E-faktura za doładowania

Dzięki usłudze możesz szybko i bezpiecznie zamawiać i pobierać faktury za doładowania telefonów komórkowych w wersji elektronicznej wprost z serwisu transakcyjnego. Wystarczy, że podasz niezbędne do wystawienia faktury dane (NIP, imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres).

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. Co to jest e-faktura

  E-faktura to dokument w wersji elektronicznej, wystawiony przez PKO BP Finat sp. z o.o. na życzenie klienta. 

 2. Jak otrzymać e-fakturę

  Możesz ją zamówić w serwisie transakcyjnym w momencie transakcji lub do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało kupione doładowanie telefonu.

  Wystarczy że:

  • w momencie doładowania zaznaczysz opcję "Chcę otrzymać fakturę",
  • w przypadku późniejszego zamówienia złożysz dyspozycję w Historii Doładowań, 
  • po wpisaniu szczegółów doładowania wpiszesz dane odbiorcy faktury, o które zostaniesz poproszony, 
  • potwierdzisz zlecenie doładowania i wystawienia faktury jednorazowym kodem z Twojego aktywnego narzędzia autoryzacji (karty kodów, tokena lub przesłanego SMS-em).

  Faktura zostanie wystawiona w formie elektronicznej i udostępniona do pobrania następnego dnia. Będziesz mógł ją pobrać wybierając link "Pobierz" w Historii Doładowań.

  Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej możliwe jest zamówienie faktury po upływie 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało kupione doładowanie telefonu, do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało kupione doładowanie.

  Należy przesłać wniosek o jej wystawienie do PKO BP Finat sp. z o.o. na adres poczty elektronicznej pok@finat.pl lub adres korespondencyjny PKO BP Finat sp. z o.o., 00-805 Warszawa ul. Chmielna 89.

  Wniosek o wystawienie faktury za doładowanie powinien koniecznie zawierać dane doładowania, czyli datę doładowania, numer telefonu, identyfikator operacji i kwotę oraz dane nabywcy: imię i nazwisko, adres i opcjonalnie NIP.