Profil Zaufany

Profil Zaufany w serwisie internetowym Inteligo

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, z którym zyskujesz dostęp do serwisów polskiej e-administracji i załatwiasz dziesiątki urzędowych spraw bez wychodzenia z domu, np:

 • zyskujesz dostęp do historii OC i AC na portalu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
 • zgłaszasz narodziny dziecka
 • wysyłasz pismo ogólne do urzędu
 • rozliczasz się w ZUS i US
 • składasz wniosek o nowy dowód osobisty lub zgłaszasz jego utratę
 • sprawdzasz swoje punkty karne, aktualne i historyczne informacje o pojazdach

Załóż Profil Zaufany

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. Profil Zaufany - jakie sprawy urzędowe możesz załatwić online

  1. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
   Zaświadczenie otrzymasz na podstawie złożonego online wniosku w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

   Urząd skarbowy wyda ci zaświadczenie w następujących przypadkach:

   • gdy urzędowe potwierdzenie twojej sytuacji podatkowej wynika z przepisów
   • jeśli zależy ci na poświadczeniu twojej sytuacji podatkowej
   • jeśli chcesz poznać sytuację podatkową innego przedsiębiorcy – konieczna jest pisemna zgoda, poświadczona urzędowo, na to, aby urząd wydał ci zaświadczenie.
  2. Narodziny dziecka
   Od 1 czerwca 2018 r. możesz zgłosić narodziny dziecka przez internet w serwisie ePUAP.
   Na podstawie Twojego zgłoszenia podpisanego Profilem Zaufanym oraz karty urodzenia (wystawionej  przez upoważnioną do tego osobę, która odebrała poród — na przykład lekarz lub położna) urząd stanu cywilnego przygotuje:

   • jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia,
   • powiadomienie o nadaniu numeru PESEL (jeśli dziecko otrzymało numer PESEL),
   • zaświadczenie o zameldowaniu dziecka (jeśli dziecko zostało zameldowane).

   Sposób odebrania dokumentów wybierasz w zgłoszeniu. Masz 3 możliwości odbioru:

   • na skrzynkę ePUAP,
   • pocztą tradycyjną,
   • osobiście w urzędzie.
  3. Podpisywanie dokumentów przekazywanych online do urzędów
  4. Obowiązek meldunkowy
   Od 1 stycznia 2018 r. możesz się zameldować i wymeldować przez internet z Profilem Zaufanym i usługą E-meldunek. Więcej o E-meldunku
  5. Dowody osobiste i dane osobowe
   • Wniosek o dowód osobisty dla Ciebie lub Twojego dziecka w serwisie ePUAP– wypełniasz odpowiedni urząd gminy, wypełniasz wniosek i załączasz zdjęcie.
   • Sprawdź, czy Twój dowód jest unieważnionyw serwisie ePUAP – wystarczy wpisać numer i serię dokumentu.
   • Zgłoś utratę lub zniszczenie dowodu osobistego w serwisie obywatel.gov.pl – zgłaszasz problem i podpisujesz wniosek Profilem Zaufanym. Jeżeli dokument jest zniszczony, możesz oddać go osobiście do urzędu lub wysłać pocztą.
   • Sprawdź swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych lub w Rejestrze PESEL poprzez serwis ePUAP – informacja o wszystkich Twoich dowodach osobistych dostępna po zalogowaniu do serwisu.

    Wniosek o dowód osobisty w serwisie ePUAP - zobacz, jak wypełnić

  6. Wyjazd za granicę
   • EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) w serwisie ePUAP – dokument uprawnia Cię do korzystania ze świadczeń zdrowotnych terenie dowolnego państwa członkowskiego Unii Eurpejskiej lub EFTA. Dzięki Profilowi Zaufanemu wniosek o kartę wypełnisz online i wybierzesz, czy chcesz odebrać ją osobiście lub otrzymać pocztą.

    Wydanie EKUZ - Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego - zobacz, jak wypełnić

  7. Kierowcy i pojazdy
   • Wniosek o wydanie prawa jazdy w serwisie ePUAP – po zgłoszeniu sprawy online, na swoją skrzynkę w serwisie ePUAP otrzymasz numer PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę). Gdy zdasz egzamin, WORD wyśle prawo jazdy do urzędu Twojej gminy.
   • Zawiadomienie o zbyciu zarejestrowanego pojazdu w serwisie ePUAP – to obowiązek każdej osoby sprzedającej lub przekazującej w formie darowizny zarejestrowany samochód. Dzięki Profilowi Zaufanemu wniosek wypełnisz i wyślesz online.
   • Sprawdzenie punktów karnych przez Interent w serwisie obywatel.gov.pl – teraz nie musisz iść na komisariat policji, żeby sprawdzić swoje punkty karne. Wystarczy zalogować się do serwisu Profilem Zaufanym. Więcej o sprawdzaniu punktów karnych online
   • Planujesz zakup używanego samochodu lub motocyklu? Sprawdź historię pojazdu od momentu jego rejestracji w Polsce w serwisie historiapojazdu.pl
   • Aktualne informacje o wszystkich Twoich pojazdach. Sprawdź, jak skorzystać z bezpłatnej usługi "Mój pojazd"

    Prawo jazdy - wniosek o wydanie wtórnika w serwisie ePUAP - zobacz, jak wypełnić

  8. Odpisy aktów z Urzędu Stanu Cywilnego z opłatami online
   • Akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu w serwisie ePUAP – odpisy możesz uzyskać w wersji pełnej i skróconej, w języku polskim lub w wersji wielojęzycznej. Jeżeli za zamówione odpisy będzie konieczna opłata, zrealizujesz ją przez serwis internetowy banku.

  9. Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP)
   • ZIP to ogólnopolski serwis dla pacjentów, który udostępnia dane gromadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia od 2008 r. Sprawdzisz w nim m.in. historię leczenia, informację o swoich składkach i prawie do świadczeń zdrowotnych, a w przypadku niektórych świadczeń - informację o swoim miejscu na liście oczekujących na poradę lekarską czy przyjęcie do szpitala.
   • Wystarczy zarejestrować się do portalu Profilem Zaufanym - konto zostanie założone od razu, bez konieczności odwiedzania oddziału NFZ. Dane o leczeniu pojawią się w serwisie po min. 24 godzinach. Potem system będzie aktualizować je raz na dobę.

    Przejdź do Zintegrowane Informatora Pacjenta

  10. Szukanie pracy
  11.  Wybory
   • Dopisanie do spisu wyborców w serwisie ePUAP – wypełniasz wniosek online i oddajesz swój głos w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy miejsca pobytu stałego lub czasowego w miejscu aktualnego pobytu.

    Dopisanie do listy wyborców w serwisie ePUAP - zobacz, jak wypełnić

  12. Zaświadczenie o niekaralności
  13. Wsparcie rodzin w serwisie Emp@tia:
   • Karta Dużej Rodziny - tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje - na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny.
   • Wnioski o: jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. becikowe  (SR-2), świadczenie rodzicielskie (SR-7), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (FA-1), zasiłek rodzinny (SR-1), zasiłek pielęgnacyjny (SR-3),  specjalny zasiłek opiekuńczy (SR-4),  świadczenie pielęgnacyjne (SR-5).
  14. Działalność gospodarcza
   • Rejestracja działalności w serwisie CEIDG - z Profilem Zaufanym wypełnisz wniosek CEIDG-1, który jest jednocześnie:  zgłoszeniem do naczelnika urzędu skarbowego (m.in. nadanie NIP), GUS (nadanie/weryfikacja REGON) oraz do ZUS (zgłoszenie płatnika składek) lub KRUS (zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników). Nie musisz już odwiedzać wszystkich tych urzędów.
  15. Serwis PUE ZUS
   • Profil na PUE ZUS możesz założyć i potwierdzić online w serwisie Inteligo, bez potwierdzania swojej tożsamości w urzędzie. Dowiedz się więcej o profilu na PUE ZUS w serwisie Inteligo
   • Z Profilem Zaufanym w serwisie PUE ZUS zyskujesz możliwość wysyłania podpisanych wniosków oraz odbierania odpowiedzi od ZUS, np.:
    1. Dla Ubezpieczonego w ZUS
     1. Zwolnienie z powodu choroby dziecka lub innego domownika. Żeby otrzymać wypłatę zasiłku ZUS za czas spędzony na zwolnieniu lekarskim, wypełnij online Oświadczenia dla celów wypłaty zasiłku opiekuńczego - ZUS Z-15.

      Zwolnienie z powodu choroby dziecka lub innego domownika - Oświadczenie ZUS Z-15 w serwisie PUE ZUS - zobacz, jak wypełnić

     2. Rehabilitacja po zwolnieniu lekarskim. Jeżeli czas spędzony na zwolnieniu nie okazała się wystarczający (maksymalnie 182 dni w standardowych przypadkach), aby wrócić do pracy, możesz wypełnić online Oświadczenie dla celów świadczenia rehabilitacyjnego - ZUS Np. -7.

      Składanie przez internet oświadczenia do celów świadczenia rehabilitacyjnego (ZUS Np-7) - zobacz, jak wypełnić

    2. Dla Pracodawców zatrudniających do 21 pracowników - Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3. Poprawne wypłenienie druku leży w interesie płatnika – w przeciwnym razie zostanie on wypełniony przez ZUS, a podstawa wymiaru zasiłku do wypłaty zostanie zawyżona z winy płatnika.

     Składanie zaświadczenia płatnika składek (ZUS Z-3) przez internet - zobacz, jak wypełnić

    3. Dla pracujących Emerytów i Rencistów - Oświadczenie o osiąganiu przychodu – ZUS Rw-73. Dokument reguluje otrzymywanie dochodów z pracy, jaki i danego zasiłku. Wypełnione pismo należy wysłać do końca lutego każdego roku – wtedy wysokość świadczeń wypłacanych przez ZUS nie powinna zostać zmniejszona lub zawieszona.
  16. Twoje podatki
   1. PIT-WZ – wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego PIT-37 przez urządskarbowy - wniosek możesz złożyć online w serwisie internetowym iPKO, a następnie zaakceptować bądź odrzucić zeznanie podatkowe podpisując je Profilem Zaufanym. Dowiedz się więcej o wniosku PIT-WZ.
   2. Oświadczenie PIT-OP – jeżeli jesteś emerytem lub rencistą, możesz złożyć krótkie oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (OPP) na Portalu Podatkowym i podpisać je Profilem Zaufanym – nie musisz wypełniać rocznego zeznania podatkowego tylko po to, aby przekazać 1% podatku. Dowiedz się więcej o oświadczeniu PIT-OP.
   3. Indywidualna interpretacja podatkowa – jeżeli masz wątpliwości w zakresie dotyczących Cię przepisów prawa podatkowegomożesz złożyć online wniosek o wydanie przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.
    Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego w serwisie ePUAP - zobacz, jak wypełnić
  17. Historia ubezpieczenia OC i AC przez internet
   Możesz sprawdzić pełną historię ubezpieczeń OC, AC i autocasco. Dodatkowo możesz prześledzić informacje dotyczące historii szkód kierowców prowadzących nie swoje pojazdy np. należące do członków rodziny czy służbowe. Aby to zrobić wystarczy zarejestrować się na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pomocą Profilu Zaufanego.

  Opisy usług dostępnych w serwisach ePUAP, PUE ZUS, CEIDG oraz obywatel.gov.pl  przygotowane w oparciu o informacje w poszczególnych serwisach:  ePUAP, PUE ZUS, CEIDG, obywatel.gov.pl, praca.gov.pl, Krajowy Rejestr Karny, Emp@tia, Krajowa Informacja Podatkowa.

 2. Profil Zaufany - gdzie z niego skorzystasz?

  Profil Zaufany daje możliwość logowania i korzystania w pełnym zakresie do serwisów administracji publicznej, m.in.:

 3. 3 kroki do utworzenia Profilu Zaufanego powiązanego z serwisem internetowym Inteligo

    Krok 1: Przejdź do zakładki „e-Urząd”, dostępną w górnym menu ekranu w Inteligo i wybierz opcję „Załóż Profil Zaufany”.
    Krok 2: Sprawdź poprawność swoich danych oraz nadaj login potrzebny do korzystania z Profilu Zaufanego.
    Krok 3: Potwierdź operację kodem z narzędzia autoryzacji. Na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem założenia Profilu Zaufanego.
 4. 3 kroki do złożenia podpisu elektronicznego Profilem Zaufanym na wybranej stronie internetowej administracji publicznej

    Krok 1: Po wypełnieniu interesującego Cię wniosku zaznacz opcję „Podpisz Profilem Zaufanym”
    Krok 2: Skorzystaj z opcji logowania przy pomocy banku i wybierz "Inteligo" – nastąpi automatyczne przekierowanie do Twojego konta.
    Krok 3: Po zalogowaniu potwierdź operację kodem z narzędzia autoryzacyjnego – nastąpi automatyczny powrót do strony administracji publicznej.
 5. Jak założyć Profil Zaufany?

 6. Twoje sprawy w e-urzędach - przykłady

 7. Pytania i odpowiedzi

 8. Obsługa reklamacji

  1. Pytania oraz reklamacje obsługiwane są przez:

    1) Bank – w zakresie:

  1. dostępu do systemu bankowości elektronicznej Banku (serwis internetowy Inteligo) i funkcjonowania tego systemu,
  2. dostępu do usługi Profilu Zaufanego poprzez system bankowości elektronicznej Banku,
  3. funkcjonalności systemu bankowości elektronicznej Banku w zakresie składania wniosku o utworzenie Profilu Zaufanego oraz autoryzacji dyspozycji z wykorzystaniem usługi Profil Zaufany,
  4. jakości w zakresie informowania o dostępności usługi Profil Zaufany za pośrednictwem serwisu bankowości elektronicznej Banku i autoryzacji dyspozycji oraz obsługi przez Bank.

    2) Centralny Ośrodek Informatyki (dalej: COI) w zakresie:

  1. zakładania Profilu Zaufanego na platformie jednostki/podmiotu administracji publicznej (dalej: e-urząd),
  2. dostępności platformy,
  3. logowania do Profilu Zaufanego ze strony e-urzędu,
  4. problemów technicznych,
  5. braku potwierdzenia utworzenia Profilu Zaufanego.

  2. W odniesieniu do zakresu określonego w pkt. 1.1:

    1) na pytania klientów oraz w zakresie ogólnych informacji dotyczących Profilu Zaufanego odpowiadają Contact Center oraz Oddziały Banku.

    2)reklamacje rozpatrywane są przez Biuro Relacji z Klientami w Centrum Obsługi Klienta Detalicznego oraz Biuro Rzecznika Klienta Banku, zgodnie z obowiązującymi w Banku przepisami. Składanie reklamacji odbywa się zgodnie z obowiązującą w Banku procedurą składania reklamacji.

  3. Na pytania i reklamacje wskazane w pkt. 1.2 odpowiada SD COI.

  4. W przypadku pytań lub reklamacji dotyczących procesowania spraw w e-urzędach, Bank i COI poinformują o konieczności zwrócenia się do właściwego e-urzędu w sposób wskazany przez ten urząd.