Oferta firmowa

Karta debetowa Inteligo Visa Electron dla firm

Karty Inteligo Visa Electron od 9 września 2013 r. zostały zastąpione kartami Inteligo Visa payWave.


Wymiana następuje zgodnie z upływającym terminem ważności aktualnie używanej karty.
Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. O produkcie

  Płatności we wszystkich punktach usługowo-handlowychna całym świecie, akceptujących karty Visa.

  Płatności internetowe i przez telefon.

  Wypłaty bez prowizji z ponad 4700 bankomatów sieci PKO Banku Polskiego i BZ WBK.

  Zarządzanie kartą poprzez serwis transakcyjny: SMS-y i powiadomienia na e-mail oraz komunikator internetowy o każdej zmianie salda na rachunku karty oraz samodzielny wybór wysokości dziennych limitów karty, które możesz zmienić w dowolnym momencie. Automatycznie otrzymasz limity w wysokości:

  • 5 000 zł na wypłaty gotówkowe,
  • 20 000 zł na transakcje bezgotówkowe (transakcje w punktach usługowo-handlowych,
   np. w sklepach, na stacjach benzynowych, w restauracjach),
  • 20 000 zł na transakcje internetowe i pozostałe wykonywane bez fizycznego przedstawienia karty.

  0 zł  za wydanie i używanie karty przy miesięcznych, rozliczonych transakcjach bezgotówkowych wykonanych kartą od 100 zł.

  Doładowania telefonów komórkowych w bankomatach PKO Banku Polskiego.
  Po autoryzacji karty (PIN) z menu bankomatu wybierasz opcję "Doładowania telefonu" i wybierasz kolejno operatora i kwotę doładowania, a następnie dwukrotne wprowadzasz numer telefonu.

  Lokalizator bankomatów

  Jak dbać o kartę?

 2. Opłaty

  Pierwsza i kolejne karty do rachunku głównego są wydawane bezpłatnie.
  Jeżeli w danym okresie miesięcznym na rachunku zostaną rozliczone Twoje transakcje bezgotówkowe wykonane kartą na kwotę przynajmniej 100 zł, nie pobieramy opłaty miesięcznej za kartę.

  Zwolnienie z pobierania opłat za wypłaty w bankomatach Nordea Bank Polska realizowanych kartami debetowymi dotyczy:

  • Posiadaczy Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) oraz
  • Posiadaczy Kont Inteligo firmowych, którzy zawarli umowę Konta Inteligo od dnia  11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe i nie korzystają z usługi „Bankomaty bez granic”.

  Opłata/prowizja w PLN

  KARTY DEBETOWE INTELIGO 1

  Lp.

  Operacja

  Częstotliwość

  Opłata/prowizja w PLN

  1.

  Wydanie karty:

  jednorazowo

   

  1) Pierwsza i każda kolejna karta wydana do rachunku głównego

  0

  2) Pierwsza i każda kolejna karta wydana do innych  rachunków

  5

  2.

  Obsługa karty wydanej do rachunku głównego lub do rachunku dodatkowego

  miesięcznie

  0 - jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wykonanych tą kartą rozliczonych w ostatnim okresie miesięcznym przekracza 99,99 PLN2
  4 – w pozostałych przypadkach

  3. Usługa "Bankomaty bez granic" 3 miesięcznie 4
  4. Przesłanie kolejnej karty każdorazowo

  0 – poczta (list zwykły) 4

  50 – przesyłka kurierska 5

  TRANSAKCJE GOTÓWKOWE

  5. Wypłata gotówki w oddziale/agencji Banku (terminal POS) każdorazowo 0
  6. Wypłata gotówki w oddziale innego banku lub instytucji świadczącej usługi wypłaty gotówki (terminal POS) każdorazowo 10
  7. Wypłata gotówki w placówce Poczty Polskiej (terminal POS) każdorazowo 5
  8. Wypłata gotówki w bankomatach Banku oraz bankomatach BZ WBK przy użyciu karty debetowej lub za pośrednictwem kanału mobilnego IKO każdorazowo 0
  9. Wypłata gotówki przy użyciu karty debetowej w innych bankomatach w kraju:
  1) dla klientów korzystających z usługi „Bankomaty bez granic”
  2) dla klientów niekorzystających z usługi „Bankomaty bez granic”
  każdorazowo 0
  5

  10.

  Wypłata gotówki w innych bankomatach w kraju za pośrednictwem kanału mobilnego IKO

  każdorazowo

  5

  11.

  Wypłata gotówki przy użyciu karty debetowej w bankomatach za granicą:
  1) dla klientów korzystających z usługi „Bankomaty bez granic”
  2) dla klientów niekorzystających z usługi „Bankomaty bez granic”

  każdorazowo

   

  0

  3% min. 10

  12.

  Wypłata gotówki towarzysząca transakcji bezgotówkowej przy użyciu karty debetowej Inteligo lub za pośrednictwem kanału mobilnego (cashback)6

  każdorazowo

  1

  1. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Visa za granicą, w walucie wymienialnej dla której PKO nie prowadzi tabeli kursów, pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości transakcji. Tabela kursów Banku prezentowana jest na stronie inteligo.pl.

  2. W przypadku zwrotu towaru zakupionego przy użyciu karty, anulowania transakcji zakupu, kwota transakcji zwróconej lub anulowanej zmniejsza sumę transakcji bezgotówkowych.

  3. Usługa „Bankomaty bez granic” jest świadczona, o ile Bank udostępnia taką funkcjonalność. Bank informuje o dostępności usługi na stronie www.inteligo.pl lub poprzez elektroniczne kanały dostępu.

  4. Opłata za list zwykły, w przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata zostanie powiększona o 5 PLN.

  5. Przesyłka dostarczana na terenie kraju. Opłata obejmuje przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta kurierem w trybie pilnym.

  6. Usługa dostępna od dnia podanego na stronie inteligo.pl. Wypłata gotówki towarzysząca transakcji bezgotówkowej dokonywanej przy użyciu karty pomniejsza dostępny limit transakcji bezgotówkowych. Maksymalna wysokość wypłaty gotówki towarzyszącej transakcji bezgotówkowej dokonywanej przy użyciu karty, określona jest na stronie Inteligo.pl.

  Tabela kursów walut