Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Wybierz temat pytań i odpowiedzi

invoobill

Rozwiń wszystkie
 1. Co to jest invoobill?

  invoobill jest to nowoczesna usługa płatności rachunków i faktur drogą elektroniczną (na świecie nazywana jako EBPP - electronic bill payment presentation). Usługa ta umożliwia przesyłanie rachunków lub faktur bezpośrednio do serwisu transakcyjnego odbiorcy i regulowanie ich jednym kliknięciem - bez konieczności wypełniania dodatkowych formularzy. Wraz z rachunkami i fakturami mogą być dostarczane również inne materiały, które do tej pory otrzymywałeś pocztą w formie papierowej: rachunki szczegółowe, biling, informacje o ofercie itp.

 2. Czy będę mógł skorzystać z usługi invoobill, jeśli nie posiadam konta Inteligo? Jeśli tak, to w jaki sposób?

  Usługa invoobill przeznaczona jest dla klientów, którzy korzystają z bankowości elektronicznej. Możesz też korzystać z usługi invoobill za pośrednictwem członka rodziny, który posiada konto Inteligo oraz dostęp do Internetu. Aby samodzielnie korzystać z usługi invoobill wystarczy otworzyć konto Inteligo.

 3. Czy korzystanie z invoobill wymaga podpisania odrębnej umowy?

  W celu uruchomienia usługi invoobill, w serwisie internetowym należy złożyć wniosek o porozumienie z wybranym Dostawcą.

 4. Czy w ramach invoobill mogę otrzymywać rachunki lub faktury wystawiane na inną osobę (np. członka rodziny, wynajmującego mieszkanie) ?

  Tak, ale wyłącznie za zgodą osoby, na którą będą wystawiane rachunki lub faktury. W takim przypadku należy aktywować usługę invoobill w serwisie Inteligo. Osoba, na którą wystawiane są rachunki lub faktury, powinna poinformować dostawcę o zgodzie.

 5. Jak długo trwa realizacja płatności w ramach usługi invoobill?

  Płatność na rachunek w  PKO Banku Polskim jest realizowana niezwłocznie – w dacie zleconej operacji. Płatność do innego banku będzie zrealizowana jeśli zostanie złożona do realizacji najpóźniej przed godziną 14.30.

  W przypadku, złożonych do realizacji płatności na rachunek prowadzony w innym banku, po godzinie 14.30, w których treści nie zostanie wskazana przyszła data realizacji – rachunek Zleceniodawcy zostanie automatycznie obciążony z datą złożenia zlecenia, a transakcja zostanie zrealizowana w następnym dniu roboczym.

 6. Czy korzystanie z invoobill jest bezpieczne?

  Tak. KIR S.A. – operator invoobill, od ponad 15 lat sprawnie i bezpiecznie realizuje międzybankowe transakcje płatnicze. KIR S.A. gwarantuje bezpieczeństwo invoobill, a bezpieczeństwo dostępu do Twojego konta Inteligo, gwarantuje PKO Bank Polski.

 7. Czym różni się invoobill od polecenia zapłaty?

  W przypadku polecenia zapłaty, inicjowana transakcja realizowana jest automatycznie dokładnie w dniu płatności. Korzystając z usługi invoobill, sam decydujesz o momencie opłacenia rachunku.

 8. Jakie rachunki mogę opłacić przy użyciu invoobill?

  invoobill jest obecnie dostępny dla wszystkich Klientów Inteligo korzystających z usług poniższych Dostawców:

  • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
  • Aquanet S.A.
  • Elektroniczny Depozyt Papierów Wartościowych Sp. z o.o.
  • EKO-SAN Wodociągi Lubliniec
  • Eurocash S.A.
  • ING Bank Śląski
  • Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu
  • Orange S.A.
  • Pekao LEASING Sp. z o.o.
  • PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
  • PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Warszawie
  • Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku
  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Raciborzu
  • Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

  Listę Dostawców otrzymujemy od Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR), która jest operatorem usługi invoobill. Zasięg usług dla naszych Klientów jest systematycznie powiększany.

 9. Jak przystąpić do usługi invoobill?

  Aby uruchomić usługę invoobill, po zalogowaniu się w serwisie WWW link do („Przelewy" -> „invoobill" -> „Usługi” -> „Nowa usługa"). Następnie:

  • wskaż z listy Dostawcę (np. PGE Zakład Energetyczny Warszawa - Teren S.A.),
  • wybierz z listy tytuł płatności i datę jej dokonywania,
  • podaj nadany Ci przez dostawcę usług identyfikator (znajdziesz go w otrzymywanych od dostawcy rachunkach); jeśli chcesz regulować rachunki innej osoby podaj jej identyfikator,
  • potwierdź i zaakceptuj podane dane jednorazowym kodem autoryzacji (z karty kodów, aplikacji token zainstalowanej w telefonie komórkowym lub SMS-a).

  Po zaakceptowaniu danych jednorazowym kodem autoryzacji, otrzymasz kod wniosku. Aby dokończyć proces uruchamiania usługi invoobill, należy przekazać kod wniosku Dostawcy. Jeżeli złożyłeś wniosek w imieniu innej osoby: przekaż jej otrzymany kod wniosku i poproś, aby skontaktowała się z Dostawcą i przekazała otrzymany od Ciebie kod. Dane kontaktowe Dostawcy będą udostępnione w serwisie.

 10. Co zrobić jeśli w przesyłce invoobill są błędne dane?

  Możesz odrzucić płatność invoobill, która zawiera błędne dane. W tym celu wybierasz opcję „Odrzuć”, dostępną na „Liście przesyłek”. W szczegółach dyspozycji możesz także podać powód odrzucenia. Informację o odrzuceniu wraz z powodem odrzucenia przekażemy do KIR, który poinformuje Twojego Dostawcę.

 11. Czy jeżeli do tej pory korzystałem z usługi BILIX, teraz automatycznie będę korzystał z usługi invoobill?

  Tak, Krajowa Izba Rozliczeniowa zmieniła nazwę usługi z „BILIX” na „invoobill” z dniem 31 stycznia 2012 r.