Limit dzienny

Limit dzienny to maksymalna łączna suma kwot transakcji, które mogą być zlecone w ciągu doby w ramach usługi bankowości elektronicznej (w serwisie internetowym Inteligo), w ramach usługi bankowości telefonicznej (w automatycznym serwisie telefonicznym oraz za pośrednictwem konsultanta Inteligo) z konta prywatnego oraz z konta firmowego Inteligo.

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. O usłudze

  Limit dzienny jest dodatkowym zabezpieczeniem środków na Twoim koncie Inteligo ( dotyczy kont prywatnych jak i firmowych). Możesz samodzielnie ustawić dzienny limit dla płatności wykonywanych za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej obejmującej serwis internetowy Inteligo oraz aplikację mobilną IKO oraz za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej.

  Ogranicza on kwotę wszystkich transakcji, jakie możesz zlecić jednego dnia z konta Inteligo prywatnego oraz firmowego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej i bankowości telefonicznej.

  Limit nie dotyczy poleceń przelewów wewnętrznych pomiędzy własnymi rachunkami.

  Limit nie dotyczy transakcji wykonywanych za pomocą kart płatniczych i aplikacji IKO, dla których funkcjonują odrębne limity dzienne.

  Ustawiony przez Ciebie limit będziesz mógł zmienić w dowolnym momencie w serwisie internetowym Inteligo lub za pomocą konsultanta Inteligo. Zmiana limitu dziennego do konta będzie wymagała autoryzacji kodem z narzędzia autoryzacyjnego, np. kodem SMS.

  Informację o aktualnej wartości limitu dziennego i kwocie pozostałej do wykorzystania znajdziesz na ekranie serwisu internetowego Inteligo ( „Dane i ustawienia” → „Ustawienia”„Zarządzaj limitem”), lub uzyskasz je u konsultanta Inteligo.

  Ważne!

  Polecenia przelewu zlecane z datą przyszłą, utworzenie oraz modyfikacja zlecenia stałego będą doliczane do wykorzystanego limitu w dniu zlecenia, a nie w dniu wykonywania operacji. Nie jest możliwe zdefiniowanie lub zmodyfikowanie zlecenia stałego, jeśli nowa kwota zlecenia przekracza dopuszczalny limit na ten dzień.

 2. Jak ustawić limit dzienny

  Krok 1.Zaloguj się do serwisu internetowego Inteligo

  Krok 2. Wybierz z menu „Dane i ustawienia ”, następnie „Ustawienia” i „Zarządzaj limitem

   

  Krok 3. Wybierz opcję „Zmień”

   

  Krok 4. Wpisz kwotę  w  polu „ Nowy limit ”. Wpisana przez Ciebie  kwota będzie dziennym limitem kwotowym obowiązującym na transakcje realizowane w ramach usługi bankowości elektornicznej lub bankowości telefonicznej. Następnie wybierz przycisk  „Dalej”

   

  Krok 5. Potwierdź dyspozycję ustawienia limitu kodem jednorazowym z narzędzia autoryzacyjnego,

   

  Krok 6. Limit dzienny został ustawiony

   

 3. Jak zmienić limit dzienny

  Krok 1. Zaloguj się do serwisu internetowego Inteligo

  Krok 2. Wybierz z menu „Dane i ustawienia ”, następnie „Ustawienia” i „Zarządzaj limitem

  Krok 3. Jeśli chcesz zmienić ustawiony przez Siebie limit dzienny, w polu „limit dzienny” obok kwoty aktualnie obowiązującego limitu naciśnij  przycisk „Zmień”

   

  Krok 4. W polu „Nowy limit ” wpisz kwotę nowego limitu i naciśnij przycisk „Dalej”

   

  Krok 5. Potwierdź zmianę wysokości limitu dziennego kodem jednorazowym z narzędzia autoryzacyjnego.

   

  Krok 6. Limit dzienny został zmieniony.