Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Podstawowe informacje

Rozwiń wszystkie
 1. Czy konto Inteligo może mieć osoba niepełnoletnia?

  Osoba małoletnia, która ukończyła 13 rok życia, może mieć konto Inteligo za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego, jeśli legitymuje się ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy Konta Inteligo przez małoletniego znajdziesz tutaj.

 2. Czy można mieć konto nie deklarując regularnych lub minimalnych wpłat?

  Tak. Nie wymagamy regularnych ani minimalnych wpłat na konto, jednak zachęcamy do podania numeru rachunku bankowego konta Inteligo pracodawcy.

 3. Czy muszę wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych?

  Nie. Wymagamy jedynie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy rachunku bankowego Konto Inteligo. Jednak, jeśli chcesz być na bieżąco ze wszystkimi promocjami w Inteligo, możesz wyrazić zgodę marketingową w dowolnej chwili. W tym celu należy zadzwonić do konsultanta lub zmienić deklarację w serwisie Inteligo. Po zalogowaniu przejdź do sekcji "Dane i ustawienia" -> „Twoje dane” -> „Dane osobowe” -  kliknij "Zmień dane" i zatwierdź „Zgodę na przetwarzanie danych”.

 4. Co oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych?

  W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych będziesz otrzymywał od nas informacje w formie elektronicznej o promocjach i ofertach specjalnych.

  Pamiętaj, możesz zarządzać swoją zgodą marketingową. Gdy chcesz zmienić decyzję, należy zadzwonić do konsultanta lub zmienić deklarację w serwisie Inteligo. Po zalogowaniu przejdź do sekcji "Dane i ustawienia" -> „Twoje dane” -> „Dane osobowe”, kliknij "Zmień dane" i zatwierdź „Zgodę na przetwarzanie danych”.

 5. Co zawiera przesyłka startowa?

  W przesyłce startowej znajdziesz: umowę, kartę płatniczą i informacje niezbędne do korzystania z Inteligo (Twój identyfikator - zachowaj go i chroń oraz hasła pierwszego logowania)

 6. Gdzie mogę znaleźć PIN do karty debetowej Inteligo?

  Nowa karta debetowa Inteligo jest nieaktywna i nie posiada PINu. Wymyślony przez siebie czterocyfrowy PIN nadasz samodzielnie podczas aktywacji karty.

 7. Otrzymałem umowę. Kiedy mogę zacząć korzystać z konta?

  Korzystanie z konta będzie możliwe po otrzymaniu informacji od Inteligo o aktywacji konta. Otrzymasz ja e-mailem oraz SMS-em. W przypadku większości kont aktywacja następuje zaraz po przekazaniu kurierowi podpisanej umowy. W przypadku konta wspólnego umowy muszą być podpisane przez wszystkich współwłaścicieli a w przypadku rachunku dla osoby małoletniej oświadczenie o wyrażeniu zgody opiekuna prawnego musi być dostarczone wraz z umową do Inteligo.

 8. Dlaczego nie dostaję informacji o aktualnych promocjach dla Klientów Inteligo?

  Sprawdź, czy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, tylko w tym wypadku Klienci Inteligo dostają informacje o aktualnych ofertach i promocjach przygotowanych specjalnie dla nich.

  Aby w prosty sposób zmienić deklarację, należy po zalogowaniu do serwisu WWW przejść do sekcji "Dane i ustawienia" "-> „Twoje dane” -> „Dane osobowe”, kliknij "Zmień dane" i zatwierdź „Zgodę na przetwarzanie danych”.

  Możesz również zarządzać zgodą za pośrednictwem konsultanta Inteligo pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89.

 9. Kto może mieć konto prywatne w Inteligo?

  Posiadaczem prywatnego konta Inteligo może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz za zgodą przedstawiciela ustawowego osoba, która ukończyła 13 rok życia, również cudzoziemiec.
  Każdy posiadacz konta Inteligo powinien mieć adres zameldowania/zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (rezydent).

 10. Kto może otworzyć konto firmowe?

  Posiadaczem firmowego konta Inteligo może być osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późn. zm.) oraz inne osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek. Każda firma, która korzysta z konta Inteligo, powinna mieć adres głównej siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.