Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Wybierz temat pytań i odpowiedzi

Wyciągi i potwierdzenia

Rozwiń wszystkie
  1. Dlaczego mam płacić za przysyłanie wyciągu na papierze?

    Głównym celem naszego działania jest maksymalizacja zysków jakie osiągasz przez przyspieszenie, uproszczenie i automatyzację różnych procesów. Papierowe wyciągi są kosztowne. Minimalizujemy koszty przesyłając wyciągi w formie elektronicznej. Na specjalne życzenie możesz otrzymać również wyciąg w formie papierowej. W historii rachunków, w serwisie WWW oraz w serwisie mobilnym, znajdziesz te same informacje o poszczególnych transakcjach, co w wyciągach.

  2. Kiedy będę otrzymywać wyciągi?

    Jeżeli jesteś posiadaczem indywidualnego lub wspólnego konta Inteligo, wyciągi będziesz otrzymywać co miesiąc w dniu, w którym zawarłeś umowę Konta Inteligo. Wyciągi będą wysyłane na adres e-mail, jaki podałeś w swoich danych. W przypadku, gdy posiadasz Konto firmowe, wyciągi z Konta firmowego będą przygotowywane i wysłane w ostatnim dniu każdego miesiąca. Będziesz je otrzymywać na adres e-mail, który podałeś w danych swojej firmy.

  3. Czy mogę otrzymywać wyciągi w innym formacie niż dotychczas?

    Tak. Możesz samodzielnie zmienić format załącznika w serwisie WWW. Wystarczy, że w sekcji "Dane i ustawienia"-> „Ustawienia” -> "Wyciągi dla konta prywatnego"/ „Wyciągi dla konta firmowego”, skorzystasz z funkcji "Zmień" przy opcjach wyciągów. Z rozwijalnej listy możesz wybrać jeden spośród następujących formatów:

    • html
    • pdf
    • xml

    Od momentu dokonania zmiany co miesiąc będziesz otrzymywać wyciąg w nowym formacie, który wybrałeś. Dodatkowo możesz aktywować opcję szyfrowania wyciągów. W tym celu, za pośrednictwem serwisu WWW, przekaż certyfikat zabezpieczeń, który wybrałeś. Będzie on wykorzystywany przez system w celu dodatkowego zabezpieczenia danych zawartych w wyciągu przed dostępem niepowołanych osób. Więcej informacji na temat szyfrowania wyciągów znajdziesz tutaj.

  4. Czy mogę otrzymać potwierdzenie zrealizowania transakcji?

    Tak. Możesz otrzymać potwierdzenie większości transakcji zrealizowanych z Twoich rachunków:

    • w formie wydruku oraz na adres e-mail i numer faksu bezpośrednio z serwisu WWW. Wystarczy, że po wyszukaniu wybranej transakcji w „Historii rachunku” wybierzesz opcję umieszczoną przy jej szczegółach: „Potwierdzenie”;
    • na numer faksu bezpośrednio z serwisu mobilnego w Twoim telefonie komórkowym, po wybraniu opcji „Faksuj” znajdującej się w szczegółach większości transakcji;
    • przygotowane przez pracownika Banku, wysłane pocztą lub faksem. Aby zamówić potwierdzenie transakcji, skontaktuj się z konsultantem Inteligo.
  5. Z jakiego adresu e-mail przyjdzie do mnie wiadomość z potwierdzeniem wykonania transakcji?

    Wiadomość e-mail z potwierdzeniem wykonania transakcji zostanie wysłana ze skrzynki inteligo@inteligo.pl.

  6. Z jakiego numeru telefonu przyjdzie do mnie faks z potwierdzeniem wykonania transakcji?

    Numer faksu Inteligo, z którego otrzymasz potwierdzenie to: +48 81 535 60 00 lub +48 81 535 61 00. Na wydruku z potwierdzeniem wykonania transakcji będzie podany nadawca: Inteligo Fax Server.

  7. Czy mogę otrzymać potwierdzenie transakcji, jeżeli przebywam za granicą?

    Tak. Najprościej w formie powiadomienia: SMS-em, na e-mail bądź na komunikator. Możemy również wysłać faks na numer, który wskażesz.

  8. Czy wyciąg elektroniczny wystarczy dla ZUS i Urzędu Skarbowego?

    Standardowo wyciąg zawiera informację, że jest to dokument elektroniczny, który nie wymaga pieczątki ani podpisu. Z reguły placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędy Skarbowe akceptują tę formę wyciągu. Jeżeli konkretna instytucja wymaga wyciągu na potwierdzonym druku należy poprosić naszego konsultanta o jego dostarczenie listownie lub faksem.

  9. Czy mogę otrzymać pisemne potwierdzenie naliczenia odsetek - dokument, który pozwoli mi zaksięgować je jako przychód?

    Taka informacja znajduje się na każdym wyciągu z konta Inteligo, możesz ją także znaleźć w serwisie WWW, w sekcji "Historia". Wystarczy, że wybierzesz tam okres, za jaki chcesz uzyskać informacje i w opcji "Rodzaj transakcji" zaznaczysz filtr o nazwie "Opłaty, prowizje i odsetki” a następnie "Naliczenia odsetek". Pisemne potwierdzenie, w postaci dodatkowego zestawienia transakcji z konta, możesz zamówić za pośrednictwem konsultanta pod bezpłatnym numerem 800 121 121 lub płatnym (81) 53 56789.

  10. W jaki sposób mogę uzyskać historię swojego rachunku?

    Całą historię rachunku możesz samodzielnie obejrzeć w serwisie WWW. Wystarczy, że zalogujesz się do serwisu i wybierzesz sekcję " Historia".
    Możesz wybrać inny sposób, w jaki chcesz otrzymać historię rachunku:

    • elektronicznie,
    • listownie,
    • faksem.

    Listownie i faksem możesz otrzymać całą historię swojego rachunku, natomiast elektronicznie (na adres e-mail, który podasz w tym celu) możesz zamówić historię z wyłączeniem ostatnich 90 dni.

  11. W jaki sposób mogę uzyskać dokument z historią mojego rachunku wraz z pieczątką i podpisem pracownika Banku?

    Aby otrzymać  dokument z historią swojego rachunku wraz z pieczątką i podpisem pracownika Banku, zamów ją u konsultanta Inteligo pod numerem 800 121 121 lub 81 535 67 89 (opłata zgodna z taryfą operatora).

  12. Za jaki okres mogę obejrzeć historię swojego rachunku w serwisie WWW konta Inteligo?

    W serwisie WWW konta Inteligo możesz obejrzeć całą historię rachunku, od daty jego otwarcia. Zaloguj się do serwisu i wybierz sekcję "Historia”. Automatycznie wyświetli się historia z trzech ostatnich miesięcy. Aby odnaleźć wcześniejsze transakcje zaznacz wybrany przez siebie zakres dat i użyj klawisza "Pokaż". Za korzystanie z tej funkcjonalności nie jesteś obciążany żadną opłatą.

  13. Ile transakcji mogę obejrzeć w serwisie WWW, ile wydrukować i ile zapisać na swoim dysku?

    W serwisie WWW możesz obejrzeć wszystkie transakcje, dokonane od daty otwarcia rachunku. Możesz je również zapisać na wybranym nośniku danych, także na dysku, wybierając w sekcji „Historia” -> „Zapisz historię do pliku”. Możliwe formaty  zapisania historii to:

    • Plik w formacie PDF
    • Arkusz programu Microsoft Excel
    • Plik w formacie HTML
    • Plik w formacie XML
    • Plik w formacie CSV

    Zapisany plik z danymi możesz drukować albo wczytać do arkusza kalkulacyjnego lub innego programu finansowo-księgowego.

    Jeżeli wybrana została opcja szyfrowania wyciągów, dyspozycja będzie wymagała potwierdzenia kodem jednorazowym (z karty kodów, aplikacji token zainstalowanej w telefonie komórkowym lub SMS-a). Standardowo wyciąg zawiera informację, że jest to dokument elektroniczny, który nie wymaga pieczątki ani podpisu.