Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Inteligo w PKOBP SA

Rozwiń wszystkie
 1. Kto jest akcjonariuszem PKO Banku Polskiego?

  Większościowym akcjonariuszem PKO Banku Polskiego jest Skarb Państwa. Pozostała cześć udziałów Banku spoczywa w rękach prywatnych i korporacyjnych inwestorów.

 2. Jak funkcjonuje Tabela Opłat i Prowizji (TOiP) konta Inteligo w ofercie PKO Banku Polskiego (np. opłata za prowadzenie konta)?

  TOiP konta Inteligo jest częścią Tabeli Opłat i Prowizji Banku. Jej zapisy odnoszą się jedynie do rachunków prowadzonych w ramach kont Inteligo.

 3. Czy konta Inteligo są obsługiwane w oddziałach PKO Banku Polskiego?

  Posiadacz konta Inteligo w oddziale Banku może dokonać:
  • wpłat gotówkowych na rachunki kont Inteligo,
  • przelewów z rachunków prowadzonych w oddziałach PKO Banku Polskiego na rachunki konta Inteligo,
  • wypłat gotówkowych za pomocą karty debetowej Inteligo, jeżeli placówka jest wyposażona w terminal POS,
  • wypłat gotówkowych w bankomatach.
 4. Czy mogę korzystać z sieci bankomatów PKO Banku Polskiego?

  Oczywiście. Możesz korzystać z sieci bankomatów PKO Banku Polskiego w celu dokonywania wypłat gotówki. Obecnie wszyscy posiadacze prywatnych kont Inteligo mogą korzystać z bankomatów PKO Banku Polskiego za darmo.

 5. Czy mogę korzystać z funkcji depozytowej bankomatów PKO Banku Polskiego?

  Obecnie nie ma takiej możliwości.

 6. Czy mogę dokonywać wpłat na konto Inteligo w placówce PKO Banku Polskiego?

  Tak. W oddziałach PKO Banku Polskiego możesz dokonywać wpłat na rachunki kont Inteligo bezpłatnie.

 7. Czy można wypłacać gotówkę z konta Inteligo w oddziałach i agencjach PKO Banku Polskiego?

  Tak. Wypłaty gotówki kartami płatniczymi Inteligo są możliwe w terminalach POS, które są dostępne we wszystkich agencjach i w wybranych oddziałach PKO Banku Polskiego. 

 8. Czy mogę sprawdzić saldo/historię rachunku konta Inteligo w oddziale PKO Banku Polskiego?

  Nie. Te informacje są dostępne w serwisach Inteligo: serwisie internetowym,  Serwisie mobilnym, serwisie SMS serwisie telefonicznym, u konsultanta oraz w bankomatach PKO Banku Polskiego (z wyłączeniem karty kredytowej Inteligo Visa payWave oraz karty Inteligo Visa payWave „Dobro procentuje”).

 9. Czy są możliwe przelewy natychmiastowe z konta Inteligo na inne rachunki w PKO Banku Polskim?

  Tak. Istnieje możliwość szybkiej realizacji przelewu pomiędzy kontem Inteligo, a rachunkami prowadzonymi przez PKO Bank Polski. Po upływie kilkunastu minut odbiorca posiadający rachunek w PKO Banku Polskim będzie mógł skorzystać z otrzymanych w ten sposób środków. Jeżeli przelew zostanie zlecony w godzinach 23:00-6:00, zostanie zaksięgowany na koncie PKO Banku Polskiego po godzinie 6:00.

 10. Czy za przelewy do PKO Banku Polskiego jest pobierana prowizja?

  Przelewy pomiędzy rachunkami kont Inteligo, a innymi rachunkami prowadzonymi przez PKO Bank Polski są bezpłatne.

 11. Jaka jest różnica między prowadzeniem konta, a obowiązkami banku wynikającymi z umowy?

  Prowadzenie konta oznacza bieżącą obsługę konta Inteligo, zaś konkretnym przykładem obowiązku banku wynikającego z umowy jest obowiązek terminowej realizacji dyspozycji przelewów zlecanych przez klienta.

 12. Który bank prowadzi konta Inteligo?

  Bank prowadzący konta Inteligo to Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.

 13. Co to oznacza, że konto jest prowadzone przez PKO Bank Polski?

  Oznacza to, że PKO Bank Polski prowadzi rachunki w ramach kont Inteligo i wykonuje zlecane przez Ciebie operacje finansowe.

 14. Jaki jest związek PKO BP Finat sp. z o.o. z PKO Bankiem Polskim?

  PKO BP Finat sp. z o.o. jest spółką należącą do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego.

 15. Kto zasiada w Zarządzie PKO BP Finat sp. z o.o.?

 16. Kto zasiada w Radzie Nadzorczej PKO BP Finat sp. z o.o.?

 17. Kto zasiada w Zarządzie PKO Banku Polskiego?