można mieć po 1 skarbonce do każdego konta oszczędnościowego.
Powiązanie z innymi produktami w banku:
Skarbonka wirtualna pomaga w odkładaniu pieniędzy w oparciu o środki zgromadzone na posiadanych w banku rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) i kontach oszczędnościowych w PLN.
Powiązanie z innymi produktami w banku:
Skarbonka może być utworzona w ramach wybranego rachunku oszczędnościowego w PLN w Inteligo.


Wartość skarbonki a saldo kont:
Jeśli utworzysz skarbonkę wirtualną, przypisane do niej środki nie są blokowane na kontach, które dotąd posiadałeś w banku i nie prezentują dodatkowego salda. Jeśli rozbijesz taką skarbonkę, suma zgromadzonych środków w banku nie powiększy się. Tym samym, jeśli dojdzie do obniżenia salda na Twoich rachunkach, może dojść do pomniejszenia środków przyporządkowanych do skarbonki.
Wartość skarbonki a saldo kont:
Saldo konta oszczędnościowego, do którego została utworzona skarbonka, odzwierciedla wartość skarbonki. Likwidacja skarbonki na koncie oszczędnościowym nie zmienia jego salda.
Zasilanie skarbonki:
Skarbonkę wirtualnąmożesz zasilać w dowolnych odstępach czasu i na dowolną kwotę. Wystarczy wejść do sekcji Mój bank > Skarbonki, kliknąć wybraną skarbonkę, a następnie przycisk „Zasil”.
Zasilanie skarbonki:
Skarbonkę możesz zasilać przelewami lub ustalić zlecenie stałe na konto, do którego skarbonka jest przyporządkowana.

Edycja skarbonki:
Skarbonkę możesz edytować wchodząc w jej właściwości z poziomu menu kontekstowego danej skarbonki. Dodatkowo skarbonkę wirtualną możesz przekształcić w skarbonkę przyporządkowaną do rachunku oszczędnościowego (o ile taki posiadasz).
Edycja skarbonki:
Skarbonkę możesz edytować wchodząc w jej właściwości z poziomu menu kontekstowego danej skarbonki. * Utworzenie skarbonki wirtualnej nie jest możliwe w powiązaniu z rachunkiem firmowym

Jak utworzyć skarbonkę wirtualną w aplikacji IKO?

 

1. Wejdź w menu aplikacji IKO i wybierz kolejno
„Mój bank” > „Skarbonki”.

 

 

2. W zakładce „Skarbonki” kliknij przycisk „Nowa skarbonka”.

 

 

 3. Wybierz kategorię oszczędzania.

 

  

4. Określ parametry skarbonki: nazwę, obrazek skarbonki, kwotę docelową, jaką zamierzasz odłożyć i termin zakończenia oszczędzania i zatwierdź zmiany.

 

5. Aplikacja wyświetli Ci potwierdzenie utworzenia skarbonki.

 

 

6. Aplikacja wyświetli Ci utworzoną skarbonkę w zakładce „Skarbonki” w sekcji „Mój Bank” oraz na ekranie głównym aplikacji IKO.

 

Jak utworzyć skarbonkę w ramach konta oszczędnościowego w aplikacji IKO?

 

 1. Wejdź w menu aplikacji IKO i wybierz kolejno „Mój bank” > „Konta”.

 

 

 2.Wybierz ikonkę świnki „Dodaj cel”.

 

 

 3. Wybierz kategorię oszczędzania.

 

  

4. Określ parametry skarbonki: nazwę, obrazek skarbonki, kwotę docelową (wyższą, niż aktualny stan konta oszczędnościowego), jaką zamierzasz odłożyć i termin zakończenia oszczędzania i zatwierdź zmiany.

 

5. Aplikacja wyświetli Ci potwierdzenie utworzenia skarbonki.

 

 

6. Aplikacja wyświetli Ci utworzoną skarbonkę tylko w zakładce „Konta” w sekcji „Mój Bank”.