Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Podpis cyfrowy

Rozwiń wszystkie
 1. Co to jest podpis cyfrowy?

  Podpis cyfrowy, inaczej zwany podpisem elektronicznym (z ang. DSA - Digital Signature, Electronic Signature, Digital Signature Algorithm) to dane w postaci elektronicznej służące (przy wymianie informacji drogą elektroniczną) do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny i do potwierdzania autentyczności dokumentu. Stosowanie podpisu cyfrowego gwarantuje, że przesyłka pochodzi od deklarowanego nadawcy oraz, że jej zawartość nie została zmieniona. W przypadku korespondencji papierowej, charakter pisma i podpis identyfikują autora i pozwalają przypuszczać, że jest nadawcą wiadomości, taką samą funkcję pełni podpis cyfrowy dla korespondencji wysyłanej drogą elektroniczną.

 2. Co to znaczy, że podpis cyfrowy zabezpiecza informacje?

  Podpis cyfrowy jest matematycznym algorytmem, w wyniku działania którego otrzymywana jest zaszyfrowana informacja doklejana do przesyłanej wiadomości - podpis. Dzięki posługiwaniu się podpisem elektronicznym przesyłane dokumenty elektroniczne są zabezpieczone przed modyfikacją przez osoby nieupoważnione. Każda, nawet przypadkowa, zmiana w treści przesyłki jest sygnalizowana przez komputer odbiorcy.

 3. Jaki podpis cyfrowy stosuje Inteligo?

  Inteligo podpisuje wyciągi przy wykorzystaniu standardowych technik podpisu elektronicznego bazujących na algorytmach jawnych i kluczach kryptograficznych o długości 2048 bitów. Algorytm stosowany przez Inteligo jest standardem ogólnoświatowym i zapewnia niezaprzeczalność oraz możliwość kontroli spójności przesyłanych przez nas wyciągów.

 4. Jakie są główne cechy podpisu cyfrowego?

  Podpis cyfrowy spełnia 3 ważne funkcje:

  • zapewnia kontrolę spójności - pozwala na wykrycie każdej nieautoryzowanej zmiany w treści wiadomości oraz jej załącznikach
  • zapewnia niezaprzeczalność - autor wiadomości nie może zaprzeczyć, że wysłał wiadomość i ją podpisał
  • zapewnia wiarygodność nadawcy - wiadomość mogła być wysłana tylko przez posiadacza unikalnego klucza prywatnego (uwierzytelnienie nadawcy, autentyfikacja).

  Dodatkowo podpis elektroniczny musi spełniać te same warunki co podpis zwykły, tzn.:

  • powinien być trudny lub niemożliwy do sfałszowania,
  • stwarzać możliwość weryfikacji i na trwałe łączyć się z dokumentem.
 5. Jakie korzyści niesie wprowadzenie podpisu cyfrowego?

  Dzięki podpisowi cyfrowemu obierając podpisany dokument:

  • masz pewność, że treść dokumentu nie została zmieniona
  • możesz sprawdzić, kto jest autorem dokumentu
  • dzięki urzędowi certyfikacji, wiesz że autor jest naprawdę osobą, za którą się podaje.
 6. W jakim zakresie podpis cyfrowy stosuje Inteligo?

  Od 21 października 2003 r. podpisem cyfrowym są opatrzone wiadomości e-mail zawierajace wyciągi bankowe. Dodatkowo wprowadziliśmy nową funkcjonalność umożliwiającą wysyłanie podpisanych cyfrowo wiadomości e-mail zawierających potwierdzenia zrealizowanych transakcji. Dzięki temu masz dodatkową pewność, że wyciągi czy potwierdzenia wykonanych transakcji zostały wysłane przez Inteligo.

 7. W jaki sposób mogę otrzymać podpisane cyfrowo potwierdzenie zrealizowanej transakcji?

  W serwisie WWW, w sekcji "Historia rachunku" dodaliśmy funkcję "Potwierdzenie" służącą m.in. do wysyłania (na wskazany przez Ciebie adres e-mail odbiorcy) podpisanych cyfrowo wiadomości e-mail zawierających potwierdzenia zrealizowanych transakcji.

 8. Co to jest urząd certyfikujący?

  Urząd certyfikujący to instytucja, której zadaniem jest wydawanie i zarządzanie certyfikatami potwierdzającymi, że dana osoba jest rzeczywiście tą, za którą się podaje.
  Certyfikat cyfrowy posiada następujące informacje:

  • unikalny numer seryjny
  • tożsamość urzędu certyfikacji wydającego certyfikat
  • okres ważności certyfikatu
  • identyfikator właściciela certyfikatu (imię i nazwisko osoby lub nazwa firmy, przedsiębiorstwa, e-mail etc.)
  • klucz publiczny właściciela certyfikatu
  • podpis cyfrowy urzędu certyfikacji potwierdzający autentyczność certyfikatu.

  Używając certyfikatów wystawionych przez określony urząd certyfikacji mamy pewność, że informacje podane w certyfikacie są poprawne, że nie ma dwóch certyfikatów z tym samym numerem seryjnym i klucz prywatny jest odpowiednio zabezpieczony.

 9. Jaka instytucja jest urzędem certyfikującym konta Inteligo?

  Urzędem certyfikującym identyfikator cyfrowy Inteligo jest firma VeriSign.

 10. W jaki sposób mogę odczytać e-mail cyfrowo podpisany przez Inteligo?

  W praktyce odczytując wiadomość podpisaną cyfrowo nie musimy dokonywać skomplikowanych obliczeń. Większość programów pocztowych takich jak MS Outlook, Netscape mają wbudowane funkcje pozwalające na weryfikację tożsamości nadawcy i zawartości wiadomości.

 11. Jak wygląda proces podpisywania wiadomości e-mail przez Inteligo?

  1. Inteligo generuje na życzenie Klienta e-mail z załączoną historią rachunku lub z potwierdzeniem zrealizowanej transakcji.
  2. Wiadomość e-mail jest szyfrowana kluczem prywatnym Inteligo.
  3. Wynik szyfrowania jest dopisywany na końcu wiadomości - to jest podpis cyfrowy Inteligo.
  4. Odbiorca - klient Inteligo  - bez problemu odczyta wiadomość podpisaną przez Inteligo. 
  5. Jeśli odbiorca - klient Inteligo - chce zweryfikować nadawcę (Inteligo), to może porównać numer seryjny identyfikatora cyfrowego z podpisanej wiadomości z identyfikatorem Inteligo. 

  Istnieje możliwość sprawdzenia autentyczności certyfikatu na stronie: https://digitalid.verisign.com/services/client/index.html

 12. Czy wszystkie programy pocztowe pozwalają odczytać e-mail cyfrowo podpisany przez Inteligo?

  Niestety nie, ponieważ niektóre programy pocztowe posiadają ograniczoną funkcjonalność i nie pozwalają prawidłowo odczytać cyfrowo podpisanej wiadomości.

 13. Otrzymałem e-mail od Inteligo, wraz z załącznikiem o nazwie: "smime.p7s'. Co to oznacza?

  Jeżeli w wiadomości od Inteligo otrzymałeś załącznik o nazwie: "smime.p7s' oznacza to, że Twój program pocztowy posiada ograniczoną funkcjonalność i w taki właśnie sposób prezentuje podpis cyfrowy wiadomości. Otrzymany załącznik możesz zignorować.

 14. Co to jest certyfikat kwalifikowany?

  Certyfikaty (czyli inaczej cyfrowe identyfikatory) są to dokumenty elektroniczne w postaci pliku, które z jednej strony zawierają informacje na temat właściciela, czyli dane osobowe i adres e-mail, a z drugiej strony dwa rodzaje cyfrowych kluczy - jeden umożliwiający podpisanie wiadomości - jest to klucz prywatny i drugi umożliwiający nam potwierdzenie autora wiadomości - czyli tzw. klucz publiczny. Specjalną odmianą certyfikatu - jest certyfikat kwalifikowany. Aby go otrzymać należy zgłosić się do Centrum Certyfikacji a następnie przejść odpowiednią ścieżkę weryfikacyjną - w trakcie której dokładnie sprawdzane są dane osobowe i potwierdzana jest tożsamość osoby starającej się o certyfikat. Certyfikat kwalifikowany służy jedynie do podpisywania dokumentów i w świetle prawa polskiego, jest równoznaczny z podpisem odręcznym. Oznacza to że może służyć do podpisywania umów, podań, dokumentów oraz faktur.