Informacje o PKO TFI

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to spółka akcyjna utworzona przez PKO Bank Polski. Oferta Towarzystwa skierowana jest do osób fizycznych i instytucji, poszukujących profesjonalnego zarządzania pieniędzmi.

Stylizowana ikona wiadomości

Zacznij inwestować

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to spółka akcyjna utworzona przez PKO Bank Polski. Oferta Towarzystwa skierowana jest do osób fizycznych i instytucji, poszukujących profesjonalnego zarządzania pieniędzmi. PKO TFI S.A. oferuje jednostki uczestnictwa w większości placówek PKO Banku Polskiego oraz w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego.

PKO TFI S.A. zostało uhonorowane przez dziennik Rzeczpospolita tytułem Najlepszej Instytucji Finansowej w 2002 roku w kategorii Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

Akcjonariusze PKO TFI S.A.

100% udziałów w Towarzystwie posiada PKO Bank Polski, który jest największym bankiem detalicznym w Polsce, obsługującym klientów indywidualnych oraz firmy w pełnym zakresie produktów bankowych, finansowych i kapitałowych.

Zarząd PKO TFI S.A.

  • Piotr Żochowski - Prezes Zarządu PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • Remigiusz Nawrat - Wiceprezes Zarządu PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • Radosław Kiełbasiński - Wiceprezes Zarządu PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank Depozytariusz i Agent Obsługujący

Bankiem Depozytariuszem Towarzystwa jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. Funkcję Agenta Obsługującego pełni firma PKO BP Finat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, należącą do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego.

Pełna tabela opłat

Zarządzający PKO TFI

Prospekty informacyjne

Dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID)

Informacje dla Klienta AFI

Nota prawna

Informacje o ryzyku

Opodatkowanie inwestycji