Oferta firmowa
Oferta prywatna

Przelewy zagraniczne

W Inteligo w prosty sposób zrealizujesz przelewy walutowe, kierowane na rachunki banków zagranicznych oraz banków krajowych. To wygodna i szybka forma wykonywania rozliczeń. Prosto i bez obaw!

Informujemy, iż aktualnie AB bankas SNORAS nie ma dostępu do systemu SWIFT. Wszelkie zlecone do
AB bankas SNORAS transakcje nie zostaną zaksięgowane na jego rachunku.

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. O usłudze

  Przelew zagraniczny zlecisz z rachunku prywatnego oraz firmowego, w walucie wybranego kraju świata. W wykonaniu przelewu pomoże Ci intuicyjny serwis Inteligo, a jeśli chcesz, możesz również zlecić dyspozycję u naszego konsultanta. Po zleceniu transakcji, możesz od razu wydrukować jej potwierdzenie (szczegóły transakcji znajdziesz na liście „Przelewów zagranicznych”).
 2. Opłaty

  Wykonie przelewu zagranicznego jest aktualnie możliwe dla wszystkich klientów, którzy otworzyli konto, bądź przenieśli je na warunki cenowe obowiązujące od 11 maja 2010 roku. Przejście na nowe warunki cenowe możliwe jest poprzez złożenie oświadczenia woli w serwisie transakcyjnym.

  W koncie prywatnym i firmowym

  Operacja

  Częstotli-

  wość

  Kanał dostępu

  Opłata/Prowizja w PLN

  Dla kont ze średnim miesięcznym saldem do 49 999,99 PLN

  Dla kont ze średnim miesięcznym saldem od 50 000,00 PLN

  Wpływ na rachunek w ramach Konta Inteligo z tytułu przelewu zagranicznego SEPA1 , gdy koszt ponosi beneficjent.

  każdorazowo

   

  5

  Wpływ na rachunek w ramach Konta Inteligo z tytułu przelewu zagranicznego innego niż przelew zagraniczny SEPA, gdy koszt ponosi beneficjent.

  każdorazowo

   

  11

  Realizacja przelewu zagranicznego SEPA w trybie zwykłym2

  każdorazowo

  Kanały samoobsługowe

  8

  Konsultant

  8

  Realizacja przelewu zagranicznego SEPA w trybie pilnym3

  każdorazowo

  Kanały samoobsługowe

  20

  Konsultant

  20

  Realizacja przelewu zagranicznego, w tym przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG*, innego niż przelew zagraniczny SEPA w trybie zwykłym2

  każdorazowo

  Kanały samoobsługowe

  50

  Konsultant

  50

  Realizacja przelewu zagranicznego, w tym przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG*, innego niż przelew zagraniczny SEPA w trybie pilnym3

  każdorazowo

  Kanały samoobsługowe

  90

  Konsultant

  90

  Opłata za realizację przelewu zagranicznego z instrukcją kosztową OUR.

   

   

  80

  Anulowanie zrealizowanego5 przelewu zagranicznego

  każdorazowo6

   

  100

  Inne dyspozycje dotyczące przelewu zagranicznego

  każdorazowo6

   

  50

  Przelew zagraniczny SEPA – przelew zagraniczny w walucie Euro w ramach obszaru SEPA

  Tryb zwykły - realizacja przelewu zagranicznego:
  1) SEPA z datą waluty „tomnext”
  2) innego niż przelew zagraniczny SPEA z datą waluty „spot” lub przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG z datą waluty „tomnext”.

  Tryb pilny - realizacja przelewu zagranicznego:
  1) SEPA z datą waluty "overnight",
  2) innego niż przelew zagraniczny SEPA z datą waluty "overnight" lub "tomnext" lub przelewu zagranicznego w walucie EUR do kraju EOG z datą waluty "overnight".

  Zrealizowany przelew zagraniczny - transakcja, która obciążyła rachunek zleceniodawcy przelewu zagranicznego

  Dodatkowo pobierana jest opłata z tytułu kosztów banków trzecich w rzeczywistej wysokości tych kosztów, o ile takie koszty wystąpią

  Kraje EOG - wszystkie kraje UE (w tym Polska) oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia.

 3. Jak wykonać przelew zagraniczny?

  Przelew zagraniczny  możesz zrealizować:
  • w serwisie www,
  • dzwoniąc do konsultanta.

  Przed złożeniem dyspozycji przelewu zagranicznego koniecznie zapoznaj się z Ogólnymi warunkami prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo w części poświęconej przelewom zagranicznym.

  W trakcie zlecania transakcji zostaniesz poproszony o ich akceptację.

  Aby zrealizować  przelew zagraniczny w serwisie www, wystarczy, że po zalogowaniu wybierzesz sekcję „Przelewy”, następnie „Przelew zagraniczny” i wypełnisz formularz przelewu, podając m.in. następujące dane:

  • rachunek odbiorcy,
  • kod banku odbiorcy,
  • nazwę, adres i kraj odbiorcy,
  • kwotę,
  • walutę,
  • strony pokrywające koszty transakcji,
  • tytuł przelewu,
  • datę jego wykonania (bieżącą lub przyszłą),
  • tryb realizacji.

  Na liście „Przelewów zagranicznych” znajdziesz informacje o zleconych już przelewach. Możesz sprawdzić szczegóły poszczególnych przelewów (przycisk „Pokaż”) oraz je wydrukować (przycisk „Drukuj”).

  Zleć nam przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail lub nr faksu (w tym celu przejdź do „Historii rachunku” w swoim koncie).

  Przelewy zagraniczne nie wymagające potwierdzenia telefonicznego i zlecone do godziny 14:15 oraz wymagające potwierdzenia telefonicznego i potwierdzone przed godziną 14:30 zostaną zrealizowane w dniu zlecenia.

 4. Dodatkowe informacje

  Polecenia wypłaty SEPA

  Twój przelew zagraniczny zostanie wykonany w formie polecenia wypłaty SEPA, jeśli:

  • realizowany będzie przez banki, które działają na terytorium krajów Unii Europejskiej (oraz ich terytoriów zależnych), jak również Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Szwajcarii, oraz przez banki, które podpisały Umowę przystąpienia do polecenia wypłaty SEPA,
  • zlecisz go w walucie EUR,
  • wskażesz w zleceniu kod BIC banku odbiorcy i numer rachunku w standardzie IBAN albo NRB dla płatności krajowych,
  • wybierzesz klauzulę kosztową SHA.

  Jeżeli zlecasz przelew zagraniczny w formie polecenia wypłaty SEPA, kwota polecenia wypłaty nie zostanie pomniejszona o opłaty i prowizje banków realizujących polecenie wypłaty SEPA.

  Kod banku odbiorcy

  Do wykonania przelewu walutowego konieczne jest podanie kodu BIC lub kodu FEDWIRE, które służą identyfikacji instytucji finansowych. Dlatego przed zleceniem przelewu walutowego skontaktuj się z odbiorcą przelewu i ustal, jaki jest właściwy kod jego banku.

  Kod BIC (Bank Identifier Code) to kod banku stosowany w rozliczeniach walutowych, nadawany przez  organizację SWIFT. Kod ten może składać się z 8 lub 11 znaków (np. „AEIBDEFX”).

  Kod BIC dla PKO Banku Polskiego to BPKOPLPW.

  W rozliczeniach z bankami amerykańskimi będziesz natomiast proszony o kod FEDWIRE, który składa się z 9 cyfr (np. „021000021”).

  Pamiętaj, że przelewu walutowego nie zrealizujesz na inny rachunek prowadzony przez PKO Bank Polski, natomiast możesz go zlecić na rachunek prowadzony w innym banku krajowym.

  Strony pokrywające koszty przelewu walutowego

  Zlecenie przelewu walutowego złożone przez Ciebie w serwisie Inteligo jest kierowane z PKO Banku Polskiego do zagranicznego banku pośredniczącego, który przekazuje instrukcję płatniczą (polecenie wypłaty) do właściwego banku odbiorcy. Na drodze między PKO Bankiem Polskim a bankiem odbiorcy może wystąpić kilka banków pośredniczących. Każdy z nich może pobrać opłatę za swoje pośrednictwo, dlatego zlecając przelew wskazujesz stronę transakcji, która poniesie wszystkie koszty związane z jego realizacją. Istnieją trzy możliwości podziału kosztów:

  • jeśli chcesz przekazać całą kwotę płatności do odbiorcy i z góry pokryć wszystkie koszty realizacji, wybierz klauzulę kosztową OUR,
  • jeśli to odbiorca zdecydował się ponieść wszystkie koszty transakcji (kwota przelewu, którą otrzyma odbiorca, zostanie pomniejszona o koszty wszystkich banków uczestniczących w realizacji przelewu), wybierz klauzulę kosztową BEN,
  • jeśli koszty realizacji przelewu mają być podzielone pomiędzy Ciebie i odbiorcę, odpowiednia będzie klauzula kosztowa SHA. Wówczas Ty poniesiesz tylko koszty swojego banku, natomiast koszty banków pośredniczących poniesie odbiorca przelewu. W takim przypadku kwota przelewu, którą otrzyma odbiorca, zostanie pomniejszona o ewentualne koszty banków pośredniczących.

  Tryb realizacji przelewu zagranicznego

  Zlecając przelew walutowy wskazujesz również tryb realizacji przelewu, który określa datę waluty dla banku, czyli termin, w jakim, licząc od zleconej daty wykonania Twojego przelewu zagranicznego, środki mają zostać dostarczone do banku odbiorcy w trybie:

  • spot – kwota przelewu zagranicznego zostanie postawiona do dyspozycji banku otrzymującego przelew w drugim dniu roboczym następującym po dniu przyjęcia zlecenia,
  • tomnext – kwota przelewu zostanie postawiona do dyspozycji banku otrzymującego przelew, w dniu roboczym następującym po dniu przyjęcia zlecenia,
  • overnight - kwota przelewu zostanie postawiona do dyspozycji banku otrzymującego przelew, w dniu przyjęcia zlecenia.


  Pamiętaj, że data ta nie jest równoznaczna z datą uznania rachunku odbiorcy. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, kiedy odbiorca otrzyma środki, zwróć się do banku odbiorcy.

  Kwota zlecenia, a kwota transferowa

  Kwotę, jaka faktycznie zostanie wysłana do banku odbiorcy, będziesz mógł sprawdzić na ostatnim ekranie swojego zlecenia, w polu „Kwota transferowa”. Pamiętaj, że ta kwota będzie różnić się od wskazanej przez Ciebie kwoty zlecenia, jeśli wykonujesz operację z klauzulą kosztową BEN (przed udostępnieniem środków odbiorcy zostanie ona pomniejszona o kwotę opłat i prowizji) lub OUR (kwota transferowa będzie powiększona przez PKO Bank Polski o koszty banku zagranicznego, na poczet których uiściłeś zryczałtowaną opłatę z tytułu kosztów banków trzecich).

  Potwierdzenie transakcji

  Szczegóły zleconego przelewu możesz wydrukować z listy „Przelewów zagranicznych”.
  Po realizacji przelewu zagranicznego, możesz również przefaksować lub przesłać przez e-mail (z podpisem cyfrowym) potwierdzenie każdej pojedynczej transakcji. W tym celu wystarczy wybrać jedną z dostępnych opcji w „Historii rachunku”.

  Kraje EOG - wszystkie kraje UE (w tym Polska) oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia.