, Inteligo

Ile rachunków dodatkowych możesz mieć w Inteligo?

Od 11 września 2020 r. możesz mieć maksymalnie 10 dodatkowych rachunków w ramach konta Inteligo prywatnego (indywidualnego lub wspólnego).

Stylizowana ikona wiadomości

Co zrobić, jeżeli masz aktualnie więcej niż 10 dodatkowych rachunków?
Możesz z nich nadal korzystać, ale nie będziesz mieć możliwości otworzenia kolejnego.

W przypadku konta wspólnego limit 10 dodatkowych rachunków dotyczy obu właścicieli konta.

Więcej o zmianie