Polecenie przelewu standardowego

Polecenie przelewu standardowego jest najpowszechniejszą formą rozliczeń bezgotówkowych. Możesz go zlecać z datą dzisiejszą lub z wskazaną przez Ciebie datą przyszłą. Dzięki temu łatwiej Ci będzie zaplanować płatności i kontrolować przepływ gotówki.

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. O usłudze

  Polecenie przelewu standardowego umożliwia przekaz środków pieniężnych do dowolnego odbiorcy, w dowolnym banku na terenie całego kraju. Wystarczy, że znasz numer rachunku odbiorcy.

  Z polecenia przelewu standardowego proponujemy Ci skorzystać, jeśli:

  • przekazujesz środki do osoby lub firmy, z którą nie rozliczasz się często,
  • przekazujesz środki do ZUS/ US,
  • realizujesz transakcję z datą bieżącą lub przyszłą,
  • w zależności od dyspozycji blokujesz środki pod wykonanie transakcji lub nie.

  Jeśli wykonałeś pierwszy z wielu planowanych poleceń przelewów do danego odbiorcy, możesz zachować szczegóły polecenia przelewu jako zlecenie stałe  lub zdefiniować polecenie przelewu zdefiniowanego.

  Polecenie przelewu standardowego możesz zlecić za pośrednictwem:

  • usługi bankowości elektronicznej obejmującej serwis internetowy Inteligo- inteligo.pl, aplikację mobilną IKO,
  • usługi bankowości telefonicznej.

  Dane wymagane do realizacji polecenia przelewu standardowego

  Wykonując polecenie przelewu standardowego za każdym razem podajesz szczegóły polecenia przelewu:

  • rachunek odbiorcy (możesz wybrać z listy zdefiniowanych odbiorców),
  • imię i nazwisko lub nazwę odbiorcy,
  • tytuł polecenia przelewu,
  • kwotę,
  • datę jego realizacji (bieżącą lub przyszłą).

  Dodatkowo możesz podać także adres odbiorcy.

  Do czasu realizacji polecenia przelewu standardowego z datą przyszłą, możesz zmienić jego szczegóły na liście poleceń przelewów, oczekujących na realizację (sekcja „Przelewy” -> zakładka „Oczekujące”) lub u konsultanta.

  Wykonanie polecenia przelewu standardowego wymaga potwierdzenia kodem jednorazowym z Twojego aktywnego narzędzia autoryzacji (karty kodów, tokena lub przesłanego SMS-em).

   

 2. Opłaty


  Dnia 11 maja 2010 roku weszła w życie nowa Tabela Opłat i Prowizji.
  Prezentowane poniżej warunki cenowe dotyczą wszystkich kont otwartych lub przeniesionych przez naszych Klientów na nowe warunki od 11 maja 2010 roku.
  Decyzję o przejściu na Tabelę opłat i prowizji wprowadzoną 11 maja 2010 roku możesz podjąć w dowolnej chwili. W tym celu skontaktuj się z konsultantem Inteligo pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 (opłata zgodna z taryfą operatora). Do czasu zaakceptowania przez Ciebie nowej Tabeli, Twoje rachunki prowadzone będą na dotychczas obowiązujących warunkach.

  W koncie prywatnym

  Lp. 

  Tytuł opłaty/prowizji

   
  częstotliwość 

  Usługa bankowości elektronicznej/usługa bankowości telefonicznej

   

  Opłata/prowizja w PLN

  Dla kont ze średnim miesiecz. saldem do 49 999,99 PLN Dla kont ze średnim miesięcz. saldem od 50 000,00 PLN
  1. Polecenie przelewu wewnętrznego lub polecenie przelewu wewnętrznego zdefiniowanego, z zastrzeżeniem lp. 2 każdorazowo Kanały samoobsługowe 0 0
  Konsultant 4 4
   2.    Polecenie przelewu lub polecenie przelewu zdefiniowanego:
  1) pierwszy w danym miesiącu kalendarzowym  każdorazowo    0  0
  2) kolejny w danym miesiącu kalendarzowym
   
   każdorazowo  Kanały samoobsługowe  8  8
  Konsultant  10  10
   3.       Polecenie przelewu lub polecenie przelewu zdefiniowanego:
  1) standardowe, z zastrzeżeniem ppkt 4
   
   każdorazowo  Kanały samoobsługowe  0  0
  Konsultant  5  5
  2) natychmiastowe, z zastrzeżeniem ppkt 4   każdorazowo  Kanały samoobsługowe  5  5
  Konsultant  10  10
  3) na telefon BLIK  każdorazowo    0  0
  4) na zakup jednostek uczestnictwa w funduszach PKO TFI SA  każdorazowo    0  0
   4. Zlecenie zmienne - realizacja  każdorazowo    1  1
   5.     Zlecenie stałe:    
  1) ustanowienie/zmiana
   
   każdorazowo  Kanały samoobsługowe  0  0
  Konsultant  4  0
  2) realizacja  każdorazowo    0  0

   

  W koncie firmowym

  Operacja

  Częstotliwość

  Kanał dostępu

  Opłata/Prowizja w PLN

  Przelew/przelew zdefiniowany w ramach Banku1

  każdorazowo

  Kanały samoobsługowe

  0

  Konsultant

  4

  Przelew/przelew zdefiniowanyna rachunek w innym banku

  każdorazowo

  Kanały samoobsługowe

  1

  Konsultant

  5

  1 W przypadku przelewów w ramach Kont Inteligo opłata dotyczy w szczególności przelewu standardowego, QuickMoney, MobileMoney, EmailMoney, CardMoney

   

 3. Jak wykonać polecenie przelewu standardowego?

  Krok 1. Zlecasz polecenie przelewu standardowego
  Przelew standardowy możesz zlecić za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej lub usługi bankowości telefonicznej.

  Krok 2. Podajesz dane polecenia przelewu
  Wybierasz rachunek, z którego chcesz zrealizować polecenie przelewu, a następnie wprowadzasz szczegóły: numer rachunku odbiorcy (możesz wybrać ze zdefiniowanej listy odbiorców), nazwę i adres odbiorcy, kwotę i tytuł polecenia przelewu, a także datę jego realizacji (bieżącą lub przyszłą). Kwotę polecenia przelewu do czasu jego realizacji możesz dodatkowo zabezpieczyć blokadą.

  Krok 3. Zatwierdzasz dyspozycję
  Sprawdzasz szczegóły zleconej dyspozycji. Jeśli wszystkie dane są prawidłowe, zatwierdzasz dyspozycję kodem z Twojego aktywnego narzędzia autoryzacji (karty kodów, tokena lub przesłanego SMS-em).

  Krok 4. Polecenie przelewu standardowego jest zlecone
  Jeśli kod jednorazowy jest prawidłowy, Twoje polecenie przelewu zostanie przyjęte do realizacji.

 4. Dodatkowe informacje

  Polecenie przelewu standardowego na rachunki prowadzone przez PKO Bank Polski jest realizowany niezwłocznie, z pominięciem sesji Elixir.

  W przypadku polecenia przelewu do innego banku są one realizowane zgodnie z harmonogramem sesji ELIXIR:

  • I sesją ELIXIR – godzina 08:00,
  • II sesją ELIXIR – godzina 11:45,
  • III sesją ElIXIR - godzina 14:30.


  W przypadku polecenia przelewu na rachunek prowadzony w innym banku złożone do realizacji po godzinie 14.30, w którego treści nie zostanie wskazana przyszła data realizacji, rachunek Zleceniodawcy zostanie automatycznie obciążony z datą złożenia zlecenia, a transakcja zostanie zrealizowana w następnym dniu roboczym.

  Przybliżony czas księgowania na rachunku przelewu przychodzącego z innego  banku:

  • I sesją ELIXIR – godzina 11:30,
  • II sesją ELIXIR – godzina 15:10,
  • III sesją ELIXIR  - godzina 17:30.


  Sesje ELIXIR odbywają się wyłącznie w dni robocze.

  Uzupełnieniem poleceń przelewu standardowego są polecenia przelewu natychmiastowego, które umożliwiają przekazanie środków z banku do banku poza sesjami ELIXIR, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Dowiedz się więcej o poleceniach przelewu natychmiastowych.