Aktualizacja danych osobowych / firmy w Inteligo

Aktualne dane, w tym Twój adres, e-mail, numer telefonu i numer dowodu osobistego są podstawą szybkiej komunikacji między Tobą a Inteligo.

Stylizowana ikona wiadomości
 1. Dlaczego warto mieć aktualne dane w Inteligo?

  Twoje aktualne dane są przydatne do:

  • zweryfikowania transakcji oraz Twojej tożsamości przy niektórych operacjach
  • wydania karty na właściwe imię i nazwisko
  • dostarczenia pod właściwy adres korespondencji i nowej karty
  • podpisania umów dotyczących nowych produktów i usług w Inteligo i kupowania ubezpieczeń przez Inteligo
 2. Gdzie sprawdzić dane w Inteligo?

  Aktualne dane można sprawdzić w serwisie Inteligo w sekcji Dane i ustawienia → Twoje dane.

 3. Jak w Inteligo zgłosić zmianę danych?

  Jakie dane zmienisz? ONLINE
  w serwisie internetowym Inteligo
  TELEFONICZNIE
  u konsultanta po zalogowaniu w telefonicznym serwisie transakcyjnym
  LISTOWNIE*
  Wyślij podpisaną wzorem podpisu dyspozycję zmiany danych na adres:

  Inteligo
  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
  Kancelaria
  ul. Partyzantów 15,
  22-411 Zamość
  adres korespondencyjny tak tak tak
  adres zamieszkania - tak tak
  e-mail tak tak tak
  dokument tożsamości - tak tak
  nazwisko - - tak
  numer telefonu - tak tak
  numer telefonu do powiadomień - tak tak
  DODATKOWO DLA FIRM
  nazwa firmy - tak tak
  adres siedziby - tak tak
  REGON i NIP - tak tak
  forma prawna - tak tak

  *Po otrzymaniu dokumentów zweryfikujemy je w ciągu 4 dni roboczych licząc od daty wpływu. W przypadku zmiany niektórych danych konieczne jest dołączenie kserokopii odpowiednich dokumentów. Listę tych dokumentów znajdziesz na formularzu zmiany danych osobowych/firmy:

  Dyspozycję zmiany danych osobowych można wysłać w formie elektronicznej wraz z bezpiecznym podpisem elektronicznym (podpisem kwalifikowanym) na adres inteligo@inteligo.pl