Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Wybierz temat pytań i odpowiedzi

Jak otworzyć konto

Rozwiń wszystkie
 1. Jakie dokumenty są wymagane do otwarcia konta firmowego?

  Jeżeli jesteś osobą fizyczną samodzielnie prowadzącą działalność gospodarczą, wpisaną  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie musisz przesyłać żadnych dokumentów.

  Jeśli jesteś prywatnym przedsiębiorcą prowadzącym działalność, która wpisana jest do innego rejestru niż CEIDG (np. SIO – System Informacji Oświatowej) po złożeniu wniosku zostaniesz poproszony o nadesłanie do Inteligo odpowiedniego zaświadczenia.

  Jeśli jesteś prywatnym przedsiębiorcą prowadzącym działalność w formie spółki cywilnej po złożeniu wniosku zostaniesz poproszony o nadesłanie:

  • podpisanego przez wszystkich wspólników spółki pełnomocnictwa wskazującego jednego ze wspólników spółki, do otwarcia konta i dysponowania rachunkiem Inteligo; na pierwszej stronie tego dokumentu wymień wszystkie osoby będące wspólnikami spółki, łącznie z umocowanym do dysponowania rachunkiem.
   Przed wysłaniem dokumentu upewnij się, czy wszystkie wymagane pola formularza zostały wypełnione oraz czy wszyscy wspólnicy złożyli swój podpis. Ewentualny brak danych może wydłużyć proces otwarcia konta;
  • umowy spółki cywilnej wraz z ewentualnymi aneksami do niej.

  Upewnij się czy kopie dokumentów są wyraźne i czytelne. Na froncie kopii każdego dokumentu napisz odręcznie oświadczenie: "Oświadczam, iż niniejsza kopia dokumentu jest zgodna z jego oryginałem, a dane w nim zawarte są aktualne." Pod oświadczeniem, na kopii dokumentów złóż własnoręczny podpis.

  Dokumenty prześlij na adres:

  INTELIGO,
  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna,
  ul. Sienkiewicza 12/14,
  00-944 Warszawa

  W przypadku, gdy Twoja firma nie znajduje się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) konieczne będzie przesłanie poniższych dokumentów.

  1. Wymagane dokumenty dla osób fizycznych, samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą:

  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON

  2. Wymagane dokumenty dla osób wykonujących wolny zawód:

  • Zaświadczenie o wpisie do obowiązującej ewidencji
  • Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON

  3. Wymagane dokumenty dla osób prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej:

  • Podpisane przez wszystkich wspólników spółki pełnomocnictwo, wskazujące jednego ze wspólników spółki umocowanego do otwarcia i dysponowania rachunkiem
  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników
  • Decyzję o nadaniu spółce numeru REGON

  W przypadku, gdy spółka nie ma nadanego numeru REGON, przygotuj decyzję o nadaniu numeru REGON każdemu ze wspólników

  • Umowę spółki cywilnej wraz z ewentualnymi aneksami do niej

  Sprawdź, czy kopie dokumentów są wyraźne i czytelne. Na froncie kopii każdego dokumentu napisz odręcznie oświadczenie: "Oświadczam, iż niniejsza kopia dokumentu jest zgodna z jego oryginałem, a dane w nim zawarte są aktualne." Pod oświadczeniem, na kopii dokumentów, złóż własnoręczny podpis.

  Prześlij do nas wszystkie wymagane dokumenty na adres:

  INTELIGO,
  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna,
  ul. Sienkiewicza 12/14,
  00-944 Warszawa

  Jeżeli nie wiesz, czy Twoja firma jest w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - sprawdź teraz

 2. Czy konto Inteligo może być otwarte dla osoby niepełnoletniej?

  Osoba małoletnia, która ukończyła 13 rok życia, może otworzyć konto Inteligo za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego, jeśli legitymuje się ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy Konta Inteligo przez małoletniego znajdziesz tutaj.

 3. Czy konto Inteligo może być otwarte dla obcokrajowca?

  Tak, obcokrajowiec może otworzyć konto Inteligo jeśli posiada ważny paszport, adres zameldowania/zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadany numer PESEL oraz kartę pobytu.

 4. Czy można otworzyć konto nie deklarując regularnych lub minimalnych wpłat?

  Tak. Nie wymagamy regularnych ani minimalnych wpłat na konto, jednak zachęcamy do podania numeru rachunku bankowego konta Inteligo pracodawcy.

 5. Czy przebywając za granicą mogę otworzyć konto Inteligo?

  Wniosek o otwarcie konta możesz złożyć w dowolnym miejscu na świecie, jednak Umowę rachunku bankowego Konto Inteligo możesz podpisać osobiście wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. Czy muszę wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych?

  Nie. Otwierając konto wymagamy jedynie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy rachunku bankowego Konto Inteligo. Jednak, jeśli chcesz być na bieżąco ze wszystkimi promocjami w Inteligo, możesz wyrazić zgodę marketingową w dowolnej chwili. W tym celu należy zadzwonić do konsultanta lub zmienić deklarację w serwisie Inteligo. Po zalogowaniu przejdź do sekcji "Dane i ustawienia" -> „Twoje dane” -> „Dane osobowe” -  kliknij "Zmień dane" i zatwierdź „Zgodę na przetwarzanie danych”.

 7. Co oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych?

  W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych będziesz otrzymywał od nas informacje w formie elektronicznej o promocjach i ofertach specjalnych.

  Pamiętaj, możesz zarządzać swoją zgodą marketingową. Gdy chcesz zmienić decyzję, należy zadzwonić do konsultanta lub zmienić deklarację w serwisie Inteligo. Po zalogowaniu przejdź do sekcji "Dane i ustawienia" -> „Twoje dane” -> „Dane osobowe”, kliknij "Zmień dane" i zatwierdź „Zgodę na przetwarzanie danych”.

 8. Co zawiera przesyłka startowa?

  W przesyłce startowej znajdziesz: umowę, kartę płatniczą i informacje niezbędne do korzystania z Inteligo (Twój identyfikator - zachowaj go i chroń oraz hasła pierwszego logowania)

 9. Gdzie mogę znaleźć PIN do karty debetowej Inteligo?

  Nowa karta debetowa Inteligo jest nieaktywna i nie posiada PINu. Wymyślony przez siebie czterocyfrowy PIN nadasz samodzielnie podczas aktywacji karty.

 10. Otrzymałem umowę. Kiedy mogę zacząć korzystać z konta?

  Korzystanie z konta będzie możliwe po otrzymaniu informacji od Inteligo o aktywacji konta. Otrzymasz ja e-mailem oraz SMS-em. W przypadku większości kont aktywacja następuje zaraz po przekazaniu kurierowi podpisanej umowy. W przypadku konta wspólnego umowy muszą być podpisane przez wszystkich współwłaścicieli a w przypadku rachunku dla osoby małoletniej oświadczenie o wyrażeniu zgody opiekuna prawnego musi być dostarczone wraz z umową do Inteligo.

 11. Dlaczego nie dostaję informacji o aktualnych promocjach dla Klientów Inteligo?

  Sprawdź, czy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, tylko w tym wypadku Klienci Inteligo dostają informacje o aktualnych ofertach i promocjach przygotowanych specjalnie dla nich.

  Aby w prosty sposób zmienić deklarację, należy po zalogowaniu do serwisu WWW przejść do sekcji "Dane i ustawienia" "-> „Twoje dane” -> „Dane osobowe”, kliknij "Zmień dane" i zatwierdź „Zgodę na przetwarzanie danych”.

  Możesz również zarządzać zgodą za pośrednictwem konsultanta Inteligo pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89.

 12. Kto może otworzyć konto prywatne w Inteligo?

  Posiadaczem prywatnego konta Inteligo może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz za zgodą przedstawiciela ustawowego osoba, która ukończyła 13 rok życia. Konto może otworzyć również cudzoziemiec.
  Każdy posiadacz konta Inteligo powinien mieć adres zameldowania/zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (rezydent).

 13. Kto może otworzyć konto firmowe?

  Posiadaczem firmowego konta Inteligo może być osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późn. zm.) oraz inne osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek. Każda firma, dla której otwierane jest konto Inteligo, powinna mieć adres głównej siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.