Profil Zaufany

Profil Zaufany w serwisie internetowym Inteligo

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, z którym zyskujesz dostęp do serwisów polskiej e-administracji i załatwiasz dziesiątki urzędowych spraw bez wychodzenia z domu, np:

 • zgłaszasz narodziny dziecka - NOWOŚĆ
 • wysyłasz pismo ogólne do urzędu
 • rozliczasz się w ZUS i US
 • składasz wniosek o nowy dowód osobisty lub zgłaszasz jego utratę
 • sprawdzasz swoje punkty karne, aktualne i historyczne informacje o pojazdach

Załóż Profil Zaufany

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. Profil Zaufany - jakie sprawy urzędowe możesz załatwić online

  1. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
   Zaświadczenie otrzymasz na podstawie złożonego online wniosku w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

   Urząd skarbowy wyda ci zaświadczenie w następujących przypadkach:

   • gdy urzędowe potwierdzenie twojej sytuacji podatkowej wynika z przepisów
   • jeśli zależy ci na poświadczeniu twojej sytuacji podatkowej
   • jeśli chcesz poznać sytuację podatkową innego przedsiębiorcy – konieczna jest pisemna zgoda, poświadczona urzędowo, na to, aby urząd wydał ci zaświadczenie.
  2. Narodziny dziecka
   Od 1 czerwca 2018 r. możesz zgłosić narodziny dziecka przez internet w serwisie ePUAP.
   Na podstawie Twojego zgłoszenia podpisanego Profilem Zaufanym oraz karty urodzenia (wystawionej  przez upoważnioną do tego osobę, która odebrała poród — na przykład lekarz lub położna) urząd stanu cywilnego przygotuje:

   • jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia,
   • powiadomienie o nadaniu numeru PESEL (jeśli dziecko otrzymało numer PESEL),
   • zaświadczenie o zameldowaniu dziecka (jeśli dziecko zostało zameldowane).

   Sposób odebrania dokumentów wybierasz w zgłoszeniu. Masz 3 możliwości odbioru:

   • na skrzynkę ePUAP,
   • pocztą tradycyjną,
   • osobiście w urzędzie.
  3. Podpisywanie dokumentów przekazywanych online do urzędów
  4. Obowiązek meldunkowy
   Od 1 stycznia 2018 r. możesz się zameldować i wymeldować przez internet z Profilem Zaufanym i usługą E-meldunek. Więcej o E-meldunku
  5. Dowody osobiste i dane osobowe
   • Wniosek o dowód osobisty dla Ciebie lub Twojego dziecka w serwisie ePUAP– wypełniasz odpowiedni urząd gminy, wypełniasz wniosek i załączasz zdjęcie.
   • Sprawdź, czy Twój dowód jest unieważnionyw serwisie ePUAP – wystarczy wpisać numer i serię dokumentu.
   • Zgłoś utratę lub zniszczenie dowodu osobistego w serwisie obywatel.gov.pl – zgłaszasz problem i podpisujesz wniosek Profilem Zaufanym. Jeżeli dokument jest zniszczony, możesz oddać go osobiście do urzędu lub wysłać pocztą.
   • Sprawdź swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych lub w Rejestrze PESEL poprzez serwis ePUAP – informacja o wszystkich Twoich dowodach osobistych dostępna po zalogowaniu do serwisu.

    Wniosek o dowód osobisty w serwisie ePUAP - zobacz, jak wypełnić

  6. Wyjazd za granicę
   • EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) w serwisie ePUAP – dokument uprawnia Cię do korzystania ze świadczeń zdrowotnych terenie dowolnego państwa członkowskiego Unii Eurpejskiej lub EFTA. Dzięki Profilowi Zaufanemu wniosek o kartę wypełnisz online i wybierzesz, czy chcesz odebrać ją osobiście lub otrzymać pocztą.

    Wydanie EKUZ - Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego - zobacz, jak wypełnić

  7. Kierowcy i pojazdy
   • Wniosek o wydanie prawa jazdy w serwisie ePUAP – po zgłoszeniu sprawy online, na swoją skrzynkę w serwisie ePUAP otrzymasz numer PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę). Gdy zdasz egzamin, WORD wyśle prawo jazdy do urzędu Twojej gminy.
   • Zawiadomienie o zbyciu zarejestrowanego pojazdu w serwisie ePUAP – to obowiązek każdej osoby sprzedającej lub przekazującej w formie darowizny zarejestrowany samochód. Dzięki Profilowi Zaufanemu wniosek wypełnisz i wyślesz online.
   • Sprawdzenie punktów karnych przez Interent w serwisie obywatel.gov.pl – teraz nie musisz iść na komisariat policji, żeby sprawdzić swoje punkty karne. Wystarczy zalogować się do serwisu Profilem Zaufanym. Więcej o sprawdzaniu punktów karnych online
   • Planujesz zakup używanego samochodu lub motocyklu? Sprawdź historię pojazdu od momentu jego rejestracji w Polsce w serwisie historiapojazdu.pl
   • Aktualne informacje o wszystkich Twoich pojazdach. Sprawdź, jak skorzystać z bezpłatnej usługi "Mój pojazd"

    Prawo jazdy - wniosek o wydanie wtórnika w serwisie ePUAP - zobacz, jak wypełnić

  8. Odpisy aktów z Urzędu Stanu Cywilnego z opłatami online
   • Akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu w serwisie ePUAP – odpisy możesz uzyskać w wersji pełnej i skróconej, w języku polskim lub w wersji wielojęzycznej. Jeżeli za zamówione odpisy będzie konieczna opłata, zrealizujesz ją przez serwis internetowy banku.

  9. Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP)
   • ZIP to ogólnopolski serwis dla pacjentów, który udostępnia dane gromadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia od 2008 r. Sprawdzisz w nim m.in. historię leczenia, informację o swoich składkach i prawie do świadczeń zdrowotnych, a w przypadku niektórych świadczeń - informację o swoim miejscu na liście oczekujących na poradę lekarską czy przyjęcie do szpitala.
   • Wystarczy zarejestrować się do portalu Profilem Zaufanym - konto zostanie założone od razu, bez konieczności odwiedzania oddziału NFZ. Dane o leczeniu pojawią się w serwisie po min. 24 godzinach. Potem system będzie aktualizować je raz na dobę.

    Przejdź do Zintegrowane Informatora Pacjenta

  10. Szukanie pracy
  11.  Wybory
   • Dopisanie do spisu wyborców w serwisie ePUAP – wypełniasz wniosek online i oddajesz swój głos w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy miejsca pobytu stałego lub czasowego w miejscu aktualnego pobytu.

    Dopisanie do listy wyborców w serwisie ePUAP - zobacz, jak wypełnić

  12. Zaświadczenie o niekaralności
  13. Wsparcie rodzin w serwisie Emp@tia:
   • Karta Dużej Rodziny - tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje - na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny.
   • Wnioski o: jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. becikowe  (SR-2), świadczenie rodzicielskie (SR-7), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (FA-1), zasiłek rodzinny (SR-1), zasiłek pielęgnacyjny (SR-3),  specjalny zasiłek opiekuńczy (SR-4),  świadczenie pielęgnacyjne (SR-5).
  14. Działalność gospodarcza
   • Rejestracja działalności w serwisie CEIDG - z Profilem Zaufanym wypełnisz wniosek CEIDG-1, który jest jednocześnie:  zgłoszeniem do naczelnika urzędu skarbowego (m.in. nadanie NIP), GUS (nadanie/weryfikacja REGON) oraz do ZUS (zgłoszenie płatnika składek) lub KRUS (zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników). Nie musisz już odwiedzać wszystkich tych urzędów.
  15. Serwis PUE ZUS
   • Profil na PUE ZUS możesz założyć i potwierdzić online w serwisie Inteligo, bez potwierdzania swojej tożsamości w urzędzie. Dowiedz się więcej o profilu na PUE ZUS w serwisie Inteligo
   • Z Profilem Zaufanym w serwisie PUE ZUS zyskujesz możliwość wysyłania podpisanych wniosków oraz odbierania odpowiedzi od ZUS, np.:
    1. Dla Ubezpieczonego w ZUS
     1. Zwolnienie z powodu choroby dziecka lub innego domownika. Żeby otrzymać wypłatę zasiłku ZUS za czas spędzony na zwolnieniu lekarskim, wypełnij online Oświadczenia dla celów wypłaty zasiłku opiekuńczego - ZUS Z-15.

      Zwolnienie z powodu choroby dziecka lub innego domownika - Oświadczenie ZUS Z-15 w serwisie PUE ZUS - zobacz, jak wypełnić

     2. Rehabilitacja po zwolnieniu lekarskim. Jeżeli czas spędzony na zwolnieniu nie okazała się wystarczający (maksymalnie 182 dni w standardowych przypadkach), aby wrócić do pracy, możesz wypełnić online Oświadczenie dla celów świadczenia rehabilitacyjnego - ZUS Np. -7.

      Składanie przez internet oświadczenia do celów świadczenia rehabilitacyjnego (ZUS Np-7) - zobacz, jak wypełnić

    2. Dla Pracodawców zatrudniających do 21 pracowników - Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3. Poprawne wypłenienie druku leży w interesie płatnika – w przeciwnym razie zostanie on wypełniony przez ZUS, a podstawa wymiaru zasiłku do wypłaty zostanie zawyżona z winy płatnika.

     Składanie zaświadczenia płatnika składek (ZUS Z-3) przez internet - zobacz, jak wypełnić

    3. Dla pracujących Emerytów i Rencistów - Oświadczenie o osiąganiu przychodu – ZUS Rw-73. Dokument reguluje otrzymywanie dochodów z pracy, jaki i danego zasiłku. Wypełnione pismo należy wysłać do końca lutego każdego roku – wtedy wysokość świadczeń wypłacanych przez ZUS nie powinna zostać zmniejszona lub zawieszona.
  16. Twoje podatki
   1. PIT-WZ – wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego PIT-37 przez urządskarbowy - wniosek możesz złożyć online w serwisie internetowym iPKO, a następnie zaakceptować bądź odrzucić zeznanie podatkowe podpisując je Profilem Zaufanym. Dowiedz się więcej o wniosku PIT-WZ.
   2. Oświadczenie PIT-OP – jeżeli jesteś emerytem lub rencistą, możesz złożyć krótkie oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (OPP) na Portalu Podatkowym i podpisać je Profilem Zaufanym – nie musisz wypełniać rocznego zeznania podatkowego tylko po to, aby przekazać 1% podatku. Dowiedz się więcej o oświadczeniu PIT-OP.
   3. Indywidualna interpretacja podatkowa – jeżeli masz wątpliwości w zakresie dotyczących Cię przepisów prawa podatkowegomożesz złożyć online wniosek o wydanie przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.
    Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego w serwisie ePUAP - zobacz, jak wypełnić

  Opisy usług dostępnych w serwisach ePUAP, PUE ZUS, CEIDG oraz obywatel.gov.pl  przygotowane w oparciu o informacje w poszczególnych serwisach:  ePUAP, PUE ZUS, CEIDG, obywatel.gov.pl, praca.gov.pl, Krajowy Rejestr Karny, Emp@tia, Krajowa Informacja Podatkowa.

 2. Profil Zaufany - gdzie z niego skorzystasz?

  Profil Zaufany daje możliwość logowania i korzystania w pełnym zakresie do serwisów administracji publicznej, m.in.:

 3. 3 kroki do utworzenia Profilu Zaufanego powiązanego z serwisem internetowym Inteligo

    Krok 1: Przejdź do zakładki „e-Urząd”, dostępną w górnym menu ekranu w Inteligo i wybierz opcję „Załóż Profil Zaufany”.
    Krok 2: Sprawdź poprawność swoich danych oraz nadaj login potrzebny do korzystania z Profilu Zaufanego.
    Krok 3: Potwierdź operację kodem z narzędzia autoryzacji. Na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem założenia Profilu Zaufanego.
 4. 3 kroki do złożenia podpisu elektronicznego Profilem Zaufanym na wybranej stronie internetowej administracji publicznej

    Krok 1: Po wypełnieniu interesującego Cię wniosku zaznacz opcję „Podpisz Profilem Zaufanym”
    Krok 2: Skorzystaj z opcji logowania przy pomocy banku i wybierz "Inteligo" – nastąpi automatyczne przekierowanie do Twojego konta.
    Krok 3: Po zalogowaniu potwierdź operację kodem z narzędzia autoryzacyjnego – nastąpi automatyczny powrót do strony administracji publicznej.
 5. Jak założyć Profil Zaufany?

 6. Twoje sprawy w e-urzędach - przykłady

 7. Pytania i odpowiedzi

 8. Obsługa reklamacji

  1. Pytania oraz reklamacje obsługiwane są przez:

    1) Bank – w zakresie:

  1. dostępu do systemu bankowości elektronicznej Banku (serwis internetowy Inteligo) i funkcjonowania tego systemu,
  2. dostępu do usługi Profilu Zaufanego poprzez system bankowości elektronicznej Banku,
  3. funkcjonalności systemu bankowości elektronicznej Banku w zakresie składania wniosku o utworzenie Profilu Zaufanego oraz autoryzacji dyspozycji z wykorzystaniem usługi Profil Zaufany,
  4. jakości w zakresie informowania o dostępności usługi Profil Zaufany za pośrednictwem serwisu bankowości elektronicznej Banku i autoryzacji dyspozycji oraz obsługi przez Bank.

    2) Centralny Ośrodek Informatyki (dalej: COI) w zakresie:

  1. zakładania Profilu Zaufanego na platformie jednostki/podmiotu administracji publicznej (dalej: e-urząd),
  2. dostępności platformy,
  3. logowania do Profilu Zaufanego ze strony e-urzędu,
  4. problemów technicznych,
  5. braku potwierdzenia utworzenia Profilu Zaufanego.

  2. W odniesieniu do zakresu określonego w pkt. 1.1:

    1) na pytania klientów oraz w zakresie ogólnych informacji dotyczących Profilu Zaufanego odpowiadają Contact Center oraz Oddziały Banku.

    2)reklamacje rozpatrywane są przez Biuro Relacji z Klientami w Centrum Obsługi Klienta Detalicznego oraz Biuro Rzecznika Klienta Banku, zgodnie z obowiązującymi w Banku przepisami. Składanie reklamacji odbywa się zgodnie z obowiązującą w Banku procedurą składania reklamacji.

  3. Na pytania i reklamacje wskazane w pkt. 1.2 odpowiada SD COI.

  4. W przypadku pytań lub reklamacji dotyczących procesowania spraw w e-urzędach, Bank i COI poinformują o konieczności zwrócenia się do właściwego e-urzędu w sposób wskazany przez ten urząd.