Profil zaufany

Profil zaufany w serwisie internetowym Inteligo

Profil zaufany to bezpłatne narzędzie do załatwiania spraw urzędowych online, m.in.:

 • zyskujesz dostęp do historii OC i AC
 • zgłaszasz narodziny dziecka
 • wysyłasz pismo ogólne do urzędu
 • rozliczasz się w ZUS i US
 • składasz wniosek o nowy dowód osobisty lub zgłaszasz jego utratę
 • sprawdzasz swoje punkty karne, aktualne i historyczne informacje o pojazdach
 • masz dostęp do informacji o leczeniu swoim i bliskich w Internetowym Koncie Pacjenta

Upewnij się, że masz w danych banku aktualny numer telefonu komórkowego – numer telefonu to konieczny warunek do założenia Profilu zaufanego.

Rekomendowanymi przeglądarkami do korzystania z e-Tożsamości na serwisach e-administracji są: Firefox i Opera.

Załóż Profil zaufany

Jednym ze sposobów uzyskania Profilu zaufanego jest skorzystanie z e-Tożsamość

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. Profil Zaufany - jakie sprawy urzędowe możesz załatwić online

   

  Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

  Zaświadczenie otrzymasz na podstawie złożonego online wniosku w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

  Urząd skarbowy wydaje zaświadczenia w następujących przypadkach:

  • gdy urzędowe potwierdzenie twojej sytuacji podatkowej wynika z przepisów
  • jeśli zależy ci na poświadczeniu twojej sytuacji podatkowej
  • jeśli chcesz poznać sytuację podatkową innego przedsiębiorcy – konieczna jest pisemna zgoda
  • poświadczona urzędowo, na to, aby urząd wydał ci zaświadczenie

   

  Narodziny dziecka

  Od 1 czerwca 2018 r. możesz zgłosić narodziny dziecka przez internet w serwisie ePUAP. Na podstawie Twojego zgłoszenia podpisanego Profilem Zaufanym oraz karty urodzenia (wystawionej  przez upoważnioną do tego osobę, która odebrała poród — na przykład lekarz lub położna) urząd stanu cywilnego przygotuje:

  • jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia,
  • powiadomienie o nadaniu numeru PESEL (jeśli dziecko otrzymało numer PESEL),
  • zaświadczenie o zameldowaniu dziecka (jeśli dziecko zostało zameldowane).

  Dokumenty odbierzesz w skrzynce ePUAP, pocztą tradycyjną lub osobiście w urzędzie.

   

  Podpisywanie dokumentów przekazywanych online do urzędów

   

  Obowiązek meldunkowy

  Od 1 stycznia 2018 r. możesz się zameldować i wymeldować przez internet z Profilem Zaufanym i usługą E-meldunek. Więcej o E-meldunku

   

  Dowody osobiste i dane osobowe

  • Wniosek o dowód osobisty dla Ciebie lub Twojego dziecka w serwisie ePUAP– wypełniasz odpowiedni urząd gminy, wypełniasz wniosek i załączasz zdjęcie.
  • Sprawdź, czy Twój dowód jest unieważnionyw serwisie ePUAP – wystarczy wpisać numer i serię dokumentu.
  • Zgłoś utratę lub zniszczenie dowodu osobistego w serwisie obywatel.gov.pl – zgłaszasz problem i podpisujesz wniosek Profilem Zaufanym. Jeżeli dokument jest zniszczony, możesz oddać go osobiście do urzędu lub wysłać pocztą.
  • Sprawdź swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych lub w Rejestrze PESEL poprzez serwis ePUAP – informacja o wszystkich Twoich dowodach osobistych dostępna po zalogowaniu do serwisu.
  • Wniosek o dowód osobisty w serwisie ePUAP - zobacz, jak wypełnić

   

  Wyjazd za granicę

  EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) w serwisie ePUAP – dokument uprawnia Cię do korzystania ze świadczeń zdrowotnych terenie dowolnego państwa członkowskiego Unii Eurpejskiej lub EFTA. Dzięki Profilowi Zaufanemu wniosek o kartę wypełnisz online i wybierzesz, czy chcesz odebrać ją osobiście lub otrzymać pocztą.

  Wydanie EKUZ - Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego - zobacz, jak wypełnić

   

  Kierowcy i pojazdy

  • Wniosek o wydanie prawa jazdy w serwisie ePUAP – po zgłoszeniu sprawy online, na swoją skrzynkę w serwisie ePUAP otrzymasz numer PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę). Gdy zdasz egzamin, WORD wyśle prawo jazdy do urzędu Twojej gminy.
  • Zawiadomienie o zbyciu zarejestrowanego pojazdu w serwisie ePUAP – to obowiązek każdej osoby sprzedającej lub przekazującej w formie darowizny zarejestrowany samochód. Dzięki Profilowi Zaufanemu wniosek wypełnisz i wyślesz online.
  • Sprawdzenie punktów karnych przez Interent w serwisie obywatel.gov.pl – teraz nie musisz iść na komisariat policji, żeby sprawdzić swoje punkty karne. Wystarczy zalogować się do serwisu Profilem Zaufanym. Więcej o sprawdzaniu punktów karnych online
  • Planujesz zakup używanego samochodu lub motocyklu? Sprawdź historię pojazdu od momentu jego rejestracji w Polsce w serwisie historiapojazdu.pl
  • Aktualne informacje o wszystkich Twoich pojazdach. Sprawdź, jak skorzystać z bezpłatnej usługi "Mój pojazd"
  • Prawo jazdy - wniosek o wydanie wtórnika w serwisie ePUAP - zobacz, jak wypełnić

   

  Odpisy aktów z Urzędu Stanu Cywilnego z opłatami online

  • Akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu w serwisie ePUAP – odpisy możesz uzyskać w wersji pełnej i skróconej, w języku polskim lub w wersji wielojęzycznej. Jeżeli za zamówione odpisy będzie konieczna opłata, zrealizujesz ją przez serwis internetowy banku.

   

  Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – historia Twojego zdrowia

  Szybki i bezpieczny dostęp do informacji o leczeniu: swoim, swoich dzieci lub osoby, która Cię do tego upoważniła 

  Przejdź do Internetowego Konta Pacjenta

   

  Szukanie pracy

  Zgłoszenie do Urzędu Pracy w serwisie ePUAP – rejestracja ułatwi znalezienie pracy i da dostęp do dodatkowych szkoleń i możliwości.

  Rejestracja w urzędzie pracy w serwisie praca.gov.pl - zobacz, jak wypełnić

   

  Wybory

  Dopisanie do spisu wyborców w serwisie ePUAP – wypełniasz wniosek online i oddajesz swój głos w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy miejsca pobytu stałego lub czasowego w miejscu aktualnego pobytu.

  Dopisanie do listy wyborców w serwisie ePUAP - zobacz, jak wypełnić

   

  Zaświadczenie o niekaralności

  Zaświadczenie z serwisu Krajowego Rejestru Karnego – jeżeli Twój pracodawca wymaga takiego zaświadczenia, uzyskasz je online bez względu na swoje obywatelstwo.

  Zaświadczenie o niekaralności w serwisie Krajowego Rejestru Karnego - zobacz, jak wypełnić

   

  Wsparcie rodzin w serwisie Emp@tia

  • Karta Dużej Rodziny - tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje - na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny.
  • Wnioski o:
   • jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. becikowe  (SR-2),
   • świadczenie rodzicielskie (SR-7),
   • świadczenia z funduszu alimentacyjnego (FA-1),
   • zasiłek rodzinny (SR-1), zasiłek pielęgnacyjny (SR-3),  
   • specjalny zasiłek opiekuńczy (SR-4),
   • świadczenie pielęgnacyjne (SR-5).

   

  Działalność gospodarcza

  Rejestracja działalności w serwisie CEIDG - z Profilem Zaufanym wypełnisz wniosek CEIDG-1, który jest jednocześnie:  zgłoszeniem do naczelnika urzędu skarbowego (m.in. nadanie NIP), GUS (nadanie/weryfikacja REGON) oraz do ZUS (zgłoszenie płatnika składek) lub KRUS (zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników). Nie musisz już odwiedzać wszystkich tych urzędów.

   

  Serwis PUE ZUS

  Profil na PUE ZUS możesz założyć i potwierdzić online w serwisie Inteligo, bez potwierdzania swojej tożsamości w urzędzie. Dowiedz się więcej o profilu na PUE ZUS w serwisie Inteligo

  Z Profilem Zaufanym w serwisie PUE ZUS zyskujesz możliwość wysyłania podpisanych wniosków oraz odbierania odpowiedzi od ZUS, np.:

  • Dla Ubezpieczonego w ZUS
  • Dla Pracodawców zatrudniających do 21 pracowników - Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3. Poprawne wypłenienie druku leży w interesie płatnika – w przeciwnym razie zostanie on wypełniony przez ZUS, a podstawa wymiaru zasiłku do wypłaty zostanie zawyżona z winy płatnika.
  • Dla pracujących Emerytów i Rencistów - Oświadczenie o osiąganiu przychodu – ZUS Rw-73. Dokument reguluje otrzymywanie dochodów z pracy, jaki i danego zasiłku. Wypełnione pismo należy wysłać do końca lutego każdego roku – wtedy wysokość świadczeń wypłacanych przez ZUS nie powinna zostać zmniejszona lub zawieszona.

   

  Twoje podatki

  • Indywidualna interpretacja podatkowa – jeżeli masz wątpliwości w zakresie dotyczących Cię przepisów prawa podatkowegomożesz złożyć online wniosek o wydanie przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.
  • Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego w serwisie ePUAP - zobacz, jak wypełnić

   

  Historia ubezpieczenia OC i AC przez internet

  Możesz sprawdzić pełną historię ubezpieczeń OC, AC i autocasco. Dodatkowo możesz prześledzić informacje dotyczące historii szkód kierowców prowadzących nie swoje pojazdy np. należące do członków rodziny czy służbowe. Aby to zrobić wystarczy zarejestrować się na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pomocą Profilu Zaufanego.

   

  Opisy usług dostępnych w serwisach ePUAP, PUE ZUS, CEIDG oraz obywatel.gov.pl  przygotowane w oparciu o informacje w poszczególnych serwisach: ePUAP, PUE ZUS, CEIDG, obywatel.gov.pl, praca.gov.pl, Krajowy Rejestr Karny, Emp@tia, Krajowa Informacja Podatkowa

 2. Profil Zaufany - gdzie z niego skorzystasz?

  Profil Zaufany daje możliwość logowania i korzystania w pełnym zakresie do serwisów administracji publicznej, m.in.:

 3. Jak załatwiać sprawy urzędowe online?

  Krok 1: Na stronie e-urzędu wybierz "Profil zaufany" lub logo naszego banku.
    Krok 2: Automatycznie przejdziesz do logowania do serwisu Inteligo.
    Krok 3: W wybranych sytuacjach poprosimy o skorzystanie z narzędzia autoryzacji, po czym wrócisz na stronę e-urzędu
 4. Jak przedłużyć Profil zaufany?

  Profil zaufany trzeba przedłużać co 3 lata – żeby to zrobić, zaloguj się do serwisu pz.gov.pl:

  Krok 1: Przejdź do zakładki „Profil zaufany” i zaloguj się przy pomocy banku.
  Krok 2: Następnie użyj „Mój profil zaufany” i skorzystaj z opcji „Przedłuż ważność”.
  Krok 3: Potwierdź zlecenie:
  • kodem z SMS-a weryfikacyjnego, który dostaniesz od pz.gov.pl, oraz
  • narzędziem autoryzacji, z którego korzystasz w naszym serwisie podczas przekazywania swoich danych z e-Tożsamości do Profilu Zaufanego.
 5. Twoje sprawy w e-urzędach - przykłady

 6. Pytania i odpowiedzi

 7. Obsługa reklamacji

  1. Pytania oraz reklamacje obsługiwane są przez:

    1) Bank – w zakresie:

  1. dostępu do systemu bankowości elektronicznej Banku (serwis internetowy Inteligo) i funkcjonowania tego systemu,
  2. dostępu do usługi Profilu Zaufanego poprzez system bankowości elektronicznej Banku,
  3. funkcjonalności systemu bankowości elektronicznej Banku w zakresie składania wniosku o utworzenie Profilu Zaufanego oraz autoryzacji dyspozycji z wykorzystaniem usługi Profil Zaufany,
  4. jakości w zakresie informowania o dostępności usługi Profil Zaufany za pośrednictwem serwisu bankowości elektronicznej Banku i autoryzacji dyspozycji oraz obsługi przez Bank.

    2) Centralny Ośrodek Informatyki (dalej: COI) w zakresie:

  1. zakładania Profilu Zaufanego na platformie jednostki/podmiotu administracji publicznej (dalej: e-urząd),
  2. dostępności platformy,
  3. logowania do Profilu Zaufanego ze strony e-urzędu,
  4. problemów technicznych,
  5. braku potwierdzenia utworzenia Profilu Zaufanego.

  2. W odniesieniu do zakresu określonego w pkt. 1.1:

    1) na pytania klientów oraz w zakresie ogólnych informacji dotyczących Profilu Zaufanego odpowiadają Contact Center oraz Oddziały Banku.

    2)reklamacje rozpatrywane są przez Biuro Relacji z Klientami w Centrum Obsługi Klienta Detalicznego oraz Biuro Rzecznika Klienta Banku, zgodnie z obowiązującymi w Banku przepisami. Składanie reklamacji odbywa się zgodnie z obowiązującą w Banku procedurą składania reklamacji.

  3. Na pytania i reklamacje wskazane w pkt. 1.2 odpowiada SD COI.

  4. W przypadku pytań lub reklamacji dotyczących procesowania spraw w e-urzędach, Bank i COI poinformują o konieczności zwrócenia się do właściwego e-urzędu w sposób wskazany przez ten urząd.