Płatności zbliżeniowe kartami - szczegóły

Dowiedz się więcej o płatnościach kartami Inteligo

4a4c1806-9895-4f29-ba56-cb6a694be6f8.png

W Polsce można dokonywać pojedynczej płatności zbliżeniowej kartą bez potwierdzania jej kodem PIN do kwoty 100 zł. Przy próbie dokonania płatności zbliżeniowej na kwotę wyższą terminal wyświetli komunikat o konieczności potwierdzenia operacji kodem PIN. Dla tych płatności zawsze następuje sprawdzenie stanu wolnych środków na koncie, do którego jest wydana karta.

W niektórych terminalach, skonfigurowanych do obsługi operacji zbliżeniowych wysokokwotowych, wystarczy po zbliżeniu karty wprowadzić kod PIN, w innych przypadkach operacja odbędzie się w sposób standardowy, poprzez umieszczenie karty w terminalu płatniczym.

Płatności zbliżeniowe za granicą

Płatności zbliżeniowych kartami zarówno debetowymi lub kredytowymi można dokonywać również za granicą.

Maksymalne kwoty operacji zbliżeniowych dokonywanych za granicą różnią się w zależności od kraju lub strefy np. w krajach strefy euro można płacić zbliżeniowo, jeżeli wartość płatności nie przekracza 20 euro, a w Wielkiej Brytanii 30 funtów. Limity te ustalane są niezależnie od PKO Banku Polskiego SA.

Dodatkowy limit obowiązujący za granicą dotyczy liczby operacji. Można dokonać kolejno po sobie tylko 3 płatności zbliżeniowych. Przy próbie dokonania czwartej terminal poprosi o dokonania operacji płatności standardowej.

Limit ilości operacji zbliżeniowych, który obowiązuje za granicą odnawia się po dokonywaniu operacji płatności standardowej albo operacji w bankomacie.

Więcej w dziale "Pytania i odpowiedzi"