Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Wybierz temat pytań i odpowiedzi

 1. Co to są kody SMS?

  Kody SMS to ciągi sześciu cyfr służące do autoryzacji niektórych wykonywanych przez Ciebie operacji.

 2. Czy kody SMS są bezpieczne?

  Kody SMS są bezpieczną metodą autoryzacji ponieważ są przesyłane na numer telefonu komórkowego znajdujący sie w Twoich danych. Kod może być wykorzystany do potwierdzenia tylko jednej operacji, dla której został wygenerowany. Szczegóły operacji otrzymasz wraz z kodem SMS w przesłanej wiadomości tekstowej. Ponieważ każdy kod jest przypisany do danej operacji niepowołana osoba nie będzie go mogła wykorzystać. Zawsze sprawdzaj, czy szczegóły operacji przekazywane w treści wiadomości SMS zgadzają się ze szczegółami zleconej przez Ciebie operacji.

 3. Jak mogę zamówić i aktywować kody SMS?

  Aby samodzielnie zmienić rodzaj narzędzia, zaloguj się do serwisu internetowego Inteligo, wybierz zakładkę „Dane i ustawienia” ->”Karty, token, SMS”-> link „Zmień narzędzie autoryzacyjne”. Kody SMS są wysyłane tylko na jeden numer telefonu komórkowego widniejący w danych – powiązany z Powiadomieniami SMS. W celu aktywacji kodów SMS możesz również zadzwonić do konsultanta.

 4. Czy kody SMS mogę otrzymywać na inny numer telefonu komórkowego niż ten który jest w danych banku?

  Nie, kody SMS wysyłane są  wyłącznie na numer telefonu znajdujący się w Twoich danych. Jeśli Twój numer telefonu uległ zmianie zadzwoń do konsultanta w celu jego zmiany.

 5. Czy mogę otrzymywać kody SMS na dwa numery telefonów?

  Nie. Kody SMS są wysyłane tylko na jeden numer telefonu komórkowego znajdujący się w Twoich danych.

 6. Czy ponoszę jakiekolwiek koszty korzystając z kodów SMS?

  Nie, aktywacja i korzystanie z tego narzędzia autoryzacji nie jest płatne.

 7. Co mam zrobić jeśli zgubię telefon komórkowy, na który otrzymuję kody SMS?

  Zaloguj się w serwisie WWW lub skontaktuj się jak najszybciej z konsultantem Inteligo i zablokuj kody SMS. W trakcie rozmowy możesz również dokonać zmiany i przejść na inne narzędzia autoryzacji operacji.

 8. Czy błędne podanie kodu przesłanego SMS zablokuje mi narzędzie autoryzacji?

  Trzykrotne, nieprawidłowe podanie kodu spowoduje zablokowanie narzędzia autoryzacji. Aby odblokować kody SMS, skontaktuj się z konsultantem Inteligo.

 9. Czy kod wygenerowany do potwierdzenia jednej dyspozycji mogę użyć do potwierdzenia innej?

  Kod może być wykorzystany do potwierdzenia tylko jednej operacji, dla której został wygenerowany. Szczegóły operacji otrzymasz wraz z kodem SMS w przesłanej wiadomości tekstowej. Ponieważ każdy kod jest przypisany do danej operacji, nie będziesz mógł wykorzystać go do potwierdzenia innej operacji.

 10. Jaki jest czas ważności kodu SMS?

  Kod, który otrzymasz SMS-em będzie ważny tylko przez 10 min.

 11. Jak mogę zablokować kody SMS?

  Aby zablokować kody SMS, zaloguj się do serwisu internetowego Inteligo, wybierz zakładkę „Dane i ustawienia” ->”Karty, token, SMS”-> link „Zablokuj”.

  Blokada autoryzacji transakcji za pomocą kodów SMS spowoduje brak możliwości zlecania większości transakcji. Funkcji tej użyj w przypadku utraty numeru telefonu. Po zablokowaniu autoryzacji transakcji za pomocą kodów SMS, przy próbie realizacji dyspozycji konieczny będzie kontakt z konsultantem Inteligo.

 12. Jak mogę zmienić kody SMS na inne narzędzie autoryzacyjne?

  Aby samodzielnie zmienić rodzaj narzędzia, zaloguj się do serwisu internetowego Inteligo, wybierz zakładkę „Dane i ustawienia ->”Karty, token, SMS”-> link „Zmień narzędzie autoryzacyjne”. Możesz również skorzystać z pomocy konsultanta Inteligo.

 13. Czy jakiekolwiek przelewy realizowane w koncie Inteligo nie wymagają autoryzacji kodem?

  Tak. O podanie kodu z narzędzia autoryzacji (karty kodów, tokena lub przesłanego SMS-em) nie poprosimy Cię  podczas realizacji takich transakcji, jak:

  • przelew pomiędzy własnymi rachunkami Inteligo (w koncie indywidualnym, wspólnym i firmowym),
  • utworzenie i modyfikacja zlecenia stałego w ramach kont własnych Inteligo,
  • realizacja zdefiniowanej płatności (modyfikacja oraz usunięcie wymagają podania kodu) oraz,
  • utworzenie przelewu zasilającego rachunek maklerski powiązany z Twoim kontem Inteligo.

  W przypadku pozostałych przelewów zawsze poprosimy o podanie kodu.