Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Polecenie zapłaty

Rozwiń wszystkie
 1. Jak mogę cofnąć zgodę do obciążania rachunku polecenia zapłaty?

  Cofnięcie zgody powinno być zgłoszone do odbiorcy zgodnie z obowiązującymi u niego zasadami. Najczęstszą formą jest formularz, podobny do dokumentu zgody ustanawiającej polecenie zapłaty, zawierający m.in. identyfikator płatności, nazwę i NIP odbiorcy oraz nazwę, adres, numer konta płatnika i podpis zgodny z wzorem w Banku (czyli Twoje dane). Jeśli odbiorca nie udostępnił Ci formularza cofnięcia zgody albo go nie posiadasz z innego źródła, możesz przekazać odbiorcy pismo informujące o cofnięciu, z podaniem ww. danych.

  Odbiorca po otrzymaniu  cofnięcia zgody i pozytywnej weryfikacji zawartych w nim danych przekaże dyspozycję do swojego banku, a ten do Inteligo.

  Możesz również samodzielnie przekazać do Inteligo egzemplarz formularza (pisma) cofnięcia zgody przeznaczony dla Banku.

 2. Mam ustanowione polecenie zapłaty. Czy nadal będę otrzymywać faktury?

  Tak. Po uruchomieniu polecenia zapłaty faktury będziesz otrzymywać na dotychczasowych zasadach.

 3. Jakie opłaty pobierane są za realizację polecenia zapłaty?

  Za realizację polecenia zapłaty nie pobieramy opłat.

 4. Otrzymałem SMSem informację o odrzuceniu pojedynczej transakcji polecenia zapłaty. Co może być tego przyczyną?

  W pierwszej kolejności sprawdź u konsultanta czy Twoje polecenie zostało ustanowione. Przyczyną odrzucenia pojedynczej transakcji polecenia zapłaty może być też brak wystarczających środków na rachunku, zamknięcie rachunku, cofnięcie zgody, odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty przed terminem realizacji.

 5. Moje polecenie zapłaty nie zostało wykonane z powodu braku środków na rachunku. Wpłaciłem już wymagane środki, czy operacja zostanie ponowiona?

  Polecenie zapłaty jest każdorazowo realizowane na podstawie pojedynczego żądania odbiorcy, aby sprawdzić czy Twoje polecenie zostanie ponownie zrealizowane, skontaktuj się z odbiorcą (usługodawcą).

 6. Jaką nazwę banku powinienem wpisać w polu "Nazwa banku prowadzącego rachunek bankowy dłużnika" na dokumencie "Zgoda do obciążania rachunku"?

  W przypadku ustanowienia polecenia zapłaty na koncie Inteligo w polu "Nazwa banku prowadzącego rachunek bankowy dłużnika" na dokumencie "Zgoda do obciążania rachunku" wpisz nazwę banku PKO Bank Polski.

 7. Co to jest polecenie zapłaty?

  Jest to forma rozliczeń bezgotówkowych, dzięki której możesz w wygodny sposób realizować okresowe płatności np. za telefon, prąd itp. Polecenie zapłaty realizowane jest automatycznie na podstawie Twojej zgody udzielonej odbiorcy (np. firmie telekomunikacyjnej). Płatność, np. za telefon, jest co miesiąc automatycznie pobierana z Twojego rachunku.

 8. Kto może korzystać z polecenia zapłaty?

  Z polecenia zapłaty mogą korzystać wszyscy właściciele Kont Inteligo, którzy złożą pisemną zgodę odbiorcy oraz Bankowi do obciążania rachunku. Odbiorca musi umożliwiać taką formę zapłaty.

 9. Co zrobić, jeśli nie zgadzam się z kwotą polecenia zapłaty?

  Jeżeli nie zgadzasz się z obciążeniem, możesz żądać zwrotu pojedynczej płatności polecenia zapłaty poprzez konsultanta Inteligo:

  od dnia dokonania obciążenia rachunku klienta.

 10. Czym różni się polecenie zapłaty od zlecenia stałego?

  Zlecenia stałe są formą przelewów o niezmiennej wysokości i stałej częstotliwości. Natomiast polecenia zapłaty używa się do regulowania zobowiązań finansowych o zmiennej kwocie w terminie wskazanym przez odbiorcę.

 11. Jak ustanowić polecenie zapłaty?

  Dowiedz się czy Twój odbiorca akceptuje taką formę rozliczeń. Jeśli tak, poproś o formularz zgody do obciążania Twojego rachunku. Po wypełnieniu formularza w formie elektronicznej przekaż go odbiorcy.

  Po otrzymaniu Twojej zgody do obciążania rachunku w Inteligo zostanie zapisana realizacja polecenia zapłaty. Jeśli odbiorca przekaże Ci dwa egzemplarze zgody, po ich wypełnieniu możesz:

  • zwrócić obydwa dokumenty do odbiorcy (wtedy odbiorca przekaże jeden egzemplarz do Inteligo) lub
  • przekazać jeden egzemplarz odbiorcy, a drugi – do swojego banku

  Wszystkie aktualnie obowiązujące polecenia zapłaty możesz na bieżąco sprawdzać u konsultanta Inteligo.

 12. W formularzu polecenia zapłaty, który otrzymałem od swojego dostawcy telewizji kablowej, pojawiają się terminy: "odbiorca" i "płatnik". Co one oznaczają?

  „Odbiorca” oznacza podmiot, który otrzymuje (odbiera) płatność. Odbiorcą jest wystawca rachunku bądź faktury, którą otrzymujesz na przykład od operatora telekomunikacyjnego, dostawcy telewizji kablowej, zakładu energetycznego lub innych usług, natomiast płatnikiem (zwanym również „dłużnikiem”) jesteś Ty, czyli osoba, której odbiorca wystawia rachunek bądź fakturę.