Lokata Wzrastająca - oferta ważna tylko do 30.06.2015 r.

Lokata Wzrastająca Inteligo była oferowana do 30.06.2015 r.

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. O produkcie

  Lokata dostępna dla wszystkich Posiadaczy Konta Inteligo firmowego. Otworzysz ją online lub za pośrednictwem konsultanta Inteligo.

  Oprocentowanie w stosunku rocznym: do 3,60%

  • w pierwszym miesiącu – 0,30 %
  • w drugim miesiącu – 0,60%
  • w trzecim miesiącu – 3,60%

  Minimalna kwota wpłaty: 2000 zł

  Maksymalna kwota wpłaty: 35000zł

  Okres umowy: 3 miesiące

  Zerwanie lokaty: w przypadku zerwania umowy Lokaty, środki zgromadzone na Lokacie wraz z należnymi odsetkami za pełne miesiące trwania Lokaty w dniu jej zerwania zostaną przelane na powiązany rachunek Konta Inteligo firmowego Klienta

  W okresie umownym dopłata środków pieniężnych na Lokatę i częściowe wypłaty środków z Lokaty nie są możliwe.

 2. Oprocentowanie

  Oprocentowanie w stosunku rocznym: do 3,60%

  • w pierwszym miesiącu – 0,30 %
  • w drugim miesiącu – 0,60%
  • w trzecim miesiącu – 3,60%

  Średnie oprocentowanie na Lokacie, przy dotrzymaniu okresu umownego, wynosi 1,50%.

  Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na Lokacie określane jest w stosunku rocznym i jest stałe w Okresie Umownym.

 3. Opłaty

  Za otwarcie, prowadzenie i likwidację lokaty wzrastajacej nie pobieramy żadnych opłat.

  Środki pieniężne zgromadzone na Lokacie Wzrastającej Inteligo gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym do łącznej wysokości równowartości w złotych 100 000 EURO.

 4. Dokumenty