, Inteligo

Kolejne zmiany w Twoim Inteligo - dowiedz się, co zyskujesz

Nowoczesna karta kredytowa, nowe narzędzia autoryzacji transakcji i bezprowizyjny dostęp do wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie w abonamencie za 4 zł miesięcznie oraz zmiana warunków cenowych. Poznaj zmiany, które obowiązują w Inteligo od 15 listopada br.

7328dca9-3ba8-4249-8d57-980bd5f2521b.png

Nowoczesna karta kredytowa, nowe narzędzia autoryzacji transakcji i zmiana warunków cenowych. Zyskujesz m.in. obniżenie do 0 zł opłaty za prowadzenie rachunku bez względu na saldo oraz bezprowizyjny dostęp do wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie w abonamencie za 4 zł miesięcznie.

W dniu 15 listopada 2010 r. uległa zmianie Tabela opłat i prowizji dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe.

Kluczowe zmiany:

 • usługa „Bankomaty bez granic” czyli bezprowizyjny dostęp do wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie po opłaceniu miesięcznego abonamentu w wysokości 4 zł dla Właścicieli kont prywatnych i firmowych,
 • 0 zł za prowadzenie rachunku, bez względu na wysokość średniego miesięcznego salda (do tej pory opłata  za prowadzenie rachunku dla kont ze średnim miesięcznym saldem do 99,99 zł wynosiła 5 zł) ,
 • zmiana wysokości opłaty miesięcznej za kartę płatniczą Inteligo:
  • 0 zł - jeżeli łączna miesięczna kwota Twoich płatności kartą Inteligo wyniesie co najmniej 100 zł,
  • 4 zł - jeżeli łączna miesięczna kwota Twoich płatności kartą Inteligo wyniesie mniej niż 100 zł.

Jeżeli nie wrażasz zgody na zmiany dokonane w Tabeli opłat i prowizji, prosimy o złożenie pisemnego oświadczenia o braku akceptacji wymienionych wyżej zmian stawek. Złożenie oświadczenia we wskazanym terminie oznaczać będzie wypowiedzenie przez Państwa umowy lub umów konta Inteligo, a w konsekwencji rozwiązanie tych umów z upływem terminu wypowiedzenia, na warunkach określonych w umowie. Pisemne oświadczenie można wysłać listem poleconym na adres:

INTELIGO
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
Pl. Bankowy 2,
00-095 Warszawa

Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe (wielkość)

Uwaga! Jeżeli korzystasz z konta Inteligo założonego przed 11 maja 2010 r. bez zmiany warunków, w dowolnej chwili możesz przejść na nową Tabelę Opłat i Prowizji. Wystarczy zalogować się do swojego konta i kliknąć w banner widoczny pod menu, po lewej stronie. Przypominamy, że kluczowe zmiany wprowadzone 11 maja 2010 r to:

Dla Właścicieli prywatnych Kont Inteligo:

 • oprocentowanie rachunku 0%,
 • 0 zł za prowadzenie rachunku,
 • 0 zł za przelewy krajowe, płatności i zlecenia stałe wykonywane samodzielnie w serwisie transakcyjnym przez Internet i komórkę oraz automatyczny serwis telefoniczny (IVR),
 • 0 zł za automatyczne zlecenia stałe do innych banków krajowych.

Dla Właścicieli firmowych Kont Inteligo:

 • oprocentowanie rachunku 0%,
 • 0 zł za przelewy do ZUS i US,
 • 0 zł za wypłaty gotówki z ponad 3500 bankomatów sieci PKO Banku Polskiego, eService i BZ WBK,
 • 1 zł (obniżka z 1,49 zł) za pozostałe przelewy krajowe  wykonywane samodzielnie w serwisie transakcyjnym przez Internet i komórkę oraz w automatycznym serwisie telefonicznym (IVR).

Tabela opłat i prowizji obowiązująca od 11 maja 2010 r. przewiduje podwyższenie opłat za czynności wykonywane za pośrednictwem Konsultanta Inteligo. Zachęcamy do samodzielnego wykonywania operacji poprzez nasz przyjazny i intuicyjny serwis transakcyjny.

Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo przed dniem 11 maja 2010 r. (wielkość)