Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka
 1. Jak długo będę czekał na przyznanie debetu?

  Debet przyznawany jest natychmiastowo po złożeniu wniosku. Wypełnienie wniosku zajmie Ci najwyżej kilka minut, a odpowiedź o wysokości przyznanego debetu otrzymasz od razu. Dodatkowe środki będą dostępne natychmiast!

 2. Jakie są koszty korzystania z debetu?

  Koszty zależą m.in. od tego czy korzystasz z debetu w koncie prywatnym czy firmowym, jaką kwotę wykorzystasz, czy obowiązuje promocja oraz czy dokonasz spłaty w terminie. Szczegółowe informacje znajdziesz w Tabeli Opłat i Prowizji Produktów Kredytowych.

 3. Kiedy mogę skorzystać ze zwolnienia z opłat za obsługę debetu oraz za udzielenie debetu?

  Przez 2 miesiące od udzielenia limitu debetowego obowiązuje promocja polegająca na niepobieraniu opłat opisanych powyżej. Promocja dotyczy tylko i wyłącznie pierwszego uruchomienia debetu w Twoim koncie Inteligo.

 4. Gdzie sprawdzę wysokość przyznanego i wykorzystanego debetu oraz naliczonych odsetek i opłat?

  Wszystkie informacje o Twoim debecie odnajdziesz w serwisie www (w zakładce "Kredyty"), w Serwisie Mobilnym Inteligo lub u konsultanta. W ten sposób sprawdzisz informacje o tym, jaka kwota debetu została Ci przyznana, ile z tej kwoty już wykorzystałeś, ile wynoszą odsetki oraz termin, do kiedy powinieneś dokonać spłaty debetu.

 5. W jaki sposób korzystam z debetu i go spłacam?

  Z chwilą uruchomienia debetu Twoje saldo środków dostępnych zostaje powiększone o kwotę przyznanego limitu. Możesz z niej korzystać w dowolny sposób, tak samo jak ze swoich własnych pieniędzy na koncie. Debet spłaca się automatycznie - każdy wpływ na Twoje konto (np. przelew pensji od pracodawcy) zmniejsza lub w całości pokrywa zadłużenie. Pamiętaj, że za spłatę debetu uznaje się sytuację, w której saldo rachunku na koniec dnia jest równe, bądź wyższe niż 0,00 zł.

 6. Po jakim czasie od spłaty zadłużenia mogę ponownie korzystać z debetu?

  Spłata wykorzystanych środków zostanie uznana, jeśli środki pokrywające całość zadłużenia będą na rachunku głównym w wyznaczonym dniu spłaty przez czas potrzebny na tzw. przetwarzanie danych, które ma miejsce każdego dnia około północy. Po uznaniu spłaty debetu pole 'Data spłaty' zostanie skasowane automatycznie i nie będzie już widoczna na liście rachunków klienta z przyznanym debetem.

 7. Jak złożyć wniosek o debet?

  Wypełniasz bardzo prosty wniosek on-line (wypełnienie zajmuje nie więcej niż kilka minut) i wysyłasz do nas jednym kliknięciem. Formularz dostępny jest w serwisie www, Serwisie Mobilnym Inteligo lub u konsultanta.  Jeżeli chcesz złożyć wniosek kliknij tutaj.

 8. Czy będąc posiadaczem konta wspólnego mogę ubiegać się o przyznanie debetu?

  Tak. Wystarczy, że jeden z posiadaczy konta wspólnego złoży wniosek o przyznanie debetu, aby wszyscy współposiadacze konta mogli z niego korzystać.

 9. Jestem posiadaczem konta prywatnego i konta firmowego, czy mogę otrzymać debet w ramach obu kont?

  Tak. Możesz posiadać tyle debetów ile masz kont jednak do granicy wyznaczonej indywidualnie na podstawie Twojej zdolności kredytowej. Maksymalna kwota przydzielonego debetu do konta prywatnego i firmowego to 2000zł.

 10. Jakie są warunki przyznania debetu?

  Warunkiem przyznania debetu jest otwarcie konta Inteligo i aktywne z niego korzystanie. Ponadto osoba ubiegająca się o przyznanie debetu powinna posiadać zdolność kredytową, być pełnoletnia, posiadać telefon, legitymować się ważnym dowodem osobistym lub paszportem oraz posiadać numer PESEL. Istnieje również wymóg terminowej spłaty innych zobowiązań kredytowych w ramach konta Inteligo oraz w innych bankach.

 11. Czy muszę posiadać jakieś zabezpieczenie, aby debet został mi przyznany?

  Nie, nie wymagamy żadnego zabezpieczenia.

 12. Korzystam już z debetu, czy mogę teraz zmienić jego wysokość?

  Tak. W każdej chwili możesz zmienić wysokość przyznanego debetu w serwisie www, w Serwisie Mobilnym Inteligo lub dzwoniąc do konsultanta. Proces zmiany wysokości debetu jest szybki i łatwy. Kwota debetu może zostać zmniejszona do wysokości kwoty wykorzystanej w danym miesiącu, a zwiększona do maksymalnej kwoty debetu, jeżeli posiadasz odpowiednią zdolność kredytową.

 13. Ile mam czasu na spłacenie wykorzystanego debetu?

  30 dni od daty wykorzystania części lub całości debetu.

 14. Czy mogę odstąpić od umowy o limit debetowy nie rezygnując jednocześnie z konta Inteligo?

  Tak. Umowa rachunku bankowego Konto Inteligo i Umowa o Limit debetowy to dwie różne umowy. Warunkiem przyznania debetu jest posiadanie konta, ale rezygnacja z debetu nie wiąże się z zamknięciem konta. Jeżeli chcesz zrezygnować z debetu możesz w każdej chwili zgłosić rezygnację w serwisie transakcyjnym lub w ciągu 14 dni od przyznania limitu debetowego wypełnić wniosek o odstąpienie od Umowy o Limit debetowy. Wzór dostępny jest tutaj. Oczywiście nadal możesz korzystać z konta Inteligo.

 15. Chciałbym otrzymywać informacje o przyznanej wysokości debetu. W jaki sposób mogę je otrzymać?

  Informacje o kwocie przyznanego debetu mogą otrzymać posiadacze konta Inteligo, którzy korzystają z usługi Powiadomienia w formie SMS, e-mail lub komunikator. Informacje wysyłane są przy każdej zmianie wysokości przyznanego debetu.

 16. Chciałbym otrzymywać informacje o najbliższej dacie spłaty debetu. W jaki sposób mogę je otrzymać?

  Informacje o najbliższej dacie spłaty debetu otrzymują posiadacze konta Inteligo, którzy są użytkownikami usługi Powiadomienia w formie SMS, e-mail, komunikator  i wykorzystują środki w ramach przyznanego debetu. Informacja jest wysyłana na dzień przed datą spłaty, którą znajdziesz w serwisie www w sekcji "Kredyty" w polu "Data spłaty", w Serwisie Mobilnym Inteligo lub za pośrednictwem konsultanta.

 17. Kiedy jest wysyłane powiadomienie o najbliższej dacie spłaty debetu?

  Powiadomienie jest wysyłane na dzień przez datą spłaty. Datę spłaty znajdziesz też w serwisie www w sekcji "Kredyty" w polu "Data spłaty", w Serwisie Mobilnym Inteligo lub za pośrednictwem konsultanta.

 18. Otrzymałem informację dotyczącą spłaty debetu. Gdzie sprawdzę kwotę wykorzystanego debetu, którą powinienem spłacić?

  W przesyłanej wiadomości informujemy o konieczności spłaty i terminie spłaty debetu. Informacje o kwocie do zapłaty znajdziesz w sekcji "Kredyty". Kwota do zapłaty w dniu określonym jako data spłaty równa jest kwocie, którą powinieneś uiścić tego dnia.