Dofinansowanie pobytu w żłobku

 • Możesz dostać nawet 400 zł/m-c dofinansowania do opłat za pobyt Twojego dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna
 • Do wniosku potrzebujesz PESEL dziecka lub akt urodzenia i dokument, który potwierdzi jego tożsamość

 

Złóż wniosek

3 kroki do wniosku Dofinansowanie pobytu w żłobku

Krok 1:

W serwisie Inteligo wybierz kolejno Usługi → e-Urząd → Dofinansowanie pobytu w żłobku → Złóż wniosek

Krok 2:

Na adres e-mail z wniosku otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wysłane z adresu noreply@zus.pl

Krok 3:

Po weryfikacji wniosku ZUS wypłaci Ci świadczenie na konto podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub konto dziennego opiekuna, jeśli prowadzi działalność

 

Szczegóły

Rozwiń wszystkie
 1. Więcej o Dofinansowaniu pobytu w żłobku

  • Jeżeli nie otrzymujesz na dziecko Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, możesz skorzystać ze wsparcia:
   • Na pierwsze i jedyne dziecko w rodzinie
   • Na pierwsze dziecko z rodziny, w której kolejne dziecko jest objęte Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym
   • Na dziecko przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia, jeśli korzysta ze żłobka, klubu dziecięcego lub opieki dziennego opiekuna
  • Dofinansowanie opłaty za pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna przysługuje Ci także na pierwsze i jedyne w rodzinie dziecko, a także na pierwsze dziecko, jeśli na kolejne otrzymujesz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy
  • Jeśli złożysz wniosek w serwisie internetowym Inteligo, ZUS sprawdzi czy masz profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeżeli nie, ZUS założy Ci taki profil – dane do logowania dostaniesz na adres e-mail i numer telefonu
  • Wniosek o Dofinansowanie pobytu w żłobku możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu w ramach tej samej sesji logowania w serwisie internetowym Inteligo. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania w sekcji „Oferty i wnioski” -> „Wnioski złożone” przez 10 lat od momentu wysłania.
  • Bank nie weryfikuje formalnie i merytorycznie danych podanych we wniosku i nie ma informacji o jego dalszej obsłudze przez ZUS. Wniosek oraz załączniki są bezpowrotnie usuwane z serwerów banku po wysłaniu do systemu informatycznego ZUS. Za rozpatrzenie wniosku oraz wypłatę dofinansowania odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych. PKO Bank Polski umożliwia złożenie wniosku „Dofinansowanie pobytu w żłobku” w serwisie internetowym Inteligo, jeśli jesteś rodzicem dziecka i masz numer PESEL. Złożenie wniosku w oddziale, agencji lub na infolinii nie jest możliwe
  • Reklamacje dotyczące wniosku o Dofinansowanie pobytu w żłobku składaj:
   • w banku – jeżeli dotyczą problemów z dostępem lub wysłaniem wniosku z serwisu internetowego Inteligo. Sprawdź nasze zasady rozpatrywania reklamacji
   • do ZUS-u – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku lub wypłaty dofinansowania:
    • pod numerem specjalnej infolinii: 22 290 55 00 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00)
    • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00, 22 560 16 00 lub na adres: cot@zus.pl
    • we wszystkich placówkach ZUS lub podczas e-wizyty w ZUS
 2. Pytania i odpowiedzi

  Pytania i odpowiedzi

   

  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011 r. poz. 75 z późn. zm.)