Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Wybierz temat pytań i odpowiedzi

Dotyczące PIT-8C

Rozwiń wszystkie
 1. Do kiedy Bank/Dom Maklerski ma obowiązek wysłać klientom PIT-8C?

  Do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, w którym uzyskano przychód.

 2. Nie otrzymałem PIT-8C, co muszę zrobić?

  Jeżeli jesteś klientem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego i korzystasz z aplikacji Supermakler oraz Dom Maklerski otrzymał Twoją zgodę na otrzymanie deklaracji drogą elektroniczną (ePIT), w pierwszej kolejności sprawdź czy PIT-8C nie został już udostępniony w aplikacji Supermakler.

  Jeżeli jesteś klientem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego ale Dom Maklerski nie posiada Twojej zgody na otrzymywanie deklaracji drogą elektroniczną, otrzymasz PIT-8C listem poleconym na ostatni wskazany przez Ciebie adres korespondencyjny. Gdyby czas oczekiwania na przesyłkę wydłużał się, skontaktuj się z najbliższym Oddziałem PKO Banku Polskiego.

 3. Co należy zrobić z PIT-8C przesłaną przez Bank?

  PIT-8C nie jest zeznaniem podatkowym - to jedynie informacja, która jest wystawiana przez dokonujące wypłat świadczeń jednostki (np. Banki) oraz stanowi pomoc w weryfikacji rocznego zeznania podatkowego (PIT) i ustaleniu łącznej kwoty podatku.

  Szczegółowe informacje na temat obowiązującego od 2019 r. nowego rozliczania zeznań podatkowych PIT-38 uzyskasz na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej lub w swoim Urzędzie Skarbowym.

 4. Czy taki sam PIT-8C Bank wysłał do Urzędu Skarbowego?

  Tak

 5. Nie podjąłem przesyłki poleconej z PIT-8C. Co mogę teraz zrobić?

  Udaj się do najbliższego Punktu Obsługi Klienta lub Punktu Usług Maklerskich, tam otrzymasz duplikat PIT-8C po wniesieniu opłaty zgodnej z tabelą opłat, lub wyślij (listownie lub mailowo na adres: dm@pkobp.pl) prośbę o wystawienie duplikatu deklaracji wraz ze zgodą na potrącenie opłaty z rachunku inwestycyjnego, w wysokości zgodnej z tabelą opłat (jeśli znajdują się na nim środki pieniężne) lub przekaż odpowiednią kwotę na rachunek Domu Maklerskiego 41 1020 1068 0000 1002 0000 0208 z dopiskiem w tytule „opłata duplikat PIT-8C”.

 6. Jaką stawką podatkową opodatkowane są dochody wykazywane w PIT-8C?

  Dla dochodów ze sprzedaży papierów wartościowych wykazanych w części D i E PIT-8C obowiązuje 19% stawka.

 7. W mediach dużo mówi się o usłudze „Twój e-PIT” świadczonej przez Ministerstwo Finansów dotyczącej rocznego rozliczenia podatku dochodowego, czy mogę z niej skorzystać?

  Tak, od 2019 r. obowiązują nowe przepisy, które ułatwiają podatnikom roczne rozliczenie podatku dochodowego.

  W ramach tej zmiany, Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wypełni za podatników i udostępni zeznania podatkowe PIT-38. Sporządzone przez KAS zeznanie podatkowe będzie aktywne na portalu podatkowym od dnia 15 lutego br. do dnia 30 kwietnia br.

  Po zalogowaniu się do portalu podatkowego, będziesz mógł:

  • zweryfikować i/lub zaakceptować przygotowane zeznanie;
  • zmodyfikować i/lub zaakceptować przygotowane zeznanie;
  • odrzucić przygotowane zeznanie i samodzielnie złożyć zeznanie do urzędu skarbowego.

  W przypadku nie podjęcia przez podatnika żadnej z wymienionych aktywności, do czasu upływu terminu na złożenie zeznania rocznego, tj. do końca kwietnia br., zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane i będzie równoznaczne ze złożeniem przez Ciebie rocznego zeznania PIT.

  Szczegółowe informacje na temat wypełniania deklaracji podatkowych uzyskasz na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej lub w swoim Urzędzie Skarbowym.

 8. Gdzie/na jaki rachunek mam wpłacić należny podatek?

  Podatek należy zapłacić na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego, ze względu na miejsce zamieszkania. Szczegółowe informacje na temat regulowania zobowiązań podatkowych uzyskasz na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej lub w swoim Urzędzie Skarbowym.

 9. Jak mogę złożyć reklamację na otrzymany PIT-8C?

  Reklamację możesz złożyć:

  • pisemnie, osobiście w Punkcie Obsługi Klienta lub Punkcie Usług Maklerskich, lub
  • wysłać listownie na adres Domu Maklerskiego z dopiskiem „reklamacja PIT-8C”, lub
  • wysłać e-mail na adres dm@pkobp.pl podając w tytule: „reklamacja PIT-8C”.
 10. Zmieniłem miejsce zamieszkania. Do którego Urzędu Skarbowego Bank wysłał PIT-8C?

  Bank wysyła informacje podatkowe do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na adres zamieszkania Klienta, aktualny w Banku na dzień 31 grudnia roku, którego dotyczy informacja. Jeżeli miejsce Twojego zamieszkania uległo zmianie, koniecznie poinformuj o tym Bank w celu aktualizacji danych adresowych. Nie martw się, nawet jeżeli Twój formularz został przekazany do niewłaściwego Urzędu Skarbowego, Urzędy Skarbowe mają obowiązek przekazywania między sobą informacji zgodnie z aktualnym miejscem zamieszkania podatnika.