Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

 • Wsparcie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie od 12 do 35 miesiąca życia – w sumie można otrzymać 12 tys. zł na każde dziecko, bez kryterium dochodowego
 • Rodzice sami wybierają, jak chcą pobierać świadczenie: 1000 zł przez 12 m-cy albo 500 zł przez 24 m-ce
 • Wniosek można złożyć tylko online w serwisie internetowym Inteligo

Wypełnij wniosek

 

3 kroki do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego

Krok 1:

W serwisie internetowym Inteligo wybierz kolejno e-Urząd-> Wniosek Rodziny Kapitał Opiekuńczy i wypełnij wniosek

Krok 2:

Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymasz Urzędowe Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wysłane z adresu noreply@zus.pl

Krok 3:

Po weryfikacji wniosku ZUS wypłaci Ci świadczenie. 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2270)

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. Po co jest przyznawany Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

  Świadczenie ma pomóc pokryć wydatki na opiekę nad drugim i kolejnym dzieckiem w rodzinie od 12. do 35. miesiąca życia. Są do niego uprawnieni rodzice oraz osoby, które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

 2. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy a inne formy wsparcia:

  Można pobierać świadczenie niezależnie od już otrzymywanego wsparcia - Rodzina 500+ lub Dobry start.

 3. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy dla dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2022 r.:

  Na takie dzieci świadczenie będzie przysługiwać proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do momentu ukończenia 35. miesiąca życia przez drugie lub kolejne dziecko.

 4. Kiedy mogę złożyć wniosek o świadczenie?

  • Jako matka albo ojciec dziecka:
   • od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9. miesiąc
   • do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesiąc
  • Jeśli złożysz wniosek w tym okresie, będzie Ci przysługiwał kapitał od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc do:
   • ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 23. miesiąc – jeśli we wniosku wskazujesz, że chcesz otrzymywać kapitał po 1000 zł miesięcznie,
   • ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc -  jeśli we wniosku wskazujesz, że chcesz otrzymywać kapitał po 500 zł miesięcznie
  • Jeśli złożysz wniosek po miesiącu, w którym dziecko  ukończy 13. miesiąc, otrzymasz kapitał pomniejszony o 500 zł za każdy miniony miesiąc od ukończenia przez dziecko 12. miesiąca
  • Możesz złożyć wniosek w styczniu 2022 r. także jeśli jesteś rodzicem drugiego lub kolejnego dziecka, które ukończyło 12. miesiąc przed 2022 r. i przed 1 stycznia 2022 r. nie ukończyło 35. miesiąca życia - kapitał zostanie policzony od stycznia 2022 r. Jeśli na takie dziecko złożysz wniosek po 31 stycznia 2022 r. otrzymasz kapitał od miesiąca złożenia wniosku
 5. Za przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków oraz wypłatę świadczenia odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 6. Rola banku w obsłudze wniosku o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

  • PKO Bank Polski umożliwia Ci złożenie wniosku o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy online w serwisie internetowym Inteligo w sekcji „e-Urząd”. Złożenie wniosku w oddziale, agencji lub na infolinii nie jest możliwe
  • Jeśli złożysz wniosek w serwisie internetowym Inteligo, ZUS sprawdzi automatycznie, czy masz profil na platformie PUE ZUS. Jeżeli nie, ZUS założy Ci takie konto automatycznie – dane do logowania dostaniesz na adres e-mail i SMS. Więcej o Profilu PUE ZUS
  • Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania w serwisie internetowym Inteligo. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania w sekcji „Oferty i wnioski” -> „Wnioski złożone” przez 10 lat od momentu wysłania. Bank nie weryfikuje formalnie i merytorycznie danych podanych we wniosku i nie ma informacji o jego dalszej obsłudze przez ZUS. Wniosek oraz załączniki są bezpowrotnie usuwane z serwerów banku po wysłaniu do systemu informatycznego ZUS
 7. Reklamacje

  1. w banku – jeżeli dotyczą problemów z dostępem lub wysłaniem wniosku z serwisu internetowego Inteligo. Sprawdź nasze zasady rozpatrywania reklamacji
  2. do ZUS-u – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku lub wypłaty świadczenia:
   • pod numerem specjalnej iinfolinii: 22 290 55 00 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00)
   • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00: 22 560 16 00 lub na adres: cot@zus.pl
   • we wszystkich placówkach ZUS lub podczas e-wizyty w ZUS
 8. Pytania i odpowiedzi