Profil zaufany

 • Bezpłatne narzędzie do załatwiania spraw urzędowych online
 • Żeby założyć Profil zaufany w serwisie pz.gov.pl, utwórz najpierw e-Tożsamość w serwisie internetowym Inteligo
 • Upewnij się, że masz w danych banku aktualny numer telefonu komórkowego - to konieczny warunek do założenia Profilu zaufanego

 

Załóż Profil zaufany

Utwórz e-Tożsamość już teraz

Bezpłatny cyfrowy odpowiednik dokumentu tożsamości, który pozwala Ci załatwiać online wybrane sprawy urzędowe i komercyjne. Sprawdź

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. Jak załatwiać sprawy urzędowe online?

  Krok 1: Na stronie e-urzędu wybierz "Profil zaufany" lub logo naszego banku.
    Krok 2: Automatycznie przejdziesz do logowania do serwisu Inteligo.
    Krok 3: W wybranych sytuacjach poprosimy o skorzystanie z narzędzia autoryzacji, po czym wrócisz na stronę e-urzędu
 2. Jak przedłużyć Profil zaufany?

  Profil zaufany trzeba przedłużać co 3 lata – żeby to zrobić, zaloguj się do serwisu pz.gov.pl:

  Krok 1: Przejdź do zakładki „Profil zaufany” i zaloguj się przy pomocy banku.
  Krok 2: Następnie użyj „Mój profil zaufany” i skorzystaj z opcji „Przedłuż ważność”.
  Krok 3: Potwierdź zlecenie:
  • kodem z SMS-a weryfikacyjnego, który dostaniesz od pz.gov.pl, oraz
  • narzędziem autoryzacji, z którego korzystasz w naszym serwisie podczas przekazywania swoich danych z e-Tożsamości do Profilu Zaufanego.
 3. Pytania i odpowiedzi

 4. Obsługa reklamacji

  1. Pytania oraz reklamacje obsługiwane są przez:

    1) Bank – w zakresie:

  1. dostępu do systemu bankowości elektronicznej Banku (serwis internetowy Inteligo) i funkcjonowania tego systemu,
  2. dostępu do usługi Profilu Zaufanego poprzez system bankowości elektronicznej Banku,
  3. funkcjonalności systemu bankowości elektronicznej Banku w zakresie składania wniosku o utworzenie Profilu Zaufanego oraz autoryzacji dyspozycji z wykorzystaniem usługi Profil Zaufany,
  4. jakości w zakresie informowania o dostępności usługi Profil Zaufany za pośrednictwem serwisu bankowości elektronicznej Banku i autoryzacji dyspozycji oraz obsługi przez Bank.

    2) Centralny Ośrodek Informatyki (dalej: COI) w zakresie:

  1. zakładania Profilu Zaufanego na platformie jednostki/podmiotu administracji publicznej (dalej: e-urząd),
  2. dostępności platformy,
  3. logowania do Profilu Zaufanego ze strony e-urzędu,
  4. problemów technicznych,
  5. braku potwierdzenia utworzenia Profilu Zaufanego.

  2. W odniesieniu do zakresu określonego w pkt. 1.1:

    1) na pytania klientów oraz w zakresie ogólnych informacji dotyczących Profilu Zaufanego odpowiadają Contact Center oraz Oddziały Banku.

    2)reklamacje rozpatrywane są przez Biuro Relacji z Klientami w Centrum Obsługi Klienta Detalicznego oraz Biuro Rzecznika Klienta Banku, zgodnie z obowiązującymi w Banku przepisami. Składanie reklamacji odbywa się zgodnie z obowiązującą w Banku procedurą składania reklamacji.

  3. Na pytania i reklamacje wskazane w pkt. 1.2 odpowiada SD COI.

  4. W przypadku pytań lub reklamacji dotyczących procesowania spraw w e-urzędach, Bank i COI poinformują o konieczności zwrócenia się do właściwego e-urzędu w sposób wskazany przez ten urząd.