Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Dotyczące IFT-1/2

Rozwiń wszystkie
 1. Co to jest IFT-1/IFT-2?

  Są to obowiązkowe informacje, wysyłane nierezydentom ze względu na uzyskany w Polsce przychód, m.in. z tytułu odsetek.
  IFT-1 jest wysyłana osobom fizycznym, zaś IFT-2 osobom prawnym.

  • IFT-1 jest to informacja przesyłana do osób fizycznych niemających w Polsce miejsca zamieszkania z tytułu wypłaconych m.in.: odsetek, dywidend i należności licencyjnych.
  • IFT-2 jest to informacja przesyłana do osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułu wypłaty m.in.: odsetek, dywidend i należności licencyjnych.
 2. Czy należy rozliczyć się w Urzędzie Skarbowym z otrzymanego IFT-1/IFT-2?

  Przekazany przez bank formularz nie wymaga rozliczenia z polskimi organami podatkowymi. Został przygotowany w celach informacyjnych. Dokument może natomiast posłużyć do wykazania przed organem podatkowym kraju Twojej rezydencji podatkowej, w jakiej kwocie podatek został pobrany w Polsce i odpowiedniego rozliczenia w tym zakresie.

 3. Czy IFT-1 wysyłany jest do osób będących współwłaścicielami rachunku?

  IFT-1 jest wysyłany do wszystkich współwłaścicieli rachunku mających status nierezydenta.
  W niniejszej informacji prezentowane są przychody i podatki dotyczące odrębnie każdego ze współwłaścicieli (nierezydentów).

 4. Czy dla przychodu 1 grosz Bank musi wysyłać IFT-1?

  Tak, bez względu na kwotę uzyskanego przychodu Bank jest zobowiązany do wystawienia IFT-1. Niniejsze zostało potwierdzone w stanowisku wyrażonym przez Ministra Finansów

 5. Czy od przychodu w wysokości 1 grosz podatek powinien być pobierany? Na IFT-1 dla przychodu 1 grosz pobrany został podatek 1 grosz, czyli 100%.

  Tak, pobrany podatek jest prawidłowy. Wynika to m.in. z art. 63 Ordynacji podatkowej, który
  w odniesieniu do opodatkowania odsetek od środków pieniężnych (tj. m.in. opodatkowania odsetek od lokat bankowych) wprowadza zasadę, że kwotę podatku zaokrągla się do pełnych groszy w górę.

 6. Co powinienem zrobić w związku z poborem podatku w Polsce w przypadku, kiedy mieszkam za granicą?

  Możesz złożyć w Banku certyfikat rezydencji podatkowej. Bank będzie mógł wówczas obniżyć stawkę podatku, bądź zwolnić z jego poboru zgodnie z właściwą umową o unikaniu podwójnego opodatkowania (przy uwzględnieniu obowiązujących w Polsce przepisów prawa podatkowego).

  Jeżeli Bank nie posiada złożonego przez Ciebie certyfikatu rezydencji, zastosuje stawkę podstawową (19% ).

  Uwaga! Certyfikat rezydencji złożony w Banku ma termin obowiązywania taki, jaki został w nim wskazany. Jeżeli na certyfikacie nie wskazano okresu obowiązywania, to jest on ważny 12 miesięcy od dnia wystawienia.

  Certyfikat rezydencji wystawiony w języku innym niż język angielski, musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego lub Konsula RP.