Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Wniosek Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO)

Rozwiń wszystkie
 1. Jaki jest zakres świadczenia Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

  Wsparcie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie od 12 do 35 miesiąca życia – w sumie można otrzymać do 12 tys. zł na każde z tych dzieci, bez kryterium dochodowego

  Rodzice sami wybierają, w jakiej miesięcznej wysokości chcą pobierać świadczenie: 1000 zł przez 12 m-cy albo 500 zł przez 24 m-ce.

 2. Jestem klientem Inteligo i mam dostęp do serwisu internetowego Inteligo. Dlaczego nie mogę złożyć wniosku o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

  Wniosek możesz złożyć w bankowości internetowej - jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka i masz numer PESEL. Jeśli nie masz numeru PESEL, wniosek możesz złożyć przez PUE ZUS i portal Emp@tia. Jeśli jesteś rodzicem adopcyjnym, także możesz złożyć wniosek przez PUE ZUS oraz portal Emp@tia.

   

 3. Jaki numer konta podać we wniosku Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego do wypłaty świadczeń?

  Jeśli składasz wniosek w serwisie internetowym Inteligo, możesz wskazać konto w PKO Banku Polskim lub w dowolnym innym banku.

 4. Czy po wysłaniu wniosku o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przez serwis internetowy Inteligo będzie można go modyfikować?

  Nie, wniosku RKO nie można edytować po złożeniu. Jeśli musisz złożyć korektę wniosku, złóż go do ZUS przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 

 5. Co zrobić jeśli jestem osobą zarabiającą lub otrzymującą świadczenia za granicą?

  Wniosek należy złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Od 1 lutego 2022 r. wniosek możesz też złożyć w banku za pośrednictwem serwisu internetowego Inteligo.

   

 6. W jakich przypadkach muszę dodać załącznik do wniosku?

  • Gdy dziecko nie ma numeru PESEL
  • Gdy rodzic ma obywatelstwo inne niż Polskie/ UE/ EFTA
  • Gdy trwa proces adopcji dziecka
  • Gdy ustanowiona jest opieka naprzemienna dziecka
  • Gdy dziecko ma odroczony obowiązek szkolny
 7. Co zrobić jeśli dziecko nie ma numeru PESEL?

  Jeśli dziecko nie ma numeru PESEL, we wniosku podaj numer innego dokumentu dziecka (paszport lub inny dokument).

  Do wniosku dodaj:

  • skan aktu urodzenia,
  • opcjonalnie: tłumaczenie aktu urodzenia na język polski.

  Jeśli składasz wniosek na więcej niż jedno dziecko bez numeru PESEL, musisz dodać akty urodzenia każdego z nich.  Dotyczy to również najstarszego dziecka (jeśli nie ma numeru PESEL).

 8. Kto może złożyć wniosek Rodzinny Kapitał Opiekuńczy: jeden rodzic czy oboje?

  Prawo do RKO jest ustalane na wniosek matki, ojca, osoby, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia. Wniosek składa tylko jeden z rodziców dziecka.

  Jeśli rodzice są np. po rozwodzie - wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje i który je utrzymuje.

 9. Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO/UPP z wiarygodnego źródła?

  Wiadomość e-mail z UPO o tytule „Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru dla wniosku o świadczenie wychowawcze nr <numer wniosku>” otrzymasz z adresu e-mail: noreply@zus.pl.

 10. Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy? Jaka jest rola banku w tym procesie?

  Świadczenia w ramach rządowego Programu RKO przyznaje  ZUS.

  Bank tylko weryfikuje  Twoją tożsamość i umożliwienia swoim klientom złożenie wniosku RKO w serwisie internetowym Inteligo.

 11. Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy brane są pod uwagę moje dane, którymi dysponuje bank?

  Pomagamy Ci w wypełnianiu wniosku podstawiając podstawowe dane osobowe, m.in. imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta Inteligo, o ile wskażesz go jako rachunek do wypłaty świadczenia. Nie przekazujemy w ramach wniosku RKO żadnych informacji o produktach i usługach, które masz w banku.

 12. Czym różni się potwierdzenie złożenia wniosku, które mogę pobrać z serwisu internetowego Inteligo od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)/ Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP)?

  Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez bank w serwisie internetowym Inteligo po wypełnieniu wniosku RKO i jest dostępne w zakładce z wnioskami wypełnionymi. Potwierdza ono, że przesłaliśmy Twój wniosek do ZUS-u. Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:

  • przetwarzany - oznacza to, że bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu ZUS
  • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu ZUS
  • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu ZUS i należy ponownie wypełnić wniosek. Informację tę przekazuje wnioskującemu dodatkowo pracownik naszej infolinii

  Statusy potwierdzenia złożenia wniosku mogą się zmieniać raz na dobę.

  Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru wniosku RKO otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie ZUS.

  Otrzymanie potwierdzenia złożenia wniosku z banku oraz UPO nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne w ramach programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy a jedynie, że wniosek został przyjęty do rozpoznania.

 13. Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie złożenia wniosku o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wystawiane przez bank?

  Potwierdzenie złożenia wniosku o RKO możesz pobrać od razu po jego złożeniu w serwisie internetowym Inteligo. Status potwierdzenia może się zmieniać i będzie aktualizowany raz na dobę w serwisie internetowym w zakładce „Oferty i wnioski”.

 14. Czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje w sytuacji, gdy pierwsze dziecko jest pełnoletnie?

  Tak, RKO przysługuje bez względu na wiek najstarszego dziecka w rodzinie.

 15. Jak pobrać kopię wypełnionego wniosku o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

  Kopię pobranego wniosku RKO możesz pobrać tylko 1 raz, od razu po wysłaniu przez serwis internetowy Inteligo.

 16. Gdzie znajdę informacje na temat wniosku o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i jego obsługi

  Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi znajdziesz na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje dot. świadczenia w kontekście dziecka, którego dotyczył wniosek).

 17. Czy PKO Bank Polski przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

  Składaj reklamacje dotyczące wniosku RKO:

  • w banku – jeżeli dotyczą problemów z dostępem lub wysłaniem wniosku z serwisu internetowego Inteligo. Sprawdź nasze zasady rozpatrywania reklamacji
  • do ZUS-u – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku lub wypłaty RKO
 18. Czy we wniosku muszę podawać dane najstarszego dziecka?

  Tak. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesięcy. Dlatego we wniosku musisz podać dane najstarszego dziecka w Twojej rodzinie – czyli: imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL lub inny dokument w przypadku braku numeru PESEL.