, Inteligo

Aktualizacja aplikacji IKO dla Windows Phone

 

Stylizowana ikona wiadomości

Dla aplikacji IKO na telefony z systemem Windows Phone została wydana aktualizacja. Najnowszą wersję aplikacji IKO można pobrać ze sklepu z aplikacjami Windows Store.

  • Zmiana formularza przelewu, na którym pojawił się przełącznik pomiędzy przelewem na konto własne lub do innego odbiorcy oraz będzie opcja wysłania przelewu jako przelew natychmiastowy.
  • Przelew natychmiastowy w ramach Express Elixir – więcej o przelewach natychmiastowych
  • Przelew zagraniczny
  • Nowy format przelewu do ZUS - wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 11.05.2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, z dniem 01.01.2018 r. będzie można zlecić przelew do ZUS na jeden, indywidualny numer rachunku ze standardowego formularza przelewu na konto, dostępnego w aplikacji IKO – więcej  o zmianie w sposobie dokonywania przelewów do ZUS
  • Dodanie przycisku ‘+’ w zakładce „Konta” w sekcji „Mój Bank” umożliwiającego otworzenie konta oszczędnościowego.
  • Przelew z karty kredytowej polegający na tym, że na formularzu przelewu będzie można wybrać kartę kredytową jako źródło pieniądza.
  • Operacje niezrealizowane będzie można podejrzeć w ramach szczegółów danego konta po kliknięciu w menu kontekstowe znajdujące się w prawym dolnym rogu.

 

Wykaz funkcji aplikacji IKO

Wymagania techniczne

Jak pobrać i aktywować aplikację IKO?