Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Wniosek Rodzina 500+

Rozwiń wszystkie
 1. Kto może złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem Inteligo?

  Wnioski Rodzina 500+ mogą składać klienci Inteligo z aktywnym dostępem do serwisu internetowego Inteligo

 2. Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500+ do wypłaty świadczeń?

  Jeśli składasz wniosek w serwisie internetowym Inteligo, możesz wskazać konto w Inteligo lub w dowolnym innym banku.

 3. Czy we wniosku Rodzina 500+ mogę podać konto dziecka do wypłaty świadczeń?

  We wniosku możesz podać tylko jeden numer konta, a dzieci do 13 roku życia nie mają zdolności do czynności prawnej. Nawet jeżeli do wypłaty świadczeń podasz PKO Konto Dziecka, jego dysponentem jesteś Ty.

 4. Czy po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ przez serwis internetowy Inteligo będzie można go modyfikować?

  Nie, wniosku Rodzina 500+ nie można edytować po złożeniu.

 5. Kto może złożyć wniosek Rodzina 500: jeden rodzic czy oboje?

  Prawo do świadczenia 500+ jest ustalane na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka. Wniosek składa tylko jeden z rodziców.

  Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem.

  Jeśli rodzice są rozwiedzeni, w separacji lub dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie np. z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego tzw. opiekę naprzemienną) — oboje mogą złożyć wniosek na dziecko. Dostaną wsparcie w wysokości  połowy nominalnej miesięcznej wysokości świadczenia, tj. 250 zł miesięcznie.

 6. Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO/UPP z wiarygodnego źródła?

  Wiadomość e-mail z UPO o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>” otrzymasz z adresu e-mail: noreply@zus.pl

 7. Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach programu Rodzina 500+? Jaka jest rola banku w tym procesie?

  Decyzję o przyznaniu świadczenia w ramach rządowego Programu Rodzina 500+ podejmuje ZUS.

  Rola Banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwienia swoim klientom złożenia wniosku Rodzina 500+ w serwisie internetowym Inteligo.

 8. Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ brane są pod uwagę moje dane, którymi dysponuje bank?

  Pomagamy Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając podstawowe dane osobowe, m.in. imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w Inteligo, o ile wskażesz go jako rachunek do wypłaty świadczenia. Nie przekazujemy w ramach wniosku Rodzina 500+ żadnych informacji o produktach i usługach, które masz w banku.

 9. Na jakiej podstawie bank umożliwia składanie wniosków o świadczenia w ramach programu Rodzina 500+?

  PKO Bank Polski zawarł z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych porozumienie dotyczące składania wniosków w programie Rodzina 500+ w serwisach bankowości internetowej – możliwość składania wniosków poprzez serwisy bankowości internetowej banków krajowych przewidują przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 10. Czym się różni potwierdzenie złożenia wniosku, które mogę pobrać z serwisu internetowego Inteligo od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) / Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP)?

  Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez bank w serwisie internetowym iPKO po złożeniu wniosku Rodzina 500+ i jest dostępne w zakładce ze złożonymi wnioskami. Potwierdza ono, że przesłaliśmy Twój wniosek do ZUS-u. Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:

  • przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu ZUS
  • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu ZUS i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
  • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu ZUS i należy ponownie złożyć wniosek. Informację tę przekazuje wnioskującemu dodatkowo pracownik naszej infolinii

  Statusy potwierdzenia złożenia wniosku mogą się zmieniać raz na dobę.

  Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP)/Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wniosku Rodzina 500+ otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie ZUS.

  Otrzymanie potwierdzenia złożenia wniosku z banku oraz UPO nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne w ramach programu Rodzina 500+, a jedynie, że wniosek został przyjęty do rozpoznania.

 11. Jakie dane zawiera potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+?

  1. STATUS WNIOSKU - status pobrany z systemu emp@tia
  2. IDENTYFIKATOR WNIOSKU - zawiera unikalny numer wniosku
  3. DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU - data złożenia wniosku w systemie Banku
  4. IMIĘ - dane osoby wnioskującej
  5. NAZWISKO - dane osoby wnioskującej
  6. PESEL - dane osoby wnioskującej
  7. NAZWA NADAWCY WNIOSKU – zawiera informacje o instytucji: Bank 
  8. NAZWA/KOD OGRANU PROWADZĄCEGO  – nazwa/kod organu prowadzącego w gminie
  9. KOD DOKUMENTU
  10. WERSJA DOKUMENTU
 12. Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+ wystawiane prze bank?

  Potwierdzenie złożenia wniosku „Rodzina 500+” możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w serwisie internetowym Inteligo. Status potwierdzenia może się zmieniać i będzie aktualizowany raz na dobę w serwisie internetowym Inteligo.

 13. Jak pobrać kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+?

  Kopię złożonego wniosku Rodzina 500+ możesz pobrać tylko 1 raz od razu po wysłaniu przez serwis internetowy Inteligo.

 14. Czy inteligo przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie „Rodzina 500+”?

  Składaj reklamacje dotyczące wniosku Rodzina 500+:

  • w banku – jeżeli dotyczą problemów z dostępem lub wysłaniem wniosku z serwisu internetowego Inteligo. Sprawdź nasze zasady rozpatrywania reklamacji
  • do ZUS-u – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku lub wypłaty świadczenia wychowawczego

   

 15. Moje dziecko przestało się kwalifikować do wypłaty świadczeń z programu Rodzina 500+. Jak złożyć korektę/aktualizację wniosku Rodzina 500+ w serwisie Inteligo?

  Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z ZUS.

 16. Czy mogę złożyć wniosek Rodzina 500+ elektronicznie w Inteligo, jeśli mam w rodzinie: a) dzieci bez nadanego numeru PESEL (przyznawany w ciągu około 2 tygodni), b) osoby bez numeru PESEL?

  W takiej sytuacji potrzebujesz dołączyć do swojego wniosku akt urodzenia dziecka lub informacji o jego innym dokumencie, np. paszporcie.

 17. Czy świadczenie będzie wypłacane w przypadku śmierci jednego z rodziców?

  W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica. Zasada ta obowiązuje dla spraw, w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.