Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Rachunki maklerskie

Rozwiń wszystkie
 1. Na czym polega powiązanie rachunku maklerskiego z rachunkiem Inteligo?

  Udostępnienie rachunku maklerskiego do obsługi w koncie Inteligo polega na stworzeniu powiązania między rachunkiem maklerskim a rachunkiem Inteligo. Możesz udostępnić rachunek maklerski do obsługi w serwisie internetowym Inteligo kontaktując się z Punktami Obsługi Klienta Domu Maklerskiego.

 2. Co mam zrobić aby mieć dostęp do swojego rachunku maklerskiego prowadzonego w Domu Maklerskim PKO BP w serwisie www Inteligo?

  Dostęp do rachunku maklerskiego prowadzonego w Domu Maklerskim PKO BP przez konto Inteligo będziesz mieć, jeśli podpiszesz Wniosek o udostępnienie Środków bankowych / zmianę ROR / zmianę limitu Środków bankowych do wykorzystania w związku z zawartą Umową o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Możesz to zrobić w jednym z Punktów Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP lub pobrać dokument ze strony, wypełnić i odesłać pocztą na adres: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa lub dostarczyć do Punktu Obsługi Klientów DM PKO BP.

 3. Czy w ramach jednego rachunku Inteligo mogę udostępnić kilka swoich rachunków maklerskich prowadzonych w Domu Maklerskim PKO BP?

  Jeden rachunek maklerski możesz powiązać wyłącznie z jednym rachunkiem Inteligo. Oznacza to, że jeżeli posiadasz klika rachunków maklerskich, będziesz mógł je obsługiwać pod warunkiem, że korzystasz z kilku rachunków w koncie Inteligo.

 4. Jakie korzyści mam z udostępnienia swojego rachunku maklerskiego w koncie Inteligo?

  Usługa udostępnienia rachunku maklerskiego w koncie Inteligo umożliwi Ci:

  • przeglądanie informacji na temat rachunków maklerskich i papierów wartościowych znajdujących się na tych rachunkach,
  • automatyczne pobieranie środków z rachunku Inteligo na potrzeby realizacji zleceń na Giełdzie Papierów Wartościowych, 
  • sprawdzanie bieżącego stanu finansów na rachunku maklerskim, m.in. kwoty środków dostępnych pod zlecenie, gotówki, wysokości należności oraz danych dotyczących rozliczenia transakcji z odroczonym terminem płatności,
  • sprawdzanie wyceny papierów wartościowych,
  • dostęp do informacji na temat notowań, oferty Domu Maklerskiego PKO BP SA oraz Tabeli Opłat i Prowizji.
 5. Czy rachunek maklerski mogę udostępnić do obsługi w dowolnym koncie Inteligo?

  Nie. Relacja z rachunkiem maklerskim może zostać zawiązana tylko dla rachunku indywidualnego: głównego lub dodatkowego.

 6. Czy rachunek maklerski mogę udostępnić do obsługi w ramach rachunku oszczędnościowego lub rachunku kredytowego?

  Nie. Relacja z rachunkiem maklerskim może zostać zawiązana tylko dla rachunku indywidualnego: głównego lub dodatkowego.

 7. Co to jest stan bieżący finansów?

  Stan bieżący finansów to aktualne informacje o środkach na rachunku maklerskim z uwzględnieniem obecnie realizowanych zleceń.
  Jeśli posiadasz relacje z kilkoma rachunkami maklerskimi, możesz sprawdzić stan bieżący każdego z nich, wybierając odpowiedni rachunek na liście rozwijalnej. Na tym ekranie sprawdzisz m.in. blokady na rachunku maklerskim (kwoty zablokowane na rachunku maklerskim pod złożone zlecenia), należności blokowane (nierozliczone wolne należności, wykorzystane na realizację zleceń), odroczoną płatność (kwotę, którą zapłacisz na rzecz DM za zlecenia z odroczonym terminem płatności).

 8. Co to jest wycena papierów wartościowych?

  Wycena walorów na rachunku maklerskim to zestawienie Twoich papierów wartościowych. Będziesz mógł sprawdzić informacje dotyczące dokonanych wycen za okres 3 ostatnich miesięcy. Wycena prezentowana z datą bieżącą obejmuje dane z ostatniej zamkniętej sesji.