Płatności zbliżeniowe kartami - szczegóły

Dowiedz się więcej o płatnościach kartami Inteligo

4a4c1806-9895-4f29-ba56-cb6a694be6f8.png

W Polsce można dokonywać pojedynczej płatności zbliżeniowej kartą bez potwierdzania jej kodem PIN do kwoty 50 zł (W przypadku płatności zbliżeniowych aplikacją IKO możesz zarządzać ustawieniami w tym zakresie). Przy próbie dokonania płatności zbliżeniowej na kwotę wyższą terminal wyświetli komunikat o konieczności potwierdzenia operacji kodem PIN. Dla tych płatności zawsze następuje sprawdzenie stanu wolnych środków na koncie, do którego jest wydana karta.

W niektórych terminalach, skonfigurowanych do obsługi operacji zbliżeniowych wysokokwotowych, wystarczy po zbliżeniu karty wprowadzić kod PIN, w innych przypadkach operacja odbędzie się w sposób standardowy, poprzez umieszczenie karty w terminalu płatniczym.

Limit wartości operacji zbliżeniowych

Dla płatności zbliżeniowych dokonywanych w kraju kartami debetowymi ze znakiem akceptacji Visa został  ustalony limit łącznej wartości operacji zbliżeniowych, który można odnowić dokonując płatności metodą tradycyjną – w wysokości 130 zł (w niektórych terminalach limit będzie dostępny na poziomie 150 zł).

W przypadku kart debetowych ze znakiem akceptacji Visa po przekroczeniu limitu łącznej wartości operacji zbliżeniowych w kraju (limit ten można odnowić dokonując płatności metodą tradycyjną), przy próbie płatności, której wartość przekracza limit, terminal poinformuje o konieczności dokonania płatności standardowej. Warunkiem odnowienia limitu operacji zbliżeniowych dokonywanych bez potwierdzania kodem PIN jest dokonanie płatności standardowej lub operacji w bankomacie (np. sprawdzenie stanu rachunku) oraz posiadanie na rachunku dostępnych środków w wysokości wystarczającej na pokrycie wykonywanej operacji oraz dodatkowo w wysokości, co najmniej 150 złotych na pokrycie operacji zbliżeniowych. W ciągu jednego dnia możliwe jest dwukrotne odnowienie limitu dla operacji zbliżeniowych.

W przypadku kart kredytowych Visa limit łącznej wartości operacji zbliżeniowych wynosi 150 zł. Limit ten można odnowić dokonując płatności metodą tradycyjną. Po osiągnięciu kwoty 150 zł kolejną operację należy wykonać z potwierdzeniem kodem PIN, a limit operacji zbliżeniowych zostanie odnowiony. W ciągu jednego dnia możliwe jest dwukrotne odnowienie limitu dla operacji zbliżeniowej.

Płatności zbliżeniowe za granicą

Płatności zbliżeniowych kartami zarówno debetowymi lub kredytowymi można dokonywać również za granicą.

Maksymalne kwoty operacji zbliżeniowych dokonywanych za granicą różnią się w zależności od kraju lub strefy np. w krajach strefy euro można płacić zbliżeniowo, jeżeli wartość płatności nie przekracza 20 euro, a w Wielkiej Brytanii 30 funtów. Limity te ustalane są niezależnie od PKO Banku Polskiego SA.

Dodatkowy limit obowiązujący za granicą dotyczy liczby operacji. Można dokonać kolejno po sobie tylko 3 płatności zbliżeniowych. Przy próbie dokonania czwartej terminal poprosi o dokonania operacji płatności standardowej.

Limit ilości operacji zbliżeniowych, który obowiązuje za granicą odnawia się po dokonywaniu operacji płatności standardowej albo operacji w bankomacie.

Więcej w dziale "Pytania i odpowiedzi"