Wniosek Dobry start

 • Dobry start to 300 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia w 2020 r. był dostępny online w serwisie internetowym Inteligo od 1 lipca do 30 listopada br.
 • Wyprawkę 300+ mogą otrzymać uczniowie do 20 roku życia lub, w przypadku niepełnosprawności, do 24 roku życia
 • Świadczenie nie obejmuje dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 idą do przedszkola lub tzw. „zerówki

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. Więcej o świadczeniu Dobry start

  • Kiedy otrzymasz wyprawkę?
   • Jeżeli złożysz prawidłowo wniosek do 31 sierpnia br. otrzymasz pieniądze najpóźniej 30 września br.
   • Jeżeli złożysz prawidłowy wniosek w okresie 1 września - 30 listopada br., otrzymasz świadczenie najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku
   • Podane terminy są terminami maksymalnymi - organ prowadzący w gminie może wypłacić świadczenie wcześniej
  • Korzystasz z maksymalnie uproszczonej procedury - decyzje administracyjne będą przesyłane tylko w przypadku ewentualnej odmowy. W każdej innej sytuacji, jeżeli dziecko spełni wymogi, świadczenia będą wypłacane bez decyzji administracyjnych - organ prowadzący wyśle Ci potwierdzenie na adres e-mail z Twojego wniosku.
  • Zwróć szczególną uwagę na adres zamieszkania, który podajesz w swoim wniosku – na jego podstawie wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego Organu prowadzącego postępowanie w Gminie. Uwaga: Adres zamieszkania, nie musi być zgodny z miejscem zameldowania.
  • Możesz zaktualizować adres zamieszkania podczas wypełniania wniosku. Żeby zmienić swoje dane podane w serwisie Banku, przejdź do zakładki „Ustawienia” po zalogowaniu.
  • Rola Banku w programie Dobry start:
   • PKO Bank Polski umożliwia Ci złożenie Wniosku Dobry start online w Inteligo w sekcji eUrząd. Złożenie wniosku w oddziale, agencji lub na infolinii nie jest możliwe.
   • Wysłany Wniosek Dobry start możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania w sekcji „Oferty i wnioski”=> „Wnioski złożone” przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku. Bank nie weryfikuje formalnie i merytorycznie danych podanych we wniosku oraz załączników i nie ma informacji o dalszej obsłudze wniosku przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia, za którego pośrednictwem wnioski trafiają do Organu prowadzącego w gminie.
  • Świadczenie Dobry start nie jest opodatkowane, nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustaleniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia

  Opis Wniosku Dobry start przygotowany zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 2. 3 kroki do złożenia wniosku Dobry start przez internet

  Proces otrzymania świadczenia


   

  Wypełniasz wniosek po zalogowaniu do Inteligo, w sekcji e-Urząd.

   

  Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wysłane z systemu Emp@tia (Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego).

   

  Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sprawdza wniosek i informuje o pozytywnej decyzji na adres e-mail podany we wniosku.

 3. Obsługa Wniosku Dobry start – sprawdź szczegóły

  Obsługa wniosku przez bank:

  • Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w Inteligo, złóż Wniosek Dobry start osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w Inteligo w późniejszym terminie. Brak gminy na liście w Inteligo oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się z osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy.
  • Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas dłuższy niż 5 minut, nastąpi wylogowanie z Inteligo, a zamiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.
  • Podczas wypełniania wniosku możesz zmienić numer rachunku do wypłaty świadczenia wychowawczego przez Organ prowadzący w gminie – poprosimy Cię o potwierdzenie tej zmiany narzędziem autoryzacji.
  • Poprawnie wypełniony wniosek online w Inteligo będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.
  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu emp@tia na adres e-mail podany we wniosku - zwróć uwagę na jego poprawność.
  • W potwierdzeniu złożenia wniosku znajdziesz wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie.
  • Twój wniosek Dobry start w serwisie Inteligo - informacje dodatkowe:
   • Możesz złożyć wniosek tylko w swoim imieniu
   • Wniosek Dobry start  mogą złożyć wszyscy Użytkownicy Inteligo, z wyjątkiem Klientów, którzy otworzyli rachunki w Inteligo za pośrednictwem przelewu aktywacyjnego
   • Co oznaczają statusy wniosku:
    • „Przetwarzany” - trwa przesyłanie wniosku do systemu emp@tia.
    • „Dostarczony” - wniosek został przesłany do systemu emp@tia.
    • „Błąd dostarczenia” - wniosek nie został dostarczony do systemu emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.

  Obsługa wniosku w systemie emp@tia:

  • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo@mrpips.gov.pl
  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w serwisie Inteligo.
  • Jeżeli w potwierdzeniu wysłania swojego wniosku masz status „Dostarczony”, ale nie dotarło do Ciebie Urzędowe Potwierdzenie Odbioru UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.

  Obsługa wniosku przez Organ prowadzący w gminie, np. MOPS:

  • Jeżeli dotarło już do Ciebie Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy.
  • Ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku Organ gminy będzie obsługiwał pisemnie.

   

 4. Jak wypełnić Wniosek Dobry start? - zobacz film

 5. Obsługa reklamacji

  Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Dobry start w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

  • w PKO Banku Polskim – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej Inteligo, etapu rejestracji wniosku w Inteligo oraz jego wysłania;
  • do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

  Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: PKO Bank Polski przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami. Zapoznaj się z informacjami na temat składania i rozpatrywania reklamacji Klientów w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA.

 6. Pytania i odpowiedzi