Oferta firmowa
Oferta prywatna

Fundusz Parasolowy

Teraz możesz efektywnie pomnażać swoje oszczędności w subfunduszach o różnych profilach. Fundusz pozwala na zbudowanie portfela inwestycyjnego dopasowanego do Twoich potrzeb, uwzględniającego określony czas inwestycji, poziom oczekiwanych zysków i akceptowany przez Ciebie poziom ryzyka.

Zaloguj się i zacznij inwestować

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. O funduszu


  • fundusz funkcjonuje od 31 maja 2007 r.,
  • w ramach jednego Funduszu Parasolowego dostępne są subfundusze o odrębnej polityce inwestycyjnej i różnych profilach ryzyka. Obecnie oferujemy 22 subfundusze:
  • daje możliwość przenoszenia środków pomiędzy subfunduszami, co pozwala elastycznie reagować na aktualną sytuację rynkową,
  • niezależnie od częstotliwości dokonywania zmian nie jest pobierany podatek od zysków kapitałowych przy przenoszeniu środków pomiędzy subfunduszami - na zysk pracują wszystkie zgromadzone w ramach funduszu środki,
  • podatek opłacany od całkowitego zysku w momencie wycofania środków z funduszu,
  • minimalna wpłata 100 zł.
 2. Opłaty

  Zakumulowana wartość inwestycji

  Przy obliczaniu opłaty manipulacyjnej za nabycie, odkupienie i konwersję/przeniesienie uwzględniana jest całkowita wartość jednostek uczestnictwa posiadanych we wszystkich Funduszach PKO i na wszystkich rejestrachRejestr
  komputerowa ewidencja danych dot. Uczestnika Funduszu, prowadzona przez Agenta Obsługującego, uwzględniająca między innymi dane osobowe Uczestnika oraz liczbę i wartość posiadanych przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa.
  Uczestnika.

  Opłaty naliczane są zgodnie z Tabelą Opłat Funduszy Inwestycyjnych PKO TFI zamieszczoną na stronie www.pkotfi.pl

 3. Jak kupić?

  Krok 1. Po zalogowaniu się do serwisu transakcyjnego kliknij na ikonę "Inwestycje".
  Następnie kliknij na ikonę "Kup Fundusz" i wybierz subfundusz Funduszu Parasolowego, w oparciu o który chcesz zainwestować swoje środki.

  Krok 2. Sprawdź swoje dane
  Sprawdź czy Twoje dane (podstawowe, kontaktowe, adres zamieszkania, adres korespondencyjny) są aktualne i prawidłowe.

  Krok 3. Wybierz rachunek i wpisz kwotę
  Wybierz rachunek, z którego zlecasz nabycie i wpisz kwotę, którą przeznaczasz na inwestycję.

  Krok 4. Zatwierdź transakcję
  Sprawdź szczegóły przelewu i zatwierdź zlecenie kodem z Twojego aktywnego narzędzia autoryzacji (karty kodów, SMS-a lub tokena).

  Zacznij inwestować

  Jeżeli nie masz jeszcze konta Inteligo, a chciałbyś inwestować w fundusze:

  Otwórz konto

 4. Dodatkowe informacje