Karta kodów jednorazowych

Karta kodów jednorazowych jest niezbędnym i prostym w obsłudze zabezpieczeniem Twojego konta.

a9f289d4-a0fb-4603-8021-07a2761976b2.png

Zmiana narzędzia autoryzacji

Poprzedni Następny
  • 1
  • 2
  • Kartę kodów zamówisz:

   • po zalogowaniu się do serwisu WWW lub
   • w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem Inteligo, pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89
   W zależności od aktualnie wykorzystywanego narzędzia autoryzacji proces zamówienia i potwierdzenia zmiany wygląda inaczej.
  • Zamów kartę kodów w serwisie WWW, wybierając kolejno:

   • Moje dane > Narzędzia autoryzacyjne > Zamów kartę kodów - jeśli korzystasz z karty kodów,
   • Moje dane > Narzędzia autoryzacyjne > Twoje karty kodów > Zamów kartę kodów - jeśli korzystasz z tokena lub kodów SMS.
   Zamówienie potwierdź kodem jednorazowym z obecnego, aktywnego narzędzia (karta kodów, kod z tokena lub kod SMS).
  • Nową kartę kodów przygotujemy w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych

   Wyślemy ją bezpłatnie pocztą (list zwykły) lub przekażemy kurierowi (przesyłka płatna, realizowana na Twoje indywidualne zamówienie).

   Informacje na temat realizacji zamówienia sprawdzisz w serwisie WWW korzystając z funkcji Historia i status zamówień lub u konsultanta.

  • 1
  • 2
  • Kartę kodów aktywujesz:

   • po zalogowaniu się do serwisu WWW lub serwisu mobilnego
   • w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem Inteligo, pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89
   W zależności od aktualnie wykorzystywanego narzędzia autoryzacji aktywacja karty kodów wygląda inaczej.
  • Aktywuj kartę kodów w serwisie WWW wybierając kolejno:

   • Moje dane > Narzędzia autoryzacyjne > Aktywuj - jeśli korzystasz z karty kodów,
   • Moje dane > Narzędzia autoryzacyjne > Twoje karty kodów > Aktywuj - jeśli korzystasz z tokena lub kodów SMS.
   Aktywując kartę kodów w Serwisie Mobilnym wybierz Dostęp do serwisu > Aktywacja karty kodów. Zmianę potwierdź kodem z obecnego, aktywnego narzędzia (karta kodów, token, kod SMS) oraz kod z nowej karty kodów.
  • Każdą realizowaną od tej pory operację potwierdzaj kodem z karty kodów jednorazowych.

rozwińzwiń
 1. O karcie

  Karta kodów jednorazowych jest plastikową kartą wielkości standardowej karty płatniczej. Zawiera listę jednorazowych kodów, umożliwiających dokonywanie operacji na koncie Inteligo. Na każdej karcie znajduje się 40 jednorazowych 6-cyfrowych kodów, pokrytych warstwą ochronną, zabezpieczającą przed odczytaniem kodu przez osobę niepowołaną. Jeśli podczas zlecania operacji podasz nieprawidłowy kod, nie będzie ona zrealizowana.

  Pierwszą kartę kodów otrzymujesz w przesyłce startowej. Po wykorzystaniu połowy kodów z karty bieżącej, kolejną przygotujemy automatycznie i bezpłatnie wysyłamy pocztą na Twój adres korespondencyjny, podany w systemie Inteligo. Kartę kodów możesz też zamówić w serwisie WWW lub u konsultanta. Możesz mieć nawet 5 kart kodów, ale tylko 1 aktywną.

  PAMIĘTAJ!

  Nigdy nie prosimy o podanie więcej niż jednego kodu w jednej chwili!

  O kod z karty prosimy tylko w przypadku wykonywania operacji (np. zlecenie przelewu, zmiana danych osobowych, modyfikacja płatności) – nigdy podczas logowania!

  O podanie kodu z narzędzia autoryzacji (karty kodów, tokena lub przesłanego SMS-em) nie poprosimy Cię  podczas realizacji takich transakcji, jak:

  • przelew pomiędzy własnymi rachunkami Inteligo (w koncie indywidualnym, wspólnym i firmowym),
  • utworzenie i modyfikacja zlecenia stałego w ramach kont własnych Inteligo oraz,
  • utworzenie przelewu zasilającego rachunek maklerski powiązany z Twoim kontem Inteligo. 

  Zawsze prosimy o podanie kodu, związanego z konkretnym numerem i narzędziem autoryzacji (np. kod nr 33 z karty zdrapki).

  Nikomu nie udostępniaj kodów z karty kodów!

  Jeżeli utracisz kartę, niezwłocznie ją zablokuj w serwisie lub u konsultanta!

  Wyjątki:

  Aktywacja lub zmiana narzędzia autoryzacyjnego. Podczas tych czynności system poprosi Cię o kod z aktualnego narzędzia autoryzacyjnego (np. karty kodów) oraz o kod z narzędzia, które chcesz aktywować. Jeśli będziesz korzystać z kodów SMS, podczas zmiany numeru telefonu u konsultanta również poprosimy o kod SMS z aktualnego i nowego numeru telefonu.

  Zmień narzędzie autoryzacji

 2. Zmiana narzędzia autoryzacji

  Aby wybrać jedno z nowych narzędzi autoryzacji, musisz mieć aktywną kartę kodów. Do każdej kolejnej zmiany (np. powrotu z tokena na kartę kodów), aktualne narzędzie autoryzacji musi być aktywne.

  Zmiany narzędzia autoryzacji możesz dokonać samodzielnie przez Internet albo u konsultanta.

  Aby samodzielnie zmienić rodzaj narzędzia, zaloguj się do serwisu internetowego Inteligo, wybierz zakładkę „Dane i ustawienia”, a następnie „Narzędzia autoryzacyjne” i „Zmień rodzaj narzędzia autoryzacyjnego”.

  Sugerujemy: zachowaj niewykorzystaną kartę kodów, może być ona pomocna, jeśli nie będzie można skorzystać z telefonu i potwierdzić operacji kodem SMS-owym. Kontaktując się z konsultantem przy użyciu karty będziesz mógł dokonać zmiany narzędzia autoryzacji, by realizować operacje wymagające potwierdzenia.

  Zmiana narzędzia autoryzacji – gdy korzystasz z karty kodów jednorazowych

  Jeśli nie masz jeszcze tokena zamów go w serwisie transakcyjnym. Do przeprowadzenia zmiany potrzebna są:

  • aktywna karta kodów,
  • telefon, na którym masz już zainstalowany token Inteligo.

  Jeżeli karta kodów jest zablokowana, skontaktuj się z konsultantem Inteligo pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 w celu jej odblokowania.

  Sugerujemy: zachowaj niewykorzystaną kartę kodów, nawet, jeśli zmieniasz narzędzie autoryzacji. Jeśli nie będzie można skorzystać z telefonu i potwierdzić operacji kodem SMS-owym będzie ona pomocna. Kontaktując się z konsultantem przy użyciu karty będziesz mógł dokonać zmiany narzędzia autoryzacji, by realizować operacje wymagające potwierdzenia.

 3. Jak korzystać z karty kodów jednorazowych?

 4. Opłaty

  Operacja

  Częstotliwość

  Opłata dla kont prywatnych i firmowych

  Przesłanie kolejnej karty kodów

  każdorazowo

  0 PLN – poczta (list zwykły) 1

  50 PLN – przesyłka kurierska 2

  1 Opłata za list zwykły, w przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata zostanie powiększona o 5 PLN.

  2 Przesyłka dostarczana na terenie kraju.

 5. Informacje dodatkowe

  Kartę kodów zamówisz w serwisie WWW, wybierając "Dane i ustawienia" > „Karty, token, SMS” > „Zamów nową kartę kodów” z sekcji "na skróty".

  Nową kartę kodów przygotujemy w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych, następnie wyślemy bezpłatnie pocztą (list zwykły) lub przekażemy kurierowi. Informacje na temat realizacji zamówienia sprawdzisz w serwisie, korzystając z funkcji „Historia i status zamówień” lub u konsultanta.

  • Na liście kart kodów możesz mieć maksymalnie 5 kart. Pamiętaj jednak, że jeżeli masz jakąś nieaktywną, niewykorzystaną jeszcze kartę, kolejna nie zostanie wysłana.
  • Nową kartę kodów aktywujesz :
   • samodzielnie w serwisie wybierając "Dane i ustawienia" > „Karty, token, SMS” > Karty kodów >  „Aktywuj”
   • w Serwisie Mobilnym Inteligo („Dostęp do serwisu” > „Aktywacja karty kodów”),
   • w automatycznym serwisie telefonicznym, po zalogowaniu (pod numerem 6: „Aktywacja karty kodów”).

  Ze względów bezpieczeństwa podczas aktywacji wymagamy podania kodu z dotychczasowej karty oraz pierwszego kodu z nowej. Jeżeli nie posiadasz poprzedniej karty kodów (lub jest ona zablokowana), w celu aktywowania nowej skontaktuj się z konsultantem.

  • Jeśli kod na karcie kodów jest nieczytelny lub nie jest akceptowany - skontaktuj się z konsultantem, aby go unieważnić.
  • Po wpisaniu 3 razy z rzędu błędnego kodu, ze względów bezpieczeństwa blokujemy kartę kodów. Aby ją odblokować, skontaktuj się z konsultantem.
  • Jeśli utracisz kartę kodów, która nie była jeszcze używana (jest nieaktywna) i masz pewność, że się nie odnajdzie - usuń ją z listy. Pamiętaj jednak, że usunięcie nieaktywnej karty kodów jest nieodwracalne.
  • Możesz również zablokować aktywną kartę kodów jednorazowych w serwisie  lub u konsultanta Inteligo. Jest to decyzja odwracalna.
 6. Dokumenty