Limit dzienny

Limit dzienny to maksymalna łączna suma kwot operacji, które mogą być zlecone w ciągu doby w serwisie internetowym Inteligo, automatycznym serwisie telefonicznym, serwisie mobilnym, kanale SMS oraz za pośrednictwem konsultanta Inteligo z konta prywatnego oraz z konta firmowego Inteligo.

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. O usłudze

  Limit dzienny jest dodatkowym zabezpieczeniem środków na Twoim koncie Inteligo ( dotyczy kont prywatnych jak i firmowych). Możesz samodzielnie ustawić dzienny limit dla płatności wykonywanych za pośrednictwem serwisu internetowego Inteligo, serwisu mobilnego oraz serwisu telefonicznego.

  Ogranicza on kwotę wszystkich operacji, jakie możesz zlecić jednego dnia z konta Inteligo prywatnego oraz firmowego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu.

  Limit nie dotyczy przelewów pomiędzy własnymi rachunkami.

  Limit nie dotyczy operacji wykonywanych za pomocą kart płatniczych i aplikacji IKO, dla których funkcjonują odrębne limity dzienne.

  Ustawiony przez Ciebie limit będziesz mógł zmienić w dowolnym momencie w serwisie internetowym Inteligo lub za pomocą konsultanta Inteligo. Zmiana limitu dziennego do konta będzie wymagała autoryzacji kodem z narzędzia autoryzacyjnego, np. kodem SMS.

  Informację o aktualnej wartości limitu dziennego i kwocie pozostałej do wykorzystania znajdziesz na ekranie serwisu internetowego Inteligo ( „Dane i ustawienia” → „Ustawienia”„Zarządzaj limitem”), lub uzyskasz je u konsultanta Inteligo.

  Ważne!

  Przelewy zlecane z datą przyszłą, utworzenie oraz modyfikacja zlecenia stałego będą doliczane do wykorzystanego limitu w dniu zlecenia, a nie w dniu wykonywania operacji. Nie jest możliwe zdefiniowanie lub zmodyfikowanie zlecenia stałego, jeśli nowa kwota zlecenia przekracza dopuszczalny limit na ten dzień.

 2. Jak ustawić limit dzienny

  Krok 1.Zaloguj się do serwisu internetowego Inteligo

  Krok 2. Wybierz z menu „Dane i ustawienia ”, następnie „Ustawienia” i „Zarządzaj limitem

   

  Krok 3. Wybierz opcję „Zmień”

   

  Krok 4. Wpisz kwotę  w  polu „ Nowy limit ”. Wpisana przez Ciebie  kwotabędzie dziennym limitem kwotowym obowiązującym na transakcje relizowane w elektornicznych kanałach dostępu. Następnie wybierz przycisk  „Dalej”

   

  Krok 5. Potwierdź dyspozycję ustawienia limitu kodem jednorazowym z narzędzia autoryzacyjnego,

   

  Krok 6. Limit dzienny został ustawiony

   

 3. Jak zmienić limit dzienny

  Krok 1. Zaloguj się do serwisu internetowego Inteligo

  Krok 2. Wybierz z menu „Dane i ustawienia ”, następnie „Ustawienia” i „Zarządzaj limitem

  Krok 3. Jeśli chcesz zmienić ustawiony przez Siebie limit dzienny, w polu „limit dzienny” obok kwoty aktulanie obowiązującego limitu naciśnij  przycisk „Zmień”

   

  Krok 4. W polu „Nowy limit ” wpisz kwotę nowego limitu i naciśnij przycisk „Dalej”

   

  Krok 5. Potwierdź zmianę wysokości limitu dziennego kodem jednorazowym z narzędzia autoryzacyjnego.

   

  Krok 6. Limit dzienny został zmieniony.