Wyciągi z konta

Na podany adres e-mail co miesiąc otrzymujesz bezpłatnie Twój wyciąg z konta. Wyciąg zawiera informacje o saldzie i wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunkach prowadzonych w ramach Twojego konta.

Szyfrowanie wyciągów

Poprzedni Następny
  • 1
  • 2
  • Sprzedaż certyifkatów niekwalifikowanych prowadzą instytucje, których zadaniem jest wystawianie dokumentów potwierdzających tożsamość osoby, firmy lub urzędu. W Polsce są to m. in.:
   • Certum - Powszechne Centrum Certyfikacji tel. infolinii: +48 (0) 801 540 340,
   • Krajowa Izba Rozliczeniowa: tel. infolinii: +48 (0) 801 500 207,
   • Sigillum - Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej tel. infolinii: +48 (22) 46 47 979.
   Opłata zgodnie z taryfą danej instytucji wydającej certyfikat.
  • W czasie rejestracji na stronie centrum należy podać hasło, które później będzie służyć do weryfikacji certyfikatu. Twój certyfikat powinien:
   • posiadać minimalna długość klucza 1024 bit,
   • być ważny,
   • pole użycie klucza (keyUsage) powinno umożliwiać szyfrowanie wiadomości e-mail.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • W zależności od tego z jakiego centrum certyfikacji został zakupiony certyfikat, może on sam automatycznie dodać się do systemu operacyjnego lub będziemy zmuszeni zaimportować go w systemie. Jeśli uzyskamy Certyfikat w postaci pliku (drogą e-mailową lub za pomocą pobrania ze strony) należy zapisać go w dowolnej lokalizacji na dysku swojego komputera.
  • Po dwukrotnym kliknięciu myszki na pliku certyfikatu rozpocznie się kreator importu.
  • Plik, który chcesz zaimportować, zostanie automatycznie pokazany na liście. Kliknij "Dalej".
  • W polu "hasło" wpisz hasło do klucza prywatnego. Chodzi o to samo hasło, które podawałeś przy rejestracji na stronie Centrum Certyfikacji. Kliknij "Dalej".
  • Pozwól, by kreator automatycznie wybrał magazyn dla certyfikatu.
  • W widoku "Kończenie pracy Kreatora importu certyfikatów" wybierz "Zakończ".
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Po dodaniu certyfikatu w systemie musimy utworzyć plik, który będzie zawierał jedynie certyfikat z kluczem publicznym. (Pamiętaj, że plik z kluczem prywatnym jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla Twojego użytku). Taki plik będziemy mogli udostępniać instytucjom lub osobom, z którymi chcielibyśmy zachować poufność korespondencji.
  • W przeglądarce wybieramy menu -> Narzędzia, następnie -> Opcje internetowe i w zakładce Zawartość klikamy na przycisk "Certyfikaty".
  • Na liście certyfikatów osobistych wybierz eksportowany certyfikat. Następnie wybierz opcję "Eksportuj".
  • Klikając na przycisk "Dalej" rozpoczynasz proces eksportu certyfikatu.
  • Wybierz opcję "Nie eksportuj klucza prywatnego". Kliknij przycisk "Dalej".
  • Wybierz format zapisu pliku certyfikatu. Zalecany to DER lub Base-64.
  • Wskaż lokalizację oraz nazwę pod jaką chcesz zapisać plik certyfikatu. Kliknij "Dalej".
  • Plik zostanie zapisany w wybranym miejscu. Teraz będziesz mógł udostępnić ten plik osobom trzecim (np. Inteligo) i korzystać z szyfrowania i odczytywania zaszyfrowanych wiadomości.
  • 1
  • 2
  • Aby otrzymywać zaszyfrowane wiadomości od Inteligo należy jeszcze dodać wyeksportowany uprzednio certyfikat z kluczem publicznym w serwisie Inteligo. W tym celu po zalogowaniu się i przejściu do serwisu transakcyjnego należy kliknąć na zakładkę "Dane i ustawienia", a następnie wybrać z menu "Ustawienia" i "Wyciągi dla konta prywatnego" lub "Wyciągi dla konta firmowego". Jeżeli posiadasz już certyfikat zarejestrowany w naszym systemie w celu jego zmiany wybierz "Zmień Certyfikat", w przeciwnym wypadku wybierz "Zmień opcje wyciągów".
  • Od tej chwili wszystkie wyciągi od Inteligo przychodzące na skrzynkę e-mail będą zaszyfrowane.
   W programie pocztowym otrzymasz informację, że wiadomość jest zaszyfrowana. Pojawi się na niej ikona kłódki, po której kliknięciu będzie można sprawdzić, jakim certyfikatem i przez kogo została ta wiadomość zaszyfrowana.
   Pamiętaj! W przypadku utraty lub uszkodzenia pliku z kluczem prywatnym odczyt zaszyfrowanej poczty będzie niemożliwy. Pamiętaj, aby zapisywać załącznik z wyciągiem na dysku swojego komputera.
rozwińzwiń

Szyfrowanie wyciągów dla użytkowników Mozilla Firefox

Poprzedni Następny
  • 1
  • 2
  • Sprzedaż certyifkatów niekwalifikowanych prowadzą instytucje, których zadaniem jest wystawianie dokumentów potwierdzających tożsamość osoby, firmy lub urzędu. W Polsce są to m. in.:
   • Certum - Powszechne Centrum Certyfikacji tel. infolinii: +48 (0) 801 540 340,
   • Krajowa Izba Rozliczeniowa: tel. infolinii: +48 (0) 801 500 207,
   • Sigillum - Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej tel. infolinii: +48 (22) 46 47 979.
   Opłata zgodnie z taryfą danej instytucji wydającej certyfikat.
  • W czasie rejestracji na stronie centrum należy podać hasło, które później będzie służyć do weryfikacji certyfikatu. Twój certyfikat powinien:
   • posiadać minimalna długość klucza 1024 bit,
   • być ważny,
   • pole użycie klucza (keyUsage) powinno umożliwiać szyfrowanie wiadomości e-mail.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • W zależności od tego z jakiego centrum certyfikacji został zakupiony certyfikat, może on sam automatycznie dodać się do systemu operacyjnego lub będziemy zmuszeni zaimportować go w systemie. Jeśli uzyskamy Certyfikat w postaci pliku (drogą e-mailową lub za pomocą pobrania ze strony) należy zapisać go w dowolnej lokalizacji na dysku swojego komputera.
  • Jeśli korzystasz z przeglądarki Firefox, należy utworzyć kopię bezpieczeństwa dodanego automatycznie certyfikatu, a następnie dodać go do magazynu certyfikatów Windows.
  • Wybierając Narzędzia, a następnie Opcje w zakładce Szyfrowanie, za pomocą przycisku "Wyświetl certyfikaty" uzyskujemy dostęp do Menedżera certyfikatów programu Mozilla Firefox.
  • Wprowadź nazwę dla kopii zapasowej certyfikatu.
  • Wprowadź hasło dla kopii bezpieczeństwa certyfikatu.
  • Mając zapisaną kopie bezpieczeństwa można kontynuować dalsze działania.
  • Po dwukrotnym kliknięciu myszki na pliku certyfikatu rozpocznie się kreator importu.
  • Plik, który chcesz zaimportować, zostanie automatycznie pokazany na liście. Kliknij "Dalej".
  • W polu "hasło" wpisz hasło do klucza prywatnego. Chodzi o to samo hasło, które podawałeś przy rejestracji na stronie Centrum Certyfikacji. Kliknij "Dalej".
  • Pozwól, by kreator automatycznie wybrał magazyn dla certyfikatu.
  • W widoku "Kończenie pracy Kreatora importu certyfikatów" wybierz "Zakończ".
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Po dodaniu certyfikatu w systemie musimy utworzyć plik, który będzie zawierał jedynie certyfikat z kluczem publicznym. (Pamiętaj, że plik z kluczem prywatnym jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla Twojego użytku). Taki plik będziemy mogli udostępniać instytucjom lub osobom, z którymi chcielibyśmy zachować poufność korespondencji.
  • W przeglądarce wybieramy menu -> Narzędzia, następnie -> Opcje internetowe i w zakładce Zawartość klikamy na przycisk "Certyfikaty".
  • Na liście certyfikatów osobistych wybierz eksportowany certyfikat. Następnie wybierz opcję "Eksportuj".
  • Klikając na przycisk "Dalej" rozpoczynasz proces eksportu certyfikatu.
  • Wybierz opcję "Nie eksportuj klucza prywatnego". Kliknij przycisk "Dalej".
  • Wybierz format zapisu pliku certyfikatu. Zalecany to DER lub Base-64.
  • Wskaż lokalizację oraz nazwę pod jaką chcesz zapisać plik certyfikatu. Kliknij "Dalej".
  • Plik zostanie zapisany w wybranym miejscu. Teraz będziesz mógł udostępnić ten plik osobom trzecim (np. Inteligo) i korzystać z szyfrowania i odczytywania zaszyfrowanych wiadomości.
  • 1
  • 2
  • Aby otrzymywać zaszyfrowane wiadomości od Inteligo należy jeszcze dodać wyeksportowany uprzednio certyfikat z kluczem publicznym w serwisie Inteligo. W tym celu po zalogowaniu się i przejściu do serwisu transakcyjnego należy kliknąć na zakładkę "Dane i ustawienia", a następnie wybrać z menu "Ustawienia" i "Wyciągi dla konta prywatnego" lub "Wyciągi dla konta firmowego". Jeżeli posiadasz już certyfikat zarejestrowany w naszym systemie w celu jego zmiany wybierz "Zmień Certyfikat", w przeciwnym wypadku wybierz "Zmień opcje wyciągów".
  • Od tej chwili wszystkie wyciągi od Inteligo przychodzące na skrzynkę e-mail będą zaszyfrowane.
   W programie pocztowym otrzymasz informację, że wiadomość jest zaszyfrowana. Pojawi się na niej ikona kłódki, po której kliknięciu będzie można sprawdzić, jakim certyfikatem i przez kogo została ta wiadomość zaszyfrowana.
   Pamiętaj! W przypadku utraty lub uszkodzenia pliku z kluczem prywatnym odczyt zaszyfrowanej poczty będzie niemożliwy. Pamiętaj, aby zapisywać załącznik z wyciągiem na dysku swojego komputera.
rozwińzwiń

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. O usłudze

  Konto Inteligo pozwala Ci samodzielnie zarządzać wyciągami otrzymywanymi co miesiąc na adres e-mail. Teraz sam decydujesz, w jakim formacie chcesz otrzymać wyciąg oraz, czy wiadomość e-mail ma zostać zaszyfrowana przed wysłaniem certyfikatem powszechnym.

  Wyciągi mogą otrzymywać bezpłatnie wszyscy Posiadacze kont prywatnych i firmowych.

  Określenie formatu załącznika

  Wyciągi z konta przesyłane pocztą elektroniczną są standardowo przygotowywane w postaci plików html. W dowolnym momencie możesz jednak zmienić format załącznika, wybierając pomiędzy formatami html, PDF lub xml.

  Wystarczy, że w serwisie internetowym Inteligo, w sekcji „Dane i ustawienia”, wybierzesz pozycję „Ustawienia”, „Wyciągi dla konta prywatnego” lub „Wyciągi dla konta firmowego”, „Zmień” i z rozwijanej listy wybierzesz interesujący Cię format. Od momentu dokonania zmiany co miesiąc będziesz otrzymywał wyciąg w wybranym przez Ciebie formacie.

  Szyfrowanie wyciągów

  Jeśli zależy Ci, aby wyciągi z konta Inteligo były dodatkowo zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób, skorzystaj z możliwości ich szyfrowania.

  Nowa funkcja jest niezwykle przydatna w szczególności dla Posiadaczy kont firmowych oraz wszystkich Klientów, którym zależy na zachowaniu szczególnej poufności danych finansowych zawartych w wyciągu.

  Szyfrowanie wyciągów to wyjątkowa funkcjonalność. Aby z niej skorzystać, wystarczy wykonać kilka niezbędnych czynności.

  Sprawdź jak krok po kroku skorzystać z mechanizmu szyfrowania wyciągów w koncie Inteligo.

   

 2. Opłaty


  Dnia 11 maja 2010 roku weszła w życie nowa Tabela Opłat i Prowizji.
  Prezentowane poniżej warunki cenowe dotyczą wszystkich kont otwartych lub przeniesionych przez naszych Klientów na nowe warunki od 11 maja 2010 roku.
  Decyzję o przejściu na Tabelę opłat i prowizji wprowadzoną 11 maja 2010 roku możesz podjąć w dowolnej chwili. W tym celu skontaktuj się z konsultantem Inteligo pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 (opłata zgodna z taryfą operatora). Do czasu zaakceptowania przez Ciebie nowej Tabeli, Twoje rachunki prowadzone będą na dotychczas obowiązujących warunkach.

  Wyciągi wysyłane automatycznie na adres e-mail są bezpłatne.

  Za przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta wyciągu z konta Inteligo pobierana jest opłata zgodna z TOiP.

  W koncie prywatnym

  Opłata/Prowizja w PLN

  Tytuł opłaty/prowizji

  Częstotliwość

  Opłaty dla kont z średnim miesięcznym saldem do
  49 999,99 PLN

  Opłaty dla kont ze średnim miesięcznym saldem od
  50 000,00 PLN

  Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta wyciągu z Konta Inteligo/historii rachunku w ramach Konta Inteligo

  Każdorazowo

  3 – e-mail 1

  10 – poczta (list zwykły) 2

  0

  1 Opłata za list zwykły, w przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata zostanie powiększona o 5 PLN.

  2 Dla historii rachunku opcja dostępna jest jedynie za okres powyżej 90 dni od daty bieżącej.

  W koncie firmowym

  Tytuł opłaty/prowizji

  Częstotliwość

  Opłata/Prowizja w PLN

  Przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta wyciągu z Konta Inteligo/historii rachunku w ramach Konta Inteligo

  Każdorazowo

  3 – e-mail 1

  6 – faks 2

  10 – poczta (list zwykły) do 20 stron + 1 PLN za każdą następną stronę

  1 Opłata za list zwykły, w przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata zostanie powiększona o 5 PLN.

  2 Dla historii rachunku opcja dostępna jest jedynie za okres powyżej 90 dni od daty bieżącej.

 3. Jak aktywować?

  Aby otrzymywać wyciągi drogą elektronicznąnależy podać swój adres e-mail. Można to zrobić we wniosku o założenie konta, w serwisie www, w sekcji „Dane i ustawienia” lub dzwoniąc do konsultanta pod numer 800 121 121 lub +48 (81) 53 56789 (opłata zgodna z taryfą operatora).

  Chcąc zamówić wyciąg w formie papierowej dostarczany na adres korespondencyjny lub numer faksu, należy wydać stosowną dyspozycję konsultantowi Inteligo, pod jednym ze wskazanych wyżej numerów telefonów.