Oferta prywatna

Limit odnawialny Inteligo

(kredyt w rachunku płatniczym)

Zwiększ swoje środki na koncie, wnioskując o limit odnawialny.

 

Zaloguj się i weź limit

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. O produkcie

  • Proponujemy limit odnawialny w ramach konta Inteligo (kredyt w rachunku płatniczym), który możesz przeznaczyć na dowolny cel.
  • Maksymalna wysokość limitu to 60 000 zł.
  • W koncie indywidualnym, limit odnawialny może być udzielony na podstawie umowy podpisanej elektronicznie. Nie musisz drukować i odsyłać dokumentów do banku, wszystko załatwiasz w Internecie! Więcej o umowie elektronicznej Inteligo.
  • W wybranym przez Ciebie dniu, co miesiąc, pobierzemy z Twojego konta odsetki od wykorzystanego limitu. Możesz też samodzielnie przelać wyższą kwotę, a nawet spłacić limit w całości. Odsetki naliczamy jedynie od aktualnie wykorzystanej kwoty limitu.
  • Na bieżąco kontrolujesz kwotę wykorzystanego limitu i naliczone odsetki (w serwisie internetowym Inteligo lub u konsultanta), o zbliżającym się terminie spłaty możemy poinformować Cię SMS-em lub e-mailem.
  • Po dokonaniu spłaty, ponownie możesz korzystać z wpłaconych środków.
  • Limit przyznajemy na 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia okresu kredytowania na kolejny rok. Dzięki temu nie musisz spłacać całości zadłużenia.
  • Do obsługi limitu odnawialnego Inteligo możesz otrzymać od nas kartę, którą bez prowizji wypłacisz gotówkę z ponad 4700 bankomatów sieci PKO Banku Polskiego i Santander Bank Polska (dawniej BZ WBK).

  Limit odnawialny Inteligo otrzymasz, jeśli spełniasz następujące warunki:

  • jesteś osobą pełnoletnią,
  • aktywnie korzystasz z prywatnego konta Inteligo
  • jesteś:
   • osobą zatrudnioną na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło,
   • osobą prowadzącą działalność gospodarczą rozliczającą się w formie ryczałtu, księgi przychodów i rozchodów, karty podatkowej lub prowadzącą pełną księgowość,
   • rolnikiem,
   • emerytem,
   • rencistą,
  • w Twoich danych osobowych jest numer telefonu komórkowego,
  • terminowo spłacasz swoje zobowiązania finansowe,
  • posiadasz zdolność kredytową.

  Weź kredyt

 2. Jak otrzymać limit odnawialny?

  Krok 1. Wypełniasz wniosek o limit odnawialny Inteligo

  Jeśli spełniasz warunki ubiegania się o limit, wniosek wypełnisz w serwisie internetowym Inteligo lub za pośrednictwem konsultanta po zalogowaniu do konta.

  Pamiętaj, aby we wniosku podać prawidłowe dane. W trakcie składania wniosku możemy poprosić Cię dodatkowo o podanie np. informacji na temat współmałżonka lub zakładu pracy.

  Wniosek o limit odnawialny Inteligo możesz złożyć w dowolnym miejscu na świecie, jednak Umowę kredytu w rachunku płatniczym możesz podpisać osobiście wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie dotyczy limitu z umową elektroniczną Inteligo.

  Krok 2. Otrzymujesz decyzję kredytową

  • Wstępną decyzję kredytową otrzymasz bezpośrednio po wypełnieniu wniosku. Zaproponujemy Ci maksymalną kwotę, na jaką pozwala Twoja zdolność kredytowa.
  • Jeżeli zajdzie taka potrzeba, poinformujemy Cię o wymaganych dokumentach.
  • Status wniosku na bieżąco sprawdzisz po zalogowaniu do konta w serwisie www (sekcja „Kredyty”) lub za pośrednictwem konsultanta.
  • Po otrzymaniu dokumentów podejmiemy ostateczną decyzję kredytową. 

  Krok 3. Otrzymujesz umowę limitu odnawialnego Inteligo do podpisu

  • W przypadku pozytywnej decyzji kredytowej, bez konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów, możesz podpisać umowę elektronicznie. Zapoznaj się z umową, sprawdź, czy dane są aktualne, a następnie podpisz ją w formie elektronicznej kodem z Twojego aktywnego narzędzia autoryzacji (karty kodów, tokena lub przesłanego SMS-em).
  • Gdy otrzymasz pozytywną decyzję kredytową z koniecznością przesłania dodatkowych dokumentów, umowę do podpisu dostarczy Ci kurier. Po zapoznaniu się z treścią dokumentu, podpisz obydwa egzemplarze umowy i jeden oddaj kurierowi.
  • Po pozytywnej weryfikacji umowy, dokument będzie widoczny po zalogowaniu do konta, w sekcji „Dane i ustawienia” – „Umowy”.

  Krok 4. Możesz korzystać z limitu

  • W Twoim koncie utworzymy dodatkowy rachunek kredytowy, na którym udostępniona zostanie kwota kredytu. O tym fakcie możemy Cię poinformować SMSem lub e-mailem.
  • Jeśli na etapie wnioskowania została wybrana karta do rachunku kredytowego, wyślemy Ci ją pocztą na adres znajdujący się w danych.

  Złóż wniosek już teraz!

 3. Oprocentowanie

  Odsetki od Limitu odnawialnego Inteligo naliczamy jedynie od wykorzystanej kwoty limitu:

  Produkt Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
  Kredyt w rachunku płatniczym (Limit odnawialny Inteligo1) 17,75

  Odsetki od przeterminowanego kredytu Inteligo (odsetki karne)2, dla umów zawartych:
  1) do dnia 31.12.2015 r.

  2) do dnia 31.12.2015 r., które zostały aneksowane, bądź wobec których zawarto umowę restrukturyzacyjną po dniu 1.01.2016 r.

  3) od dnia 1.01.2016 r.

  22,50

  1Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 22,74%, całkowita kwota kredytu 10 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 11 137,33 zł, oprocentowanie zmienne 17,75%/rok; całkowity koszt kredytu 1 137,33 zł (w tym: prowizja 150 zł (1,5%), odsetki 987,33 zł; opłata za otwarcie i prowadzenie Konta Inteligo 0 zł), 12 miesięcznych rat równych po 915,61 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 05.10.2023 roku na reprezentatywnym przykładzie. Do obliczenia powyższych parametrów przyjęto założenie, że limit kredytu został wykorzystany jednorazowo w całości, w dniu postawienia go do dyspozycji Kredytobiorcy bez użycia karty płatniczej, w dniu postawienia go do dyspozycji Kredytobiorcy w Koncie Inteligo, a opłata za prowadzenie Konta wynosi 0,00 zł miesięcznie.

  2Zmienna roczna stopa procentowa od przeterminowanego kredytu w rachunku płatniczym Inteligo (odsetki karne) podawana jest w komunikacie członka Zarządu Banku nadzorującego Obszar Rynku Detalicznego.

 4. Opłaty

  Dnia 11 maja 2010 roku weszła w życie nowa Tabela Opłat i Prowizji.
  Prezentowane poniżej warunki cenowe dotyczą wszystkich kont otwartych lub przeniesionych przez naszych Klientów na nowe warunki od 11 maja 2010 roku.
  Decyzję o przejściu na Tabelę opłat i prowizji wprowadzoną 11 maja 2010 roku możesz podjąć w dowolnej chwili. W tym celu skontaktuj się z konsultantem Inteligo pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 (opłata zgodna z taryfą operatora). Do czasu zaakceptowania przez Ciebie nowej Tabeli, Twoje rachunki prowadzone będą na dotychczas obowiązujących warunkach.

  Tytuł opłaty/prowizji

  Częstotliwość

  Opłata/Prowizja w PLN

  Przyznanie Kredytu w rachunku płatniczym - od kwoty kredytu

  każdorazowo

  1,5% min. 40

  Przedłużenie okresu kredytowania na kolejne 12 miesięcy – od kwoty kredytu

  każdorazowo

  1,5% min. 50

  Podwyższenie kwoty Kredytu w rachunku płatniczym

  każdorazowo

  1,5% kwoty podwyższenia min. 50

   

   

 5. Dokumenty

  Przykładowe wymagane dokumenty

  Jeśli ubiegasz się limit, w zależności od źródła Twojego dochodu prosimy o przesłanie nam odpowiednich dokumentów:

  Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach 164,2 KB Pobierz

  O dokumentach, jakie mogą być wymagane poinformuje Cię konsultant Inteligo.

   

  Wzór aneksu do umowy limitu odnawialnego Inteligo 91,4 KB Pobierz
  Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 147,1 KB Pobierz
  Informacja o ryzyku stopy procentowej oraz ryzyku walutowym 168,1 KB Pobierz
  Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Kredytu w rachunku płatniczym Inteligo 159,6 KB Pobierz
  Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe 187,3 KB Pobierz
  Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO BP dla Kont Inteligo Prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla Klientów którzy zawarli umowę rachunku bankowego Konta Inteligo przed dniem 11 maja 2010 r. 180,3 KB Pobierz
  3. Tabela warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo dla klientów którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe - obowiązuje od 1.02.2024 r. 120,7 KB Pobierz
  4. Tabela warunków i oprocentowania produktów kredytowych w ramach Kont Inteligo dla klientów którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo przed 11 maja 2010 r. - obowiązuje od 1.02.2024 r. 150,9 KB Pobierz
  Wypowiedzenie Umowy limitu odnawialnego Inteligo 90,5 KB Pobierz
  Wzór umowy limitu odnawialnego Inteligo 174,2 KB Pobierz
  Wzór umowy limitu odnawialnego Inteligo zawieranej elektronicznie 171,7 KB Pobierz
  Załącznik do umowy limitu odnawialnego Inteligo 160,4 KB Pobierz
  Zgoda współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania 47,2 KB Pobierz