Składanie wniosku o dowód osobisty przez internet - serwis ePUAP

Dowód osobisty musi posiadać każdy dorosły polski obywatel. Dzieci również,  jeśli chcemy je zabrać do innego państwa Unii Europejskiej. W każdym z tych przypadków wniosek o dowód osobisty można złożyć przez internet korzystając z ePUAP i Profilu Zaufanego. Również przez internet można sprawdzić czy dokument jest gotowy do odebrania.

Załóż profil

 1. Dowód osobisty - kto, jak, kiedy?

  Dowód osobisty musi wyrobić każda osoba po ukończeniu 18 lat, co najmniej 30 dni przed upływem ważności obecnego dokumentu. Należy to zrobić jak najszybciej w przypadku jego utraty, zmiany danych albo wyraźnej zmiany wyglądu twarzy.

  Jeśli składasz wniosek o dowód we własnym imieniu, skorzystaj z uproszczonego wniosku w serwisie Obywatel.gov.pl – zobacz jak go wypełnić. Jeśli w trakcie wypełniania tego wniosku zobaczysz błędne dane, skorzystaj z formularza w serwisie ePUAP, opisanego poniżej. Jest on również właściwy w przypadku wypełniania wniosku o wydanie dowodu osobistego w imieniu innej osoby, w tym dokumentu dla dziecka.

 2. Składanie wniosku krok po kroku

  Krok 1: Na stronie głównej ePUAP, w sekcji Katalog spraw, kliknij na Sprawy obywatelskie, a następnie w sekcji Dokumenty tożsamościwybierz:

  • Jeśli chcesz złożyć wniosek o dokument tożsamości dla dziecka, wybierz Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego dla dziecka
  • Jeśli chcesz złożyć wniosek o dokument tożsamości dla siebie (chcesz samodzielnie skorygować dane) lub dla innej osoby, wybierz Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego z danymi do korekty.

  Wniosek jest właściwy niezależnie od tego, czy kończy Ci się ważność dowodu, utraciłeś lub uszkodziłeś dokument albo chcesz wyrobić dowód osobisty z innego powodu.

  Krok 2: Na następnym ekranie kliknij przycisk Załatw sprawę, aby przejść do ekranu logowania do serwisu ePUAP w celu wypełnienia wniosku.

   

  Logujemy się do serwisu ePUAP Profilem Zaufanym wybierając opcję „Zaloguj przez bankowość elektroniczną” i klikając na ikonę danego banku. Dokonujemy logowania za pośrednictwem banku.

  Krok 3: Przechodzimy do formularza wniosku. Musimy go przede wszystkim zaadresować wybierając urząd gminy. Do pola w formularzu wystarczy wpisać pierwsze litery nazwy miasta lub gminy. System sam zaproponuje placówki, o które może nam chodzić. Wybieramy odpowiedni urząd z listy wskazując go kliknięciem myszy.

  UWAGA: Po wskazaniu urzędu należy jeszcze kliknąć “Zaadresuj” - dopiero wtedy dokument zostanie zaadresowany.

  Krok 4: W sekcji „Dane osoby, dla której dowód zostanie wydany” imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, obywatelstwo, płeć są już wstępnie uzupełnione na podstawie Twoich danych z Profilu Zaufanego – podobnie jak dane adresowe osoby składającej wniosek. Uzupełniamy pozostałe dane w formularzu.

  Jeżeli składamy dowód w imieniu dziecka lub podopiecznego, musimy zmienić wstępnie uzupełnione dane na dane osoby, dla której dowód zostanie wydany i uzupełnić pozostałe pola.

  Krok 5: W końcowej części formularza należy dodać załącznik (zdjęcie o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości maksymalnie 2,5 MB). Miejsce dodania załącznika pokazuje strzałka 1. Należy też podać powód ubiegania się o wydanie dowodu (strzałka 2) i dane rodzica lub opiekuna jeśli składa się dowód w imieniu dziecka (strzałka 3). Po wypełnieniu formularza klikamy przycisk dalej (strzałka 4).

  UWAGA: Bez uzupełnienia wszystkich wymaganych danych w formularzu, niemożliwe będzie przejście do dalszego etapu składania wniosku.

   

  Krok 6: Przechodzimy do podglądu wniosku. Jeśli wszystko jest jak należy, możemy podpisać dokument klikając przycisk “Podpisz”.

  Krok 7: System spyta, jaką metodą chcemy podpisać wniosek. Wybieramy “Podpisz Profilem Zaufanym”.

  Po wypełnieniu właściwego wniosku zaznaczamy opcję „Podpisz Profilem Zaufanym”, następnie korzystamy z opcji logowania przy pomocy banku i wybieramy „iPKO” lub Inteligo – nastąpi automatyczne przekierowanie do serwisu transakcyjnego. Po zalogowaniu widzimy pole z nazwą podpisywanego dokumentu i miejsce na podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego. Potwierdzamy operację kodem z narzędzia autoryzacyjnego – nastąpi automatyczny powrót do strony administracji publicznej.

  Całość przypomina proces płacenia w sklepie internetowym, gdy na chwilę zostajesz przeniesiony na stronę banku, a po zatwierdzeniu dyspozycji wracasz do strony sklepu.

  Krok 8: Po podaniu kodu wrócisz do podglądu dokumentu. Powinna być w nim informacja “Wszystkie podpisy prawidłowe” (strzałka 1). Jeśli tak jest, pozostaje tylko kliknąć przycisk “Wyślij” (strzałka 2).

  Powinieneś ujrzeć informację o wysłaniu dokumentu. Wszystko załatwione!

  Załóż profil

 3. Jak sprawdzić, czy możesz już odebrać dowód osobisty?

  Gdy urząd rozpocznie realizację wniosku, dostaniesz na konto ePUAP potwierdzenie złożenia wniosku. Dzięki niemu można sprawdzić przez internet, czy dowód osobisty jest już gotowy do odbioru. Szczegóły na ten temat znajdziesz na stronie Obywatel.gov.pl pod adresem https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/odbior-dowodu-osobistego-sprawdz-czy-twoj-dowod-jest-gotowy

 4. Co jeszcze warto wiedzieć?

  Uzyskanie dowodu osobistego jest bezpłatne. Termin oczekiwania może wynosić do 30 dni. Dowód można odebrać w urzędzie, do którego złożyło się wniosek. Jeśli wniosek był składany dla dziecka do 5 roku życia, możesz odebrać dokument samodzielnie, nie musisz przychodzić z pociechą. Jeśli wniosek był składany dla dziecka powyżej 5 roku życia, to musi być ono obecne przy odbieraniu dowodu. 

  Dowód osobisty dla dziecka, które ma mniej niż 5 lat jest ważny 5 lat; dla starszego - 10 lat.