Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Wybierz temat pytań i odpowiedzi

Dotyczące PIT-8C

Rozwiń wszystkie
 1. Do kiedy Bank/Biuro Maklerskie ma obowiązek wysłać klientom PIT-8C?

  Do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, w którym uzyskano przychód.

 2. Nie otrzymałem PIT-8C, co muszę zrobić?

  Jeżeli jesteś klientem Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego i korzystasz z aplikacji Supermakler oraz Biuro Maklerskie otrzymało Twoją zgodę na otrzymanie deklaracji drogą elektroniczną (ePIT), w pierwszej kolejności sprawdź czy PIT-8C nie został już udostępniony w aplikacji Supermakler.

  Jeżeli jesteś klientem Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego, ale nie posiada ono Twojej zgody na otrzymywanie deklaracji drogą elektroniczną, otrzymasz PIT-8C listem poleconym na ostatni wskazany przez Ciebie adres korespondencyjny, w minionym roku podatkowym. Gdyby czas oczekiwania na przesyłkę wydłużał się, skontaktuj się z najbliższym Oddziałem PKO Banku Polskiego.

 3. Co należy zrobić z PIT-8C przekazanym przez Bank?

  PIT-8C nie jest zeznaniem podatkowym - to jedynie informacja, która jest wystawiana przez dokonujące wypłat świadczeń jednostki (np. Banki) oraz stanowi pomoc w weryfikacji rocznego zeznania podatkowego (PIT) i ustaleniu łącznej kwoty podatku.

  Szczegółowe informacje na temat obowiązującego od 2019 roku nowego rozliczania zeznań podatkowych PIT-38, uzyskasz na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej lub w swoim Urzędzie Skarbowym.

 4. Czy taki sam PIT-8C Bank wysłał do Urzędu Skarbowego?

  Tak

 5. Nie podjąłem przesyłki poleconej z PIT-8C. Co mogę teraz zrobić?

  Udaj się do najbliższego Punktu Obsługi Klienta lub Punktu Usług Maklerskich, tam otrzymasz duplikat PIT-8C po wniesieniu opłaty zgodnej z tabelą opłat, lub wyślij (listownie lub mailowo na adres: dm@pkobp.pl) prośbę o wystawienie duplikatu informacji wraz ze zgodą na potrącenie opłaty z rachunku inwestycyjnego, w wysokości zgodnej z tabelą opłat (jeśli znajdują się na nim środki pieniężne) lub przekaż odpowiednią kwotę na rachunek Biura Maklerskiego 41 1020 1068 0000 1002 0000 0208 z dopiskiem w tytule: „opłata duplikat PIT-8C”.

 6. Jaką stawką podatkową opodatkowane są dochody wykazywane w PIT-8C?

  Dla dochodów ze sprzedaży papierów wartościowych wykazanych w części D i E PIT-8C obowiązuje stawka 19%.

 7. W mediach dużo mówi się o usłudze „Twój e-PIT” świadczonej przez Ministerstwo Finansów dotyczącej rocznego rozliczenia podatku dochodowego, czy mogę z niej skorzystać?

  Tak, od 2019 r. obowiązują nowe przepisy, które ułatwiają podatnikom roczne rozliczenie podatku dochodowego.

  W ramach tej zmiany, Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wypełnia za podatników

  i udostępnia zeznania podatkowe PIT-38. Sporządzone przez KAS zeznanie podatkowe będzie aktywne na portalu podatkowym od dnia 15 lutego br. do dnia 30 kwietnia br.

  Po zalogowaniu się do portalu podatkowego, będziesz mógł:

  • zweryfikować i/lub zaakceptować przygotowane zeznanie;
  • zmodyfikować i/lub zaakceptować przygotowane zeznanie;
  • odrzucić przygotowane zeznanie i samodzielnie złożyć zeznanie do urzędu skarbowego.

  W przypadku nie podjęcia żadnej z wymienionych aktywności, do czasu upływu terminu na złożenie zeznania rocznego, tj. do końca kwietnia br., zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane i będzie równoznaczne ze złożeniem przez Ciebie rocznego zeznania PIT.

  Szczegółowe informacje na temat wypełniania deklaracji podatkowych uzyskasz na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej lub w swoim Urzędzie Skarbowym.

 8. Gdzie/na jaki rachunek mam wpłacić należny podatek?

  Podatek należy zapłacić na mikrorachunek podatkowy, który jest indywidualnym rachunkiem podatkowym, przypisanym do konkretnego podatnika. W celu uzyskania swojego mikrorachunku skorzystaj z generatora znajdującego się na stronie internetowej www.podatki.gov.pl, bądź udaj się do dowolnego Urzędu Skarbowego.

 9. Jak mogę złożyć reklamację na otrzymany PIT-8C?

  Reklamację możesz złożyć:

  • pisemnie, osobiście w Punkcie Obsługi Klienta lub Punkcie Usług Maklerskich, lub
  • wysłać listownie na adres Biura Maklerskiego z dopiskiem „reklamacja PIT-8C”, lub
  • wysłać e-mail na adres dm@pkobp.pl podając w tytule: „reklamacja PIT-8C”.
 10. Zmieniłem miejsce zamieszkania. Do którego Urzędu Skarbowego Bank wysłał PIT-8C?

  Bank wysyła informacje podatkowe do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na adres zamieszkania Klienta, aktualny w Banku/Biurze Maklerskim na dzień 31 grudnia roku, którego dotyczy informacja. Nie martw się, nawet jeżeli Twój formularz został przekazany do niewłaściwego Urzędu Skarbowego, Urzędy Skarbowe mają obowiązek przekazania między sobą informacji, zgodnie z aktualnym miejscem zamieszkania podatnika.

  Jeżeli miejsce Twojego zamieszkania uległo zmianie, koniecznie poinformuj o tym Bank/Biuro Maklerskie w celu aktualizacji danych adresowych.