Wniosek Dobry start

Wniosek Dobry start przez internet

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia w 2019 r. był dostępny online od 1 lipca do 30 listopada br.
 • Wyprawkę otrzymali uczniowie do 20 lub, w przypadku niepełnosprawności, do 24 roku życia, z wyłączeniem dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 poszły do przedszkola lub tzw. „zerówki”

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. Więcej o świadczeniu Dobry start

  • Wyprawka Dobry start to kolejny rządowy program wsparcia polskich rodzin
  • Świadczenie nie przysługuje dzieciom, które w roku szkolnym 2019/2020 będę uczęszczać do przedszkola lub tzw. „zerówki”
  • Świadczenie nie podlega opodatkowaniu, egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustaleniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia
  • Kiedy otrzymasz wyprawkę?
   • Dla prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków Dobry start złożonych do 31 sierpnia br. gminy wypłacą świadczenie najpóźniej 30 września br.
   • Dla prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków Dobry start złożonych od 1 września do 30 listopada br. gminy wypłacą świadczenie najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku
   • Podane terminy są terminami maksymalnymi - organ prowadzący w gminie może wypłacić świadczenie wcześniej
  • Maksymalnie uproszczona procedura i potwierdzenie na Twojej skrzynce e-mail – decyzje administracyjne będą przesyłane tylko w przypadku ewentualnej odmowy. W każdej innej sytuacji, jeżeli dziecko spełni wymogi, świadczenia będą wypłacane bez decyzji administracyjnych – organ prowadzący wyśle Ci potwierdzenie na adres e-mail z Twojego wniosku.
  • Zwróć szczególną uwagę na adres zamieszkania, który podajesz w swoim wniosku – na jego podstawie wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego Organu prowadzącego postępowanie w Gminie. Uwaga: Adres zamieszkania, nie musi być zgodny z miejscem zameldowania.
  • Możesz zaktualizować adres zamieszkania podczas wypełniania wniosku Dobry start. Żeby zmienić swoje dane podane w serwisie Banku, przejdź do zakładki „Ustawienia” po zalogowaniu. Uwaga: Adres zamieszkania, nie musi być zgodny z miejscem zameldowania.
  • Rola Banku w programie Dobry start:
   • PKO Bank Polski umożliwia Ci złożenie Wniosku Dobry start online w Inteligo w sekcji eUrząd. Złożenie wniosku w oddziale, agencji lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.
   • Wysłany Wniosek Dobry start możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania w sekcji „Oferty i wnioski”=> „Wnioski złożone” przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia, za którego pośrednictwem wnioski trafiają do Organu prowadzącego w gminie.

  Opis Wniosku Dobry start przygotowany zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 2. 3 kroki do złożenia wniosku Dobry start przez internet

  Proces otrzymania świadczenia


   

  Wypełniasz wniosek po zalogowaniu do Inteligo, w sekcji e-Urząd.

   

  Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wysłane z systemu Emp@tia (Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego).

   

  Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sprawdza wniosek i informuje o pozytywnej decyzji na adres e-mail podany we wniosku.

 3. Obsługa Wniosku Dobry start – krok po kroku

  1. Inteligo: Wypełniasz Wniosek Dobry start online w Inteligo
  Krok 1: Zaloguj się do  Inteligo i przejdź do Wniosku Dobry start w sekcji e-Urząd. Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych w serwisie Inteligo, np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania czy rachunek bankowy, na który będą trafiać środki. Zmień dane w razie potrzeby.
  Krok 2: Wysłany wniosek możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wypełnieniu. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku oraz status jego obsługi są dostępne do pobrania w sekcji e-Urząd przez 10 lat od momentu wysłania wniosku.
  Krok 3: Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do państwowego systemu informatycznego emp@tia.

  Pamiętaj:

  • Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w Inteligo, złóż Wniosek Dobry start osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w serwisie Inteligo w późniejszym terminie. Brak gminy na liście w serwisie Inteligo oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się z osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy.
  • Czas trwania sesji online w Inteligo ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas dłuższy niż 10 minut, nastąpi wylogowanie z Inteligo, a zamiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.
  • Podczas wypełniania wniosku możesz zmienić numer rachunku do wypłaty świadczenia wychowawczego przez Organ prowadzący w gminie. Zmiana ta będzie możliwa po potwierdzeniu kodem z narzędzia autoryzacji.
  • Poprawnie wypełniony wniosek online w serwisie Inteligo będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.
  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu emp@tia na adres e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na jego poprawność.
  • W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarta są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.
  • Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego emp@tia Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola PKO Banku Polskiego w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez Inteligo do Organu prowadzącego w gminie.
  • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia Dobry start

  2.  Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu emp@tia Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) swojego wniosku

  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.
  • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo@mrpips.gov.pl
  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w Inteligo.
  • Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w Inteligo, wniosek ma status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.

  3. Organ prowadzący w gminie, np. MOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, Organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Wniosku Dobry start

  • Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
  • Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Dobry start do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.
  • Wypełnianie wniosku w  Inteligo – informacje dodatkowe:
  • Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do Inteligo. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
  • Wniosek Dobry start + mogą złożyć wszyscy Użytkownicy Inteligo, z wyjątkiem Klientów, którzy otworzyli rachunki w Inteligo za pośrednictwem przelewu aktywacyjnego.
  • Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:
  • „Przetwarzany” - trwa przesyłanie wniosku do systemu emp@tia.
  • „Dostarczony” - wniosek został przesłany do systemu emp@tia.
  • „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.
 4. Jak wypełnić Wniosek Dobry start? - zobacz film

 5. Obsługa reklamacji

  Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Dobry start w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

  • w PKO Banku Polskim – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej Inteligo, etapu rejestracji wniosku w Inteligo oraz jego wysłania;
  • do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

  Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: PKO Bank Polski przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami. Zapoznaj się z informacjami na temat składania i rozpatrywania reklamacji Klientów w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA.

 6. Pytania i odpowiedzi