Przelew zdefiniowany

Polecenie przelewu zdefiniowanego to szablon polecenia przelewu z wpisanymi danymi odbiorcy i tytułem transakcji. Aby go zrealizować, za każdym razem podajesz tylko kwotę transakcji, datę i ewentualnie zmieniasz/ dodajesz tytuł.

Wykonując często powtarzające się transakcje zapisz je w serwisie transakcyjnym w postaci polecenia przelewu zdefiniowanego. Dzięki temu będziesz je zlecać w każdej chwili, uzupełniając przygotowany/zdefiniowany wcześniej szablon jedynie kwotą, datą i ewentualnie dodając/zmieniając tytuł.

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. O usłudze

  Polecenie przelewu zdefiniowanego w Inteligo zlecisz w :
  • usłudze bankowości elektronicznej obejmującej:
   • serwis www,
   • serwis mobilny (poza płatnościami do ZUS i US),
  • w usłudze bankowości telefonicznej
   • SMSem (poza płatnościami do ZUS i US),
   • w automatycznym serwisie telefonicznym,
   •  u konsultanta.

  Polecenia przelewu zdefiniowanego nie musisz potwierdzać kodem z narzędzia autoryzacji. Kod będzie potrzebny tylko w  momencie tworzenia lub modyfikacji szablonu przelewu.

  Zobacz, jak zdefiniować przelew

 2. Opłaty


  Dnia 11 maja 2010 roku weszła w życie nowa Tabela Opłat i Prowizji.
  Prezentowane poniżej warunki cenowe dotyczą wszystkich kont otwartych lub przeniesionych przez naszych Klientów na nowe warunki od 11 maja 2010 roku.
  Decyzję o przejściu na Tabelę opłat i prowizji wprowadzoną 11 maja 2010 roku możesz podjąć w dowolnej chwili. W tym celu skontaktuj się z konsultantem Inteligo pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 (opłata zgodna z taryfą operatora). Do czasu zaakceptowania przez Ciebie nowej Tabeli, Twoje rachunki prowadzone będą na dotychczas obowiązujących warunkach.

   

  W koncie prywatnym

  Opłata/Prowizja w PLN

  Tytuł opłaty/prowizji

  Częstotli-
  wość

  Usługa bankowości elektronicznej/usługa bankowości telefonicznej

  Dla kont ze średnim miesięcznym saldem do
  49 999,99 PLN

  Dla kont ze średnim miesięcznym saldem od
  50 000,00 PLN

  Ustanowienie/zmiana polecenia przelewu zdefiniowanego (w tym do ZUS, US)

  każdorazowo

  Kanały samoobsługowe

  0

  0

  Konsultant

  0

  0

  Polecenie przelewu/przelewu zdefiniowanego w ramach Banku1

  każdorazowo

  Kanały samoobsługowe

  0

  0

  Konsultant

  4

  4

  Polecenie przelewu/przelewu zdefionowany na rachunek w innym banku (w tym do ZUS i US)

  każdorazowo2

  Kanały samoobsługowe

  0

  0

  Konsultant

  5

  5

  Polecenie przelewu z rachunku oszczędnościowego – pierwszy w danym miesiącu kalendarzowym 3

  każdorazowo

  Kanały samoobsługowe

  0

  0

  Konsultant

  0

  0

  Polecenie przelewu z rachunku oszczędnościowego – kolejny w danym miesiącu kalendarzowym3

  każdorazowo

  Kanały samoobsługowe

  8

  8

  Konsultant

  10

  10

  1 W przypadku poleceń przelewu w ramach Kont Inteligo opłata dotyczy w szczególności polecenia przelewu standardowego, z zastrzeżeniem zapisów dot. pierwszego i kolejnego polecenia przelewu z rachunku oszczędnościowego.

  2 W przypadku płatności lub polecenia przelewu do ZUS, opłata obejmuje każdy jednorazowe polecenie przelewu na określony rachunek.

  W koncie firmowym

  Tytuł opłaty/prowizji

  Częstotliwość

  Usługa bankowości elektronicznej/usługa bankowości telefonicznej

  Opłata/Prowizja w PLN

  Ustanowienie/zmiana polecenia przelewu zdefiniowanego
  (w tym do ZUS, US)

  każdorazowo

  Kanały samoobsługowe

  0

  Konsultant

  0

  Polecenie przelewu/przelewu zdefiniowanego w ramach
  Banku 1

  każdorazowo

  Kanały samoobsługowe

  0

  Konsultant

  4

  Polecenie przelewu/przelewu zdefiniowanego na rachunek w innym banku

  każdorazowo

  Kanały samoobsługowe

  1

  Konsultant

  5

  Polecenie przelewu/przelewu zdefiniowany do ZUS i US

  każdorazowo2

  Kanały samoobsługowe

  0

  Konsultant

  5

  1 W przypadku przelewów w ramach Kont Inteligo opłata dotyczy w szczególności polecenia przelewu standardowego.

  2 W przypadku polecenia przelewu zdefiniowanego lub polecenia przelewu do ZUS, transakcja to jednorazowe polecenie przelewu na określony rachunek ZUS.

 3. Jak zdefiniować nowy przelew

  Krok 1: Zaloguj się do Inteligo.

  Krok 2: Wybierz z menu opcje „Przelewy”, a następnie „Zdefiniuj nowy przelew” widoczny w boksie „Na skróty” i wypełnij formularz.

  Krok 3: Wypełniony formularz zatwierdź kodem z Twojego aktywnego narzędzia autoryzacji.

 4. Dodatkowe informacje

  Realizacja płatności SMS-em

  Aktywuj funkcję Płatności SMS-em w serwisie www („Moje dane” -> „Kanały dostępu” -> „SMS”) lub u konsultanta. SMS-em zrealizujesz wszystkie przelewy zdefiniowane z wyjątkiem przelewów do ZUS i Urzędu Skarbowego. 

  Więcej

  Realizacja poleceń przelewu zdefiniowanego w automatycznym serwisie telefonicznym

  Udostępnij zlecanie poleceń przelewu zdefiniowanego w automatycznym serwisie przez serwis internetowy Inteligo („Dane i ustawienia” -> „Ustawienia” -> „Przelewy przez telefon i WAP”) lub u konsultanta. Każde tego typu polecenie przelewu udostępnisz w jednej z sześciu kategorii (Płatności bieżące, Płatności firmowe, Rodzina i znajomi, Zakupy, Usługi, Inne). W ramach każdej z nich możesz udostępnić do sześciu płatności. Udostępnione mogą być wszystkie Twoje polecenia przelewu zdefiniowanego, z wyjątkiem płatności do ZUS i Urzędu Skarbowego.

  Udostępnionym w ten sposób poleceniom przelewu możesz również nagrać własne nazwy w automatycznym serwisie telefonicznym.

  Czas realizacji

  Polecenie przelewu jednorazowe standardowe na rachunki prowadzone przez PKO Bank Polski jest realizowany niezwłocznie, z pominięciem sesji Elixir.

  W przypadku poleceń przelewu do innego banku są one realizowane zgodnie z harmonogramem sesji ELIXIR:

  • I sesja ELIXIR – godzina 08:00,
  • II sesja ELIXIR – godzina 11:45,
  • III sesją ELIXIR - godzina 14:30.


  W przypadku polecenia przelewu na rachunek prowadzony w innym banku, złożonego do realizacji po godzinie 14.30, w których treści nie zostanie wskazana przyszła data realizacji - rachunek Zleceniodawcy zostanie automatycznie obciążony z datą złożenia zlecenia, a transakcja zostanie zrealizowana w następnym dniu roboczym.

  Przybliżony czas księgowania na rachunku przelewu przychodzącego z innego  banku:

  • I sesją ELIXIR – godzina 11:30
  • II sesją ELIXIR – godzina 15:10
  • III sesją ELIXIR  - godzina 17:30


  Sesje ELIXIR odbywają się wyłącznie w dni robocze.