, Inteligo

Limit dzienny na płatności wykonywane w kanałach elektronicznych

Stylizowana ikona wiadomości

Od dnia 13 kwietnia 2017 roku, Klienci Inteligo mogą korzystać z nowej funkcjonalności i samodzielnie ustawić dzienny limit płatności wykonywanych z konta Inteligo za pośrednictwem serwisu internetowego Inteligo, serwisu mobilnego oraz telefonicznego.

Limit dzienny to maksymalna łączna suma kwot operacji, które mogą być zlecone w ciągu doby w serwisie internetowym Inteligo, automatycznym serwisie telefonicznym, serwisie mobilnym, kanale SMS oraz za pośrednictwem konsultanta Inteligo z konta prywatnego oraz firmowego prowadzonego przez PKO Bank Polski SA.

Limit nie dotyczy przelewów pomiędzy własnymi rachunkami.

Limit nie dotyczy operacji wykonywanych za pomocą kart płatniczych i aplikacji IKO, dla których funkcjonują odrębne limity dzienne.

Ustawienie limitu dziennego jest proste i nie zabiera wiele czasu. Możesz to zrobić samodzielnie w serwisie internetowym Inteligo („ Dane i Ustawienia”„Ustawienia ”→ „Zarządzaj limitem”) lub za pośrednictwem konsultanta Inteligo.

 

Ustawiony przez Ciebie limit będziesz mógł zmienić w dowolnym momencie w serwisie internetowym Inteligo lub za pomocą konsultanta Inteligo. Zmiana limitu dziennego do konta będzie wymagała autoryzacji kodem z narzędzia autoryzacyjnego np. kodem SMS. Informację o aktualnej wartości limitu dziennego i kwocie pozostałej do wykorzystania znajdziesz na ekranie serwisu internetowego Inteligo („Dane i Ustawienia” „Ustawienia” →”Zarządzaj limitem”) lub uzyskasz je u konsultanta Inteligo.

Ważne!

Przelewy zlecane z datą przyszłą, utworzenie oraz modyfikacja zlecenia stałego będą doliczane do wykorzystanego limitu w dniu zlecenia, a nie w dniu wykonywania operacji.

 

Więcej o limitach