Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Wybierz temat pytań i odpowiedzi

Inteligo w PKOBP SA

Rozwiń wszystkie
 1. Kto jest akcjonariuszem PKO Banku Polskiego?

  Większościowym akcjonariuszem PKO Banku Polskiego jest Skarb Państwa. Pozostała cześć udziałów Banku spoczywa w rękach prywatnych i korporacyjnych inwestorów.

 2. Jak funkcjonuje Tabela Opłat i Prowizji (TOiP) konta Inteligo w ofercie PKO Banku Polskiego (np. opłata za prowadzenie konta)?

  TOiP konta Inteligo jest częścią Tabeli Opłat i Prowizji Banku. Jej zapisy odnoszą się jedynie do rachunków prowadzonych w ramach kont Inteligo.

 3. Czy konta Inteligo są obsługiwane w oddziałach PKO Banku Polskiego?

  Posiadacz konta Inteligo w oddziale Banku może dokonać:
  • wpłat gotówkowych na rachunki kont Inteligo,
  • przelewów z rachunków prowadzonych w oddziałach PKO Banku Polskiego na rachunki konta Inteligo,
  • wypłat gotówkowych za pomocą karty debetowej Inteligo, jeżeli placówka jest wyposażona w terminal POS,
  • wypłat gotówkowych w bankomatach.
 4. Czy mogę korzystać z sieci bankomatów PKO Banku Polskiego?

  Oczywiście. Możesz korzystać z sieci bankomatów PKO Banku Polskiego w celu dokonywania wypłat gotówki. Obecnie wszyscy posiadacze prywatnych kont Inteligo mogą korzystać z bankomatów PKO Banku Polskiego za darmo.

 5. Czy mogę korzystać z funkcji depozytowej bankomatów PKO Banku Polskiego?

  Obecnie nie ma takiej możliwości.

 6. Czy mogę dokonywać wpłat na konto Inteligo w placówce PKO Banku Polskiego?

  Tak. W oddziałach PKO Banku Polskiego możesz dokonywać wpłat na rachunki kont Inteligo bezpłatnie.

 7. Czy można wypłacać gotówkę z konta Inteligo w oddziałach i agencjach PKO Banku Polskiego?

  Tak. Wypłaty gotówki kartami płatniczymi Inteligo są możliwe w terminalach POS, które są dostępne we wszystkich agencjach i w wybranych oddziałach PKO Banku Polskiego. 

 8. Czy mogę sprawdzić saldo/historię rachunku konta Inteligo w oddziale PKO Banku Polskiego?

  Nie. Te informacje są dostępne w serwisach Inteligo: serwisie internetowym,  Serwisie mobilnym, serwisie SMS serwisie telefonicznym, u konsultanta oraz w bankomatach PKO Banku Polskiego (z wyłączeniem karty kredytowej Inteligo Visa payWave oraz karty Inteligo Visa payWave „Dobro procentuje”).

 9. Czy mogę wysłać EmailMoney do osoby, która posiada konto w PKO Banku Polskim?

  Usługa ta działa tylko w ramach kont Inteligo i tylko jego klienci mogą odbierać przesłane EmailMoney pieniądze. Jeśli wyślesz EmaiMoney do osoby posiadającej inne konto niż Inteligo, otrzyma ona powiadomienie, ale będzie je mogła odebrać dopiero po otwarciu konta Inteligo.

 10. Czy mogę wysłać QuickMoney do osoby, która posiada konto w PKO?

  Nie. Przelew QuickMoney możliwy jest jedynie pomiędzy rachunkami prowadzonymi w ramach kont Inteligo.

 11. Czy są możliwe przelewy natychmiastowe z konta Inteligo na inne rachunki w PKO Banku Polskim?

  Tak. Istnieje możliwość szybkiej realizacji przelewu pomiędzy kontem Inteligo, a rachunkami prowadzonymi przez PKO Bank Polski. Po upływie kilkunastu minut odbiorca posiadający rachunek w PKO Banku Polskim będzie mógł skorzystać z otrzymanych w ten sposób środków. Jeżeli przelew zostanie zlecony w godzinach 23:00-6:00, zostanie zaksięgowany na koncie PKO Banku Polskiego po godzinie 6:00.

 12. Czy za przelewy do PKO Banku Polskiego jest pobierana prowizja?

  Przelewy pomiędzy rachunkami kont Inteligo, a innymi rachunkami prowadzonymi przez PKO Bank Polski są bezpłatne.

 13. Jaka jest różnica między prowadzeniem konta, a obowiązkami banku wynikającymi z umowy?

  Prowadzenie konta oznacza bieżącą obsługę konta Inteligo, zaś konkretnym przykładem obowiązku banku wynikającego z umowy jest obowiązek terminowej realizacji dyspozycji przelewów zlecanych przez klienta.

 14. Który bank prowadzi konta Inteligo?

  Bank prowadzący konta Inteligo to Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.

 15. Co to oznacza, że konto jest prowadzone przez PKO Bank Polski?

  Oznacza to, że PKO Bank Polski prowadzi rachunki w ramach kont Inteligo i wykonuje zlecane przez Ciebie operacje finansowe.

 16. Jaki jest związek PKO BP Finat sp. z o.o. z PKO Bankiem Polskim?

  PKO BP Finat sp. z o.o. jest spółką należącą do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego.

 17. Kto zasiada w Zarządzie PKO BP Finat sp. z o.o.?

  Skład Zarządu PKO BP Finat sp. z o.o. jest następujący:

  • Agnieszka Surmacka - Prezes Zarządu
  • Marcin Kosiński - Członek Zarządu
  • Bogusław Gwiazda - Członek Zarządu
 18. Kto zasiada w Radzie Nadzorczej PKO BP Finat sp. z o.o.?

  Skład Rady Nadzorczej PKO BP Finat sp. z o.o. jest następujący:

  • Piotr Żochowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Paweł Borys - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Tomasz Belka - Członek Rady Nadzorczej
  • Małgorzata Ryczek - Sekretarz Rady Nadzorczej
 19. Kto zasiada w Zarządzie PKO Banku Polskiego?

  Skład Zarządu PKO Banku Polskiego jest następujący:

  • Zbigniew Jagiełło - Prezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Prezesa Zarządu
  • Rafał Antczak - Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Bankowości Przedsiębiorstw, Strategii i Analiz
  • Bartosz Drabikowski - Wiceprezes Zarządu Banku ds. Finansowych nadzorujący Obszar Finansów i Rachunkowości
  • Maks Kraczkowski - Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Międzynarodowej i Transakcyjnej oraz Współpracy z Samorządami i Agencjami Rządowymi
  • Mieczysław Król - Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Ubezpieczeniowej oraz Obszar Prawny i Zgodności
  • Adam Marciniak - Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Informatyki i Usług
  • Piotr Mazur - Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego nadzorujący Obszar Zarządzania Ryzykiem
  • Jakub Papierski - Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej
  • Jan Emeryk Rościszewski - Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Rynku Detalicznego