Zlecenie stałe

Zlecenie stałe to wygodna forma płacenia stałych, comiesięcznych zobowiązań (czynsz, spłata kredytu, ubezpieczenie). Nie musisz pamiętać o systematycznym dokonywaniu opłat, zrobimy to za Ciebie!

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. O usłudze

  Wystarczy, że raz podasz dane odbiorcy, kwotę i częstotliwość wykonywania operacji, abyśmy mogli automatycznie dokonywać poleceń przelewu. Jeśli do wykonania transakcji zabraknie środków na rachunku, transakcja nie zostanie zrealizowana. Możemy poinformować Cię o tym SMSem, e-mailem lub na komunikator – w tym celu aktywuj Powiadomienia.

  Zlecenie stałe zdefiniujesz w serwisie www („Przelewy” -> „Zlecenia stałe” -> „Nowe zlecenie stałe”) lub u konsultanta, podając numer rachunku, dane odbiorcy, kwotę i częstotliwość realizacji. Zlecenia realizujemy w dowolnych, wskazanych przez Ciebie odstępach czasu co wskazany konkretnie dzień, co 1 tydzień lub co  1,2,3,6 miesięcy.

  Szczegóły wszystkich ustanowionych zleceń stałych najwygodniej zmienisz na liście przelewów oczekujących.

  Pamiętaj! Zlecenia stałe ustanowione przed zmiana oferty w dniu 26 sierpnia 2013 roku do odwołania są realizowane na zasadach wcześniej określonych przez Ciebie. 

 2. Opłaty


  Dnia 11 maja 2010 roku weszła w życie nowa Tabela Opłat i Prowizji.
  Prezentowane poniżej warunki cenowe dotyczą wszystkich kont otwartych lub przeniesionych przez naszych Klientów na nowe warunki od 11 maja 2010 roku.
  Decyzję o przejściu na Tabelę opłat i prowizji wprowadzoną 11 maja 2010 roku możesz podjąć w dowolnej chwili. W tym celu skontaktuj się z konsultantem Inteligo pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 (opłata zgodna z taryfą operatora). Do czasu zaakceptowania przez Ciebie nowej Tabeli, Twoje rachunki prowadzone będą na dotychczas obowiązujących warunkach.

  W koncie prywatnym

  Opłata/Prowizja w PLN

  Tytuł opłaty/prowizji

  Częstotli-
  wość

  Usługa bankowości elektronicznej/usługa bankowości telefonicznej

  Dla kont ze średnim miesięcznym saldem do
  49 999,99 PLN

  Dla kont ze średnim miesięcznym saldem od
  50 000,00 PLN

  Ustanowienie/zmiana zlecenia stałego

  każdorazowo

  Kanały samoobsługowe

  0

  0

  Konsultant

  4

  0

  Realizacja stałego zlecenia na rachunek w ramach Banku (automatycznie)

  każdorazowo

  Automatycznie

  0

  0

  Realizacja stałego zlecenia na rachunek w innym Banku (automatycznie)

  każdorazowo

  Automatycznie

  0

  0

  W koncie firmowym

  Tytuł opłaty/prowizji Częstotliwość Usługa bankowości elektronicznej/usługa bankowości telefonicznej Opłata/Prowizja w PLN
  Ustanowienie/zmiana zlecenia stałego każdorazowo Kanały samoobsługowe 0
  Konsultant 4
  Realizacja stałego zlecenia na rachunek w ramach Banku (automatycznie) każdorazowo   0
  Realizacja stałego zlecenia
  na rachunek w innym banku (automatycznie)
  każdorazowo   1
 3. Jak utworzyć zlecenie stałe?

  Krok 1. Definiujesz zlecenie stałe
  Zlecenie stałe możesz utworzyć w usłudze bankowości elektronicznej, w serwisie internetowym Inteligo lub w usłudze bankowosci telefonicznej, u konsultanta.

  Krok 2.  Podajesz dane zlecenia
  Wybierasz rachunek, z którego mają być realizowane polecenia przelewu, a następnie wprowadzasz dane odbiorcy: numer rachunku, nazwę i adres, kwotę, datę pierwszej i ostatniej realizacji oraz częstotliwość.

  Krok 3. Zatwierdzasz dyspozycję
  Sprawdzasz szczegóły zleconej dyspozycji. Jeśli wszystkie dane są prawidłowe, zatwierdzasz utworzenie zlecenia stałego kodem z Twojego aktywnego narzędzia autoryzacji (karty kodów, tokena lub przesłanego SMS-em). W przypadku tworzenia zlecenia stałego w ramach kont własnych Inteligo nie jest wymagane zatwierdzanie kodem.

  Krok 4. Zlecenie stałe jest utworzone
  Informacje dotyczące zlecenia stałego możesz zweryfikować w serwisie internetowym w sekcji "Przelewy" poprzez wybranie po lewej stronie opcji "Zlecenia stałe". Tutaj zweryfikujesz szczegóły zlecenia oraz będziesz mógł go edytować lub usunąć.

 4. Dodatkowe informacje

  Polecenie przelewu jednorazowy standardowego na rachunki prowadzone przez PKO Bank Polski jest realizowany niezwłocznie, z pominięciem sesji Elixir.

  W przypadku poleceń przelewu do innego banku są one realizowane zgodnie z harmonogramem sesji ELIXIR:

  • I sesja ELIXIR – godzina 08:00,
  • II sesja ELIXIR – godzina 11:45,
  • III sesją ElIXIR - godzina 14:30.


  W przypadku polecenia przelewu na rachunek prowadzony w innym banku, złożonego do realizacji po godzinie 14.30, w których treści nie zostanie wskazana przyszła data realizacji - rachunek Zleceniodawcy zostanie automatycznie obciążony z datą złożenia zlecenia, a transakcja zostanie zrealizowana w następnym dniu roboczym.

  Przybliżony czas księgowania na rachunku przelewu przychodzącego z innego  banku:

  • I sesją ELIXIR – godzina 11:30
  • II sesją ELIXIR – godzina 15:10
  • III sesją ELIXIR  - godzina 17:30


  Sesje ELIXIR odbywają się wyłącznie w dni robocze.

  Pamiętaj!

  Zlecenie stałe nie blokuje środków potrzebnych do realizacji polecenia przelewu – w przypadku braku środków wystarczających do jego wykonania, transakcja nie dojdzie do skutku. Jeżeli korzystasz z usługi Powiadamiania SMS, na bieżąco będziemy Cię informować zarówno o zrealizowanych, jak i o niezrealizowanych operacjach – SMSem, e-mailem lub przez komunikator.

  Zlecenia stałe do innych banków są realizowane tylko w dni robocze. Jeśli wskazana przez Ciebie data realizacji przypadnie w dzień wolny od pracy, wówczas przelew wykonamy najbliższego dnia roboczego.

  Polecenia przelewu w ramach zlecenia stałego są realizowane w systemie Elixir, czyli do innych banków zgodnie z sesjami Elixir, natomiast na rachunki prowadzone przez PKO Bank Polski w zleconej dacie realizacji.

  Potwierdzenia transakcji

  Po realizacji zlecenia stałego, w serwisie www możesz bezpłatnie wydrukować, przefaksować lub przesłać przez e-mail (z podpisem cyfrowym) potwierdzenie każdej pojedynczej transakcji. W tym celu wystarczy wybrać jedną z dostępnych opcji w zakładce „Historia” -> „Potwierdzenie”.