Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

O Inteligo

Rozwiń wszystkie
 1. Co to jest Inteligo?

  Inteligo jest marką nowoczesnych usług finansowych, pod którą PKO Bank Polski oferuje konto dostępne dla klientów indywidualnych oraz firm. Inteligo oferuje Ci możliwość lepszego zarządzania swoimi pieniędzmi, ponieważ pozwala korzystać z konta w prosty i wygodny sposób.

 2. W jaki sposób powstało Inteligo?

  Od listopada 2002 roku konto Inteligo jest prowadzone przez PKO Bank Polski.

 3. Jaki jest związek Inteligo z PKO Bankiem Polskim?

  PKO Bank Polski - największy polski bank - jest właścicielem PKO BP Finat sp. z o.o. oraz prowadzi rachunki i nadzoruje wykonywanie operacji finansowych na kontach Inteligo.

 4. Czy konto Inteligo posiada gwarancje Skarbu Państwa?

  W Polsce obecnie żaden bank nie posiada gwarancji Skarbu Państwa. Funkcje zabezpieczenia depozytów bankowych pełni Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Wkłady na kontach Inteligo są objęte jego ochroną.

 5. Jak działa Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny w polskim systemie gwarantowania depozytów jest instytucją zabezpieczającą wypłacalność depozytów, należących do osób i podmiotów określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (ustawa o BFG), zgromadzonych w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych uczestniczących w systemie gwarantowania. Gwarancjami Funduszu w 100% w zakresie określonym w ustawie o BFG objęte są środki pieniężne zgromadzone w Banku do łącznej wysokości równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od tego, na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada konto Inteligo oraz lokatę terminową) lub z ilu tytułów przysługują mu wierzytelności. W sytuacji, gdy podmiot objęty systemem gwarantowania korzysta z różnych znaków towarowych, deponentowi przysługuje jeden limit gwarancyjny na wszystkie środki zgromadzone w tym podmiocie pod jednym lub wieloma z tych znaków towarowych. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna korzysta ze znaków towarowych Inteligo i PKO Bank Polski. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku. Szczegółowe informacje o uczestnictwie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów i zasadach jego funkcjonowania, w tym o zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony przysługującej ze strony tego systemu oraz o przypadkach braku ochrony gwarancyjnej znajdują się pod linkiem:

  Zasady gwarantowania depozytów oraz Arkusz informacyjny dla deponentów

 6. Dlaczego warto mieć konto Inteligo?

  Inteligo zostało utworzone dla osób, które cenią sobie czas, wygodę oraz nowoczesne rozwiązania w codziennym bankowaniu.
  Otwierając konto Inteligo:

 7. Czym różni się konto Inteligo od innych kont bankowych?

  Usługi oferowane w ramach konta Inteligo są innowacyjne, wygodne, tanie i szybkie w użyciu. Nasze produkty projektujemy i tworzymy z myślą o Twoich potrzebach. Oferujemy szybki i bezpieczny dostęp do konta w każdej chwili i z każdego miejsca na świecie. Prostotę, wygodę i szybkość łączymy z najwyższym poziomem bezpieczeństwa.

 8. Kto jest akcjonariuszem PKO Banku Polskiego?

  Większościowym akcjonariuszem PKO Banku Polskiego jest Skarb Państwa. Pozostała cześć udziałów Banku spoczywa w rękach prywatnych i korporacyjnych inwestorów.

 9. Jaki jest kapitał zakładowy PKO BP Finat sp. z o.o.?

  Kapitał zakładowy wynosi 32 302 500,00 zł.

 10. Jaki jest kapitał akcyjny PKO Banku Polskiego?

  Kapitał akcyjny PKO Banku Polskiego wynosi 1 250 000 000 zł.

 11. Który bank prowadzi konta Inteligo?

  Konta Inteligo prowadzone są przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38; REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.

 12. Co to oznacza, że konto jest prowadzone przez PKO Bank Polski?

  Oznacza to, że PKO Bank Polski prowadzi rachunki w ramach kont Inteligo i wykonuje zlecane przez Ciebie operacje finansowe.

 13. Jaki jest związek PKO BP Finat sp. z o.o. z PKO Bankiem Polskim?

  PKO BP Finat Sp. z o.o. jest spółką należącą do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego.

 14. Kto zasiada w Zarządzie PKO BP Finat sp. z o.o.?

  Skład Zarządu PKO BP Finat Sp. z o.o. jest następujący:

  • Agnieszka Surmacka - Prezes Zarządu
  • Marcin Kosiński - Członek Zarządu
  • Bogusław Gwiazda - Członek Zarządu
 15. Kto zasiada w Radzie Nadzorczej PKO BP Finat sp. z o.o.?

  Skład Rady Nadzorczej PKO BP Finat Sp. z o.o. jest następujący:

  • Piotr Żochowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Paweł Borys - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Tomasz Belka - Członek Rady Nadzorczej
  • Małgorzata Ryczek - Sekretarz Rady Nadzorczej
 16. Kto zasiada w Zarządzie PKO Banku Polskiego?

  Skład Zarządu PKO Banku Polskiego jest następujący:
  • Zbigniew Jagiełło - Prezes Zarządu Banku   
  • Rafał Antczak - Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Bankowości Przedsiębiorstw, Strategii i Analiz
  • Rafał Kozłowski - Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Finansów i Rachunkowości
  • Maks Kraczkowski - Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Międzynarodowej i Transakcyjnej oraz Współpracy z Samorządami i Agencjami Rządowymi oraz Obszar Prawny i Zgodności
  • Mieczysław Król - Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Ubezpieczeniowej oraz Obszar Prawny i Zgodności
  • Adam Marciniak - Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Informatyki i Usług
  • Piotr Mazur - Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego nadzorujący Obszar Zarządzania Ryzykiem
  • Jakub Papierski - Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej
  • Jan Emeryk Rościszewski - Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Rynku Detalicznego

   

   

 17. Jak funkcjonuje Tabela Opłat i Prowizji (TOiP) konta Inteligo w ofercie PKO Banku Polskiego?

  TOiP konta Inteligo jest częścią Tabeli Opłat i Prowizji Banku. Jej zapisy odnoszą się jedynie do rachunków prowadzonych w ramach kont Inteligo

  TOiP (124,41 kB)

 18. Czy konta Inteligo są obsługiwane w oddziałach PKO Banku Polskiego?

  Posiadacz konta Inteligo w oddziale Banku może dokonać:

  • wpłat gotówkowych na rachunki kont Inteligo,
  • przelewów z rachunków prowadzonych w oddziałach PKO Banku Polskiego na rachunki konta Inteligo,
  • wypłat gotówkowych za pomocą karty debetowej Inteligo, jeżeli placówka jest wyposażona w terminal POS,
  • wypłat gotówkowych w bankomatach.
 19. Czy mogę korzystać z sieci bankomatów PKO Banku Polskiego?

  Tak. Możesz korzystać z sieci bankomatów PKO Banku Polskiego w celu dokonywania wypłat gotówki i doładowań telefonów komórkowych. Obecnie wszyscy posiadacze prywatnych i firmowych kont Inteligo mogą bezpłatnie korzystać z bankomatów PKO Banku Polskiego.

 20. Czy mogę korzystać z funkcji depozytowej bankomatów PKO Banku Polskiego?

  Obecnie nie ma takiej możliwości.

 21. Czy mogę dokonywać wpłat na konto Inteligo w placówce PKO Banku Polskiego?

  Tak. W placówkach PKO Banku Polskiego możesz dokonywać wpłat na rachunki kont Inteligo bezpłatnie. Środki wpłacone w oddziałach PKO Banku Polskiego są niemal natychmiast księgowane na kontach Inteligo.

 22. Gdzie mogę wypłacić gotówkę z konta Inteligo?

  Gotówkę z konta Inteligo możesz wypłacić w dowolnym bankomacie (w kraju i za granicą) oznaczonym symbolem Visa i MasterCard. Wypłaty z kont prywatnych i firmowych w bankomatach PKO Banku Polskiego i BZ WBK są bezpłatne. Dodatkowo możesz dokonywać wypłat z konta przy użyciu kart debetowych Inteligo w terminalach POS, które znajdują się we wszystkich agencjach PKO Banku Polskiego oraz w wybranych placówkach PKO Banku Polskiego.

 23. Czy mogę sprawdzić saldo/historię rachunku konta Inteligo w oddziale PKO Banku Polskiego?

  Nie. Te informacje są dostępne w serwisach Inteligo: serwisie internetowym, Serwisie mobilnym, serwisie SMS, serwisie telefonicznym, u konsultanta oraz w bankomatach PKO Banku Polskiego (z wyłączeniem karty kredytowej Inteligo Visa payWave oraz karty Inteligo Visa payWave „Dobro procentuje”).

 24. Z jakimi podmiotami PKO Bank Polski współpracuje w zakresie obsługi Klientów Inteligo?

  Dotyczące Klienta informacje zawarte we wniosku oraz informacje związane z wykonywaniem umowy Konta Inteligo przekazywane są przez Bank podmiotom z nim współpracującym na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939 z późn.zm.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania przez te podmioty czynności związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy Konta Inteligo, na czas wykonywania czynności zleconych przez Bank. Należą do nich firmy wskazane poniżej:

   

   

  NAZWA FIRMY

  SIEDZIBA

  ZAKRES PRAC NA RZECZ PKO BP

  Asseco Data Systems SA

  Gdynia, ul. Podolska 21

  Świadczenie usług związanych z wydrukiem i wysyłką korespondencji

  Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o.

  Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 7/13

  Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Jana Olbrachta 94

  Świadczenie usług związanych z obsługą wypłaty gotówki w agencjach i oddziałach Banku oraz urzędach pocztowych przy użyciu kart płatniczych Visa i MasterCard z wykorzystaniem terminali POS

  Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.

  Warszawa,
  ul. Jana Olbrachta 94

  Świadczenie usług związanych z obsługą transakcji bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych

  Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.

  Warszawa,
  ul. Jana Olbrachta 94

  Świadczenie usług związanych z pozyskiwaniem punktów akceptujących instrumenty płatnicze

  DINERS CLUB POLSKA Sp. z o.o.

  Warszawa,
  ul. Senatorska 12

  Świadczenie usług związanych z wydawaniem kart Diners Club pod znakami Diners Club i PKO BP

   

  SAWO RECYKLING KAZIMIERZ SZAŁAPSKI, ZBIGNIEW SZAŁAPSKI Spółka Jawna 

  Zgierz,
  ul. Andrzeja Struga 43

  Świadczenie usług związanych z utylizacją dokumentacji niearchiwalnej Banku 

  PWPW SA

  Warszawa,

  ul. Sanguszki 1

  Świadczenie usług związanych z personalizacją kart pod wspólnym znakiem Banku i Diners Club

   

  KRUK SA

  Wrocław,

  ul. Wołowska 8

  Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku 

  S&T Poland Sp. z o.o.

  Warszawa,
  ul. Poleczki 35

  Świadczenie usług techniczno-serwisowych sprzętu informatycznego i oprogramowania PKO Banku Polskiego S.A.

   

  KONSALNET KONWÓJ Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Jana Kazimierza 53/55

  Świadczenie usług związanych z przewozem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz klienta PKO BP SA

  Konsalnet Cash Management Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Jana Kazimierza 53/55

  Solid MCG Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Postępu 17

  Świadczenie usług związanych z przewozem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz klienta PKO BP SA

   

  WSI Warszawska

  Sp. z o.o.

  Mościska, p. Izabelin

  ul. 3 Maja 101/103

  Świadczenie usług związanych z obsługą korespondencji na rzecz Banku

   

  IRON MOUNTAIN POLSKA Sp. z o.o.

  Reguły, ul. Regulska 2

  Świadczenie usług związanych z organizacją i obsługą Centralnego Archiwum Papierowego i Elektronicznego w tym archiwizowania i niszczenia dokumentacji Banku

   

  IRON MOUNTAIN POLSKA SERVICES Sp. z o.o.

  Reguły, ul. Regulska 2

  KONSALNET KONWÓJ Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Jana Kazimierza 53/55

  Świadczenie usług związanych z transportem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz PKO BP SA

  Konsalnet Cash Management Sp. z o. o.

  Warszawa,

  ul. Jana Kazimierza 53/55

  mBank SA

   

  Warszawa

  ul. Senatorska 18

   

  Świadczenie usług związanych z prowadzeniem ewidencji obligatariuszy, którzy za pośrednictwem mBanku SA jako Współaranżera i Dealera Programu Emisji nabyli obligacje krótkoterminowe PKO Banku Polskiego SA wyemitowane na podstawie Emisji Obligacji na rynek krajowy

  SAWO RECYKLING KAZIMIERZ SZAŁAPSKI, ZBIGNIEW SZAŁAPSKI Spółka Jawna 

  Zgierz,
  ul. Andrzeja Struga 43

  Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji makulatury bankowej, pieczęci metalowych i z tworzyw sztucznych, kopert bezpiecznych z dokumentacją poufną oraz plomb plastikowych

  Kantar Millward Brown SA

  Warszawa

  ul. Branickiego 17

  Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc oraz określenie zasad, warunków przeprowadzania badań

  Kantar TNS Polska SA

  Warszawa

  ul. Wspólna 56

  Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc oraz określenie zasad, warunków przeprowadzania badań

   

  GEMALTO Sp. z o.o.

  Tczew

  ul. Skaryszewska 2

  Świadczenie usług związanych z personalizacją kart płatniczych i autoryzacyjnych Banku

   

  ANDRA Sp. z o.o.

  Warszawa

  ul. Pryzmaty 6/8

  Świadczenie usług związanych z instalacją i serwisem systemów home-banking u klientów oraz szkoleniem klientów w zakresie systemów bankowości elektronicznej

  S&T Poland Sp. z o.o.

  Warszawa

  ul. Poleczki 35

  Impel Cash Solutions

  Sp. z o. o.

  Warszawa

  Al. Jerozolimskie 123A

  Świadczenie usług związanych z transportem wartości pieniężnych do Klientów Banku

  Koncesjonowane Biuro Ochrony „SERVO” Kur i Wspólnicy Spółka Jawna

  Łódź

  ul. Lutomierska 131

  Świadczenie usług związanych z transportem wartości pieniężnych do Klientów Banku

   

  Poczta Polska SA

  Warszawa

  ul. Rodziny Hiszpańskich 8

  Świadczenie usług związanych z transportem wartości pieniężnych do Klientów Banku

  Ernst & Young Sp. z o.o. Business Advisory Sp.k.

  Warszawa

  Rondo ONZ 1

  Świadczenie usług związanych z projektem Rozwój Systemu Informacji Zarządczej

  Asseco Poland SA

  Rzeszów

  ul. Olchowa 14

  Świadczenie usług związanych z projektem Rozwój Systemu Informacji Zarządczej

   

  APS Poland SA

  Wocław,

  ul. Ostrowskiego 13D

  Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

   

   

  Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego sp. komandytowa

  Wrocław,

  ul. Objazdowa 50

  Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

  EOS KSI Polska Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Bitwy Warszawskiej 1920 7A

  Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

  PBS Sp. z o.o.

  Sopot,

  ul. Junaków 2

  Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań marketingowych ad hoc oraz określenie zasad, warunków przeprowadzania badań

  Polski Standard Płatności Sp. z o.o.

  Warszawa

  ul. Cypryjska 72

  Świadczenie na rzecz banku pełniącego rolę wydawcy usług w zakresie:

  -         zapewnienia i utrzymania kompleksowej infrastruktury  potrzebnej do realizacji transakcji mobilnych transakcji P2P oraz transakcji pay-by-link,

  -         generowania i przesyłania  kodów jednorazowych służących do realizacji transakcji mobilnych, transakcji P2P oraz transakcji pay-by-link

  Polski Standard Płatności Sp. z o.o.

  Warszawa

  ul. Cypryjska 72

  Świadczenie na rzecz agenta rozliczeniowego będącego bankiem usług w zakresie:

  -    zapewnienia i utrzymania kompleksowej infrastruktury potrzebnej do realizacji transakcji mobilnych,

  -    przetwarzanie danych osobowych akceptantów  w celu realizacji zadań wynikających z umowy

   

  Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe PIKA Sp. z o.o.

  Gdańsk,

  ul. Spadochroniarzy 7

  Świadczenie usług związanych z archiwizacją dokumentacji papierowej i obsługą korespondencji na rzecz Banku

  TALEX SA

  Poznań,

  ul. Karpia 27D

  Świadczenie usług techniczno-serwisowych w zakresie sprzętu informatycznego i oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach pracy użytkowników w PKO BP S.A.

  Agencja K2.pl sp. z o.o. s.k.a.

  Warszawa,

  ul. Domaniewska 44A

  Świadczenie usług związanych z obsługą serwisów internetowych Banku

   

  FORDATA Sp. z o.o.

  Poznań

  ul. Taczaka  24/lok.105

  Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie stworzenia, zarządzania i utrzymywania bezpiecznego Wirtualnego Pokoju Danych

  Consulenza Aleksandra Porębska-Nowak,  jednoosobowa działalność gospodarcza

  Poznań

  ul. Przybyszewskiego 17/5

  Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie usług związanych z zarządzaniem Fordata, w tym aktualizacja systemu VDR i wsparcie techniczne  dla użytkowników VDR

  Conzu Marketing Aleksandra Prusator, jednoosobowa działalność gospodarcza

  Gdańsk

  ul. Dźwigowa 13A/1

  Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie usług związanych z zarządzaniem Fordata, w tym wsparcie techniczne dla użytkowników VDR

  DEV.NET Dariusz Zamorski, jednoosobowa działalność gospodarcza

  Poznań,

  ul. K. Libelta 1A lok.2

  Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie usług związanych z aktualizacją systemu VDR i wsparciem technicznym dla użytkowników VDR

  Accenture Sp. z o.o.

  Warszawa

  ul. Sienna 39

  Świadczenie usług konsultacyjnych oraz dotyczących analitycznego i operacyjnego rozwoju CRM

  K2 Media SA

  Warszawa

  ul. Domaniewska 44A

  Świadczenie usług pomocniczych związanych z działaniami dotyczącymi mediów, kreatywnymi i SEO/SEM

   

  Oktawave Sp. z o.o.

  Warszawa

  ul. Domaniewska 44A

  Świadczenie usług pomocniczych związanych z administracją serwerami i infrastrukturą informatyczną

   

   

  K2 Search Sp. z o.o.

  Warszawa

  ul. Domaniewska 44A

  Świadczenie usług pomocniczych związanych z działaniami SEO/SEM

  Krajowa Izba Rozliczeniowa SA

  Warszawa

  ul. Pileckiego 65

  Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie przetwarzania danych osobowych

   

  MIGAM „RKPK” SP. z o.o. s.k.a.

  Warszawa

  ul. Raduńska 6

  Świadczenie usług związanych z tłumaczeniem online z języka migowego na język polski mówiony

   

  SAS Institute Sp. z o.o.

  Warszawa

  ul. Gdańska 27/31

  Świadczenia usług w zakresie budowy i rozwoju systemu EFM oraz integracji systemu EFM z innymi systemami informatycznymi Banku

   

  Accenture Sp. z o.o.

  Warszawa

  ul. Sienna 39

  Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie utrzymania Systemu EFM

  Intrum Justitia Sp. z o.o.

  Warszawa

  ul. Domaniewska 48

  Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

   

  Kancelaria Prawna LEXUS M. Bobolewski i Spółka

  Wrocław

  ul. Opatowicka 130

  Świadczenie usług związanych z windykacją należności Banku

   

  Biuro Nieruchomości ANMA - MK Kuczyński

  Lublin

  ul. Bieczyńskiego 4 lok.13

  Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości

   

  Infinite DATA Services Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Srebrna 16

  Świadczenie czynności pomocniczych polegających na udziale w testach oprogramowania realizowanych przez dostawcę oraz udziale w usuwaniu błędów jakie mogą wystąpić w trakcie funkcjonowania systemu  CRM

   

  Agencja Warszawa

  Sp. z o.o. s.k.a.

  Warszawa,

  ul. Szpitalna 8A

  Świadczenie usług w zakresie opracowywania i realizacji kampanii marketingu bezpośredniego kierowanego do klientów Banku i osób zainteresowanych ofertą Banku

   

  GFK POLONIA Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Ludna 2

  Świadczenie usług związanych z badaniami marketingowymi realizowanymi przy wykorzystaniu baz klientów PKO Banku Polskiego lub klientów Spółek Grupy

  4P Research Mix Sp. z o.o.

  Warszawa,

  ul. Puławska 12A/5

  Świadczenie usług związanych z badaniami marketingowymi realizowanymi przy wykorzystaniu baz klientów PKO Banku Polskiego lub klientów Spółek Grupy

  3S Data Center SA

  Katowice,

  ul. Gospodarcza 12

  Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie monitorowania systemu VDR, w tym zapewnienie kopii zapasowych

  Poczta Polska SA

  Warszawa,

  ul. Rodziny Hiszpańskich 8

  Świadczenie usług związanych z transportem i ochroną wartości pieniężnych na rzecz PKO Banku Polskiego SA

  ArchiDoc SA

  Chorzów,  ul. Niedźwiedziniec 10

  Świadczenie usług związanych z utworzeniem i obsługą Centralnego Archiwum Papierowego oraz obsługą Centralnego Archiwum Elektronicznego (umowa pilotażowa)

  INFINITY GROUP Sp. z o.o.

  Białystok, ul. Składowa 12

  Świadczenie usług związanych z obsługą serwisów internetowych Banku (umowa zapasowa)

   

  INWEMER  SYSTEM Sp. z o.o.

  Warszawa, ul. J. Odrowąża 15

  Świadczenie usług związanych z obsługą korespondencji na rzecz Banku

   

  EmoDomus Sp. z o. o.

  Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 49 lok.218

  Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości

  REALS Nieruchomości Sp. z o.o.

  Warszawa

  ul. Świętokrzyska 18

  Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości

   

  LBPO Sp. z o.o.

  Warszawa, ul. Pory 78

  Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości

   

  Ogrodnik Sobieralska-Sokolnicka Buśko Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p.

  Wrocław, Al. Piastów 20A

  Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości

  Warsaw Estate Sp. z o.o.

  Warszawa, ul. Obrzeźna 7A lok. U10

  Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości

  VINDIX SA

  Warszawa, ul. Rzymowskiego 53

  Świadczenie czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie wsparcia procesu sprzedaży nieruchomości

   

  EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o.

  Piotrków Trybunalski,

  ul. Belzacka 176/178

  Świadczenie usług związanych z drukiem i dystrybucją miesięcznych zestawień transakcji

  It Development Sp. z o.o.

  Poznań, ul. Murawa 29/1

  Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie rozwoju systemu VDR i wsparcia technicznego dla użytkowników VDR

   

  ITS Szczepan Polberg

  Warszawa, ul. Grójecka 43/1A

  Świadczenie czynności pomocniczych w zakresie aktualizacji systemu VDR i wsparcia technicznego dla użytkowników VDR

   

  Diners Club Bank AG

  Wiedeń, Lassallestraße 3

  Świadczenie czynności pomocniczych związanych z bieżącą kontrolą przebiegu autoryzacji transakcji i procesowania plików transakcyjnych

   

  Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA

  ul. J. Kaczmarskiego 77, Warszawa

  Świadczenie czynności w zakresie przekazywania przez Bank za pośrednictwem BIK do BIG InfoMonitor informacji gospodarczych i korzystania przez Bank z usług dodatkowych świadczonych przez BIG InfoMonitor wspierających odzyskiwanie należności

  Biuro Informacji Kredytowej SA

  ul. J. Kaczmarskiego 77A, Warszawa

  Świadczenie czynności w zakresie przekazywania przez Bank za pośrednictwem BIK do BIG InfoMonitor informacji gospodarczych i korzystania przez Bank z usług dodatkowych świadczonych przez BIG InfoMonitor wspierających odzyskiwanie należności

  InPost SA

  Kraków,

  ul. Malborska 130

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DINOTRANS DANIEL RYCHLIKOWSKI

  ŻYWIEC, UL. OSIEDLE PARKOWE  1/35

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JAR-TRANS USŁUGI TRANSPORTOWE JAROSŁAW PNIOK

  CZECHOWICE-DZIEDZICE, UL. ANDRZEJA KRZANOWSKIEGO  6/18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KOBI - TRANS JACEK KOBIAŁKA

  PISARZOWICE, UL. SZKOLNA  88

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KORZONKIEWICZ WŁODZIMIERZ USŁUGI TRANSPORTOWO-TOWAROWE

  BRZESZCZE, UL. ŚW. IDZIEGO 6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MAŁGORZATA JAGOSZ

  ŁODYGOWICE, UL. POD GRAPĄ  1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MICHAŁ MAZANOWSKI

  BIELSKO-BIAŁA, UL. CZELADNICZA  9A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MICHAŁ PIORUŃSKI

  RADOMSKO, UL. PIŁSUDSKIEGO  35

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MILOTRANS KOBZA PAWEŁ

  MIĘDZYRZECZE GÓRNE, UL. MIĘDZYRZECZE GÓRNE 315

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  NOTABENE MARCIN KUGLARZ

  BIELSKO-BIAŁA, UL. PIASTOWSKA  42/32

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PATROTRANS PATRYCJUSZ CHRUSZCZ

  BIELSKO-BIAŁA , UL. GOLESZOWSKA  2/147

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PHU A&PM PAWEŁ MARKIEL

  MIEDZYRZECZE DOLNE, UL. MIEDZYRZECZE DOLNE  229

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PHU "FENIX" KATARZYNA CIERPUCHA

  BIELSKO-BIAŁA, UL. ŻYWIECKA  146A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PROVE IT FILIP FIRGANEK

  BESTWINA, UL. SZKOLNA  30

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "JAN-MOT2" JACEK JANOWSKI

  BIELSKO-BIAŁA, UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE  10/10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  R-TRANS LUCYNA ZYGMUNT

  LIGOTA, UL. BURZEJ 40

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  S TRANS SYLWIA OLMA

  BIELSKO-BIAŁA, UL. KS. PAWŁA SKIBY 15

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SZYMON ISKRZYCKI USŁUGI TRANSPORTOWE

  CZECHOWICE-DZIEDZICE, BRONÓW, UL. SZAFIROWA  20

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SZYMON RAJDA "RAJDA"

  ANDRYCHÓW, SUŁKOWICE, UL. TURYSTYCZNA  105

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE BRONISŁAWA WAŁĘGA

  BUCZKOWICE, UL. GRUNWALDZKA   795/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE FAUSTYNA ISKRZYCKA-KAWCZAK

  LIGOTA, UL. BRONÓW UL. SZAFIROWA 20

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE TOMASZ KOBZA

  JAWORZE, UL. POD HERENDĄ 123/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ZBIGNIEW KUCZERA F.H.U

  WISŁA, UL. JULIANA OCHOROWICZA 2G

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ZUBER LESZEK ZETPOL

  CZECHOWICE-DZIEDZICE, UL. KRĘTA  62

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA TRANSPORTOWO-USŁUGOWA PIOTR OWCZARZAK

  BYDGOSZCZ, UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ  1/27

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JDJ GRUPA DARIUSZ KUCIŃSKI

  DOBRCZ, UL. GĄDECZ  26E

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  LEMAR  LESZEK KOMOROWSKI

  BYDGOSZCZ, UL. NOAKOWSKIEGO 4/6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PEDRO-TRANS ADAM SOKOLIŃSKI

  BYDGOSZCZ, UL. KONOPCZYŃSKIEGO 3/24

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PROMOHOUSE MICHAŁ HUCHWAJDA

  BYDGOSZCZ, UL. WOJCIECHA GERSONA  3/6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ALINA CIESIELSKA

  LNIANO, UL. MUKRZ 3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO-MATEUSZ ZAJDA

  BYDGOSZCZ, UL. KOTWICOWA 14

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU PŁODAMI ROLNYMI DARIUSZ GENTKOWSKI

  BYDGOSZCZ, UL. TORUŃSKA 256

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GRAZYNA BORKOWSKA

  BYDGOSZCZ, UL. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO  16/48

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SIX SPORT WOJCIECH SUCHOMSKI

  BYDGOSZCZ, UL. ZŁOTOWSKA 3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  THE CUBE PAWEŁ LEWOSZ

  SOKÓŁKA, UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO  19

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE "MATEO" MATEUSZ BUJNY

  BYDGOSZCZ, UL. FORDOŃSKA  163A/15

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE PREKOP ROBERT

  BYDGOSZCZ, UL. GABRIELI ZAPOLSKIEJ  14 /113

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ANETA KASPRZYK F.H.U. ANETTE

  CZĘSTOCHOWA, UL. ZANA  1/33

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BIZMUT PIOTR BEDNAREK

  CZĘSTOCHOWA, UL. LUDOWA 207

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  F.H.U KATARZYNA BONDYRA

  WRĘCZYCA WIELKA, SZARLEJKA, UL. ŁUKASZEWICZA 4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  F.H.U POL-TRANS SŁAWOMIR SCHWAŁKOWSKI

  BLACHOWNIA, UL. 1 MAJA 73

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA JOLANTA KAPICA

  CZĘSTOCHOWA, UL. SPÓŁDZIELCZOŚCI 6/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA LILIANNA SEKRET

  CZĘSTOCHOWA, UL. MALOWNICZA  197

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MASTER" KAMIL KIECA

  BLACHOWNIA, WYRAZÓW, UL. KRZYWA 14

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  F U.H. WALDEMAR KLUSKA

  CZĘSTOCHOWA, UL. MŁODOŚCI 21

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  GRZEGORZ GRZYBOWSKI USŁUGI TRANSPORTOWE

  CZĘSTOCHOWA, UL. DŹBOWSKA 23B

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KASPER ZDZISŁAW KASPRZYK

  CZĘSTOCHOWA, UL. ZANA 5/7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MICHAŁ SZTENCEL LIGISTIK TRANS SERVICE

  CZĘSTOCHOWA, UL. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 27/13

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  OSKAR TOMASZ NOWAK

  MYSZKÓW, UL. 3-GO MAJA 26

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANS-CAR MICHAŁ NAJMAN

  CZĘSTOCHOWA, UL. TUWIMA 2/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  URPOL PIOTR URBANIAK

  CZĘSTOCHOWA, UL. SIEDLECKA  19A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE PIOTR JARCZYŃSKI

  KONOPISKA, UL. ŚLĄSKA  54

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  CETRANS MACIEJ KRZYSZTOF CEMBOR

  AUGUSTÓW, UL. 29 LISTOPADA 12/38

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  COCAKABANA MARKUSZEWSKI PAWEŁ

  EŁK, UL. KROKOCIE 20/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWA "DOBRY MEBEL" TERESA MAKSYMIUK

  SUWAŁKI, UL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II  10/26

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KP TRANSPORT WOJCIECH SIENKIEWICZ

  EŁK, UL. STANISŁAWA STASZICA  29

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KRZYSZTOF POGORZELSKI KRZYŚ-MOTO

  ORZYSZ, UL. OSIEDLE ROBOTNICZE  58

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  RADOSŁAW SZAWAREJKO & MARCEL

  EŁK, UL. JANA KILIŃSKIEGO 3E/56

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TEAM SERWIS S.C.

  EŁK, UL. SASANKOWA 2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE EŁK KAMIL WYSOCKI

  EŁK, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA  13

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE SAWICKI ANDRZEJ

  EŁK, UL. PIWNIKA PONUREGO 5/45

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  3DS DARIUSZ WROŃSKI

  GOŚCICINO, UL. ŻYTNIA 7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BAR IKAR S.C. MARIUSZ WESOŁOWSKI MAŁGORZATA STATNIK

  GDAŃSK, UL. HYNKA 59

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DEJVTRANS DAWID WRÓBEL

  GDAŃSK, UL. RYSZARDA WAGNERA  6/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DES DARIUSZ SIWIK

  GDAŃSK, UL. POMORSKA 90B/17

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FHU ENTERPOST PIOTR SOCHOWSKI

  KOLBUDY, UL. PRZEMYSŁOWA  3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA LESZEK SOCHA

  KOLBUDY, UL. ŁUKOWA  34

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA USŁUGOWA BATÓG MACIEJ BATÓG

  SUCHY DĄB, GRABINY-ZAMECZEK, UL. DWORSKA 2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KINGA PATRZYLAS-ELŻANOWSKA

  GDAŃSK, UL. ARKOŃSKA  27A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KOLOSEUM PIOTR WYSZOMIRSKI

  GDAŃSK, UL. ANGIELSKA GROBLA 7E/33

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ŁUKASZ SKALSKI

  GDYNIA, UL. NAGIETKOWA  48

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ŁUKASZ STUDZIŃSKI USŁUGI KURIERSKIE

  GDYNIA, UL. ŚLĄSKA   33/24

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MILEX MILAN POMASKI

  GDAŃSK, UL. WILANOWSKA 10/31

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  OLEKSANDR POLOZ

  GDAŃSK, UL. WSPÓŁCZESNA  2A/10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  POLCARS PIOTR POLIT

  GDAŃSK, UL. NOWATORÓW  8/8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "R.R.D" ROBERT ROGOWSKI

  GDAŃSK, UL. SANDOMIERSKA 43C

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANS-DAN DANIEL JAKRZEWSKI

  KARTUZY,  GRZYBNO, UL. JASTRZĘBIA 19

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANSPORT MONIKA FANZLOCH

  GDAŃSK, UL. SŁONECZNA DOLINA  22A/7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE ANDRZEJ WINCZEWSKI

  SZYMBARK, POTUŁY, UL. POLNA  6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE GORITRANS ŁUKASZ NIŻYGOROCKI

  ROTMANKA, UL. MALINOWA  12

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE UKI ŁUKASZ KOSMALA

  SUCHY DĄB, GRABINY-ZAMECZEK, UL. GDAŃSKA  68

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWO-HANDLOWE AGNIESZKA STACHOWICZ

  JEZIERCE, UL. JEZIERCE  2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WRÓBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  SOPOT, UL. JÓZEFA KRASZEWSKIEGO 3/9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ADRIANA SZAJTHAUER FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "DOMINIKA"

  CHORZÓW, UL. DŁUGA 47/43

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  AGAB KWIECIŃSKI KRZYSZTOF

  KATOWICE, UL. BPA. T. KUBINY 9/6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ANEZA AGNIESZKA KACHNIARZ

  DĄBROWA GÓRNICZA , UL. IDZIKOWSKIEGO  175

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ASTRO II SEBASTIAN BUGAJ

  JAWORZNO, UL. MARTYNIAKÓW 8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  AUTO KURIER DAWID LIPPOK

  KATOWICE, UL. KRUCZA  24/46

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BALIŃSKI PAWEŁ PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BAL-POL"

  BĘDZIN, AL. H. KOŁŁĄTAJA 24/22A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DAMIAN SURMIK

  SŁAWKÓW, UL. BURKI  55

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DARIUSZ JAKÓBOWSKI SILESIA EXPRESS

  SOSNOWIEC, UL. RADOMSKA 20/37

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DARSPEED DARIUSZ WACŁAWIK

  MIKOŁÓW, UL. MŁYŃSKA 6/6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DAWID MENDRALA TREVOR PHU

  KATOWICE, UL. DĘBOWA   10B/7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FABIAN LITWIN FAB-TRANS

  SOSNOWIEC, UL. RADOMSKA 20/38

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  F.H.U. "ANIX" ANNA GŁOGOWSKA

  KATOWICE, UL. SZARYCH SZEREGÓW  78

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FHU "ANRO" ROBERT BOGUSZ

  KATOWICE, UL. WANDY  1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  F.H.U. BARBARA TURKÓW

  DĄBROWA GÓRNICZA, UL. LEGIONÓW POLSKICH  147/17

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  F.H.U. "LAOS" LUCYNA SITKO

  IMIELIN, UL. PODMIEJSKA  51

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA KAMIL SZILKA

  ŚWIĘTOCHŁOWICE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA  24/92

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "WARIANT" PAWEŁ PASICH

  PIEKARY ŚLĄSKIE, UL. JANA LUDYGI  1/I/ 1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA "MAR-TRANS" MARZENA MIOZGA

  GLIWICE, UL. KRAKUSA  3/5

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA USŁUGOWO - KURIERSKA DORIAN PIEKARCZYK

  MIERZĘCICE, PRZECZYCE, UL. TARGOWA  101

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  G.C.U.K. GABRIEL CIEŚLA

  BYTOM, UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 55/5

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  GROCHECKI KRZYSZTOF "BETA"

  ORZESZE, UL. MONIUSZKI  17

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  INDE ŁUKASZ MUCHA

  KATOWICE, UL. GROMADZKA 34/E

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JACK TRANS JACEK SIEMASZKO

  ORZESZE, UL. MONIUSZKI  17

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KATARZYNA ŁOŚ

  BĘDZIN, UL. BOLERADZ  36A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KETRABUD BARTŁOMIEJ ZAGÓRSKI

  MYSŁOWICE, UL. SAPERÓW ŚLĄSKICH 1A/13

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  LEON PAWEŁ ZIĘBA

  SOSNOWIEC, UL. BOHATERÓW GETTA 9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ŁUKASZ GAJDA BIBI TRANS

  SOSNOWIEC, UL. STAROPOGOŃSKA  51/235

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ŁUKASZ ZEHNAL

  NIEZDARA, UL. ŹRÓDLANA  11

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MARCIN KOLCZYK

  SŁAWKÓW, UL. POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA  11/16

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MAREK MODRAKOWSKI

  KATOWICE, UL. PANEWNICKA 14/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MIONIKA CHWISTEK IGOR EXPRESS

  SOSNOWIEC, UL. CHŁODNA  4/7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MS - MARCIN STYPIK

  MYSŁOWICE, UL. LARYSKA  44A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MTRANS MONIKA SKUZA

  SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 22/20

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PATIX PATRYCJA GILEWSKA

  CHORZÓW, UL. BATOREGO   96/9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PATRYK NOCUŃ

  BOBROWNIKI, UL. 1 MAJA  18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PSP PIOTR SOJKA

  BĘDZIN , UL. ZWYCIĘSTWA 2/15

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  RAPORT S.C., DARIUSZ MARZEC, TOMASZ NIZGORSKI

  KATOWICE, UL. WINCENTEGO WITOSA   38B/29

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SERWIS KATARZYNA WUCZYŃSKA

  KATOWICE, UL. JÓZEFA RYMERA 5/6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SILESIA-TRANS ŁUKASZ SITKO

  LĘDZINY, UL. PODMIEJSKA 14B

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  STACJA KONTROLI POJAZDÓW DELTA CAR S.C. NATALIA BARTELLA, JACEK OKRĘGLICKI

  CZELADŹ, UL. NOWOPOGOŃSKA  28

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SYL-POL SYLWESTER NOWICKI

  SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, UL. TRAFALCZYKA   6A/4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SYSYDLACZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  KATOWICE, UL. GEN. JÓZEFA HALLERA  40

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SZWARC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PIEKARY ŚLĄSKIE, UL. KOTUCHY 18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TOMAR TOMASZ SKALSKI

  SIEWIERZ, UL. SOSNOWA 12/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TOMIKA GROUP TOMASZ GRABOWSKI

  SOSNOWIEC, UL. CZARNA 8/17

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TOMKAR PAZERA TOMASZ

  DĄBROWA GÓRNICZA, UL. MICKIEWICZA  11/4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANSPORT JAKUB SZLUFCIK

  SIEWIERZ, UL. MARCINKÓW  4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANSPORT-ŁUKASZ WAJDA

  KATOWICE, UL. WOJCIECHA   45B/9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI KURIERSKIE JAKUB GAJDZIK

  SOSNOWIEC, UL. BRACI MIEROSZEWSKICH 59B/5

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI PRZEWOZOWE OGERMAN ADAM

  TARNOWSKIE GÓRY, UL. LASKOWICKA 16

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE "ANDRZEJ" ANDRZEJ PYKA

  KATOWICE, UL. WOJCIECHA   53/32

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE FILIP PIOTR

  MIKOŁÓW, UL. PLEBISCYTOWA  210/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE KATARZYNA LEWANDOWSKA

  RUDA ŚLĄSKA , UL. ZABRZAŃSKA  62A/10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE MICHAŁ CIBURA

  RUDA ŚLĄSKA, UL. STORCZYKÓW  26

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE URSZULA CZOMBERA

  PIEKARY ŚLĄSKIE, UL. POKOJU 32

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WOD-KAN WIESŁAW CHAŁUPKA

  KATOWICE, UL. PAWŁA KOŁODZIEJA 42/4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BOOKSNET BELMIR ALISPAHIĆ

  KRAKÓW, UL. BARBARY 14/151

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  EWA CISZOWSKA EEVIE

  KRAKÓW, UL. STOJAŁOWSKIEGO  39/3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA TOMASZ RADZISZOWSKI

  JUSZCZYN, UL. KOJSZÓWKA 166

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  HURTOWNIA WETERYNARYJNO-ZOOLOGICZNA "PUPILEK" KATARZYNA STANO

  KLONÓW, UL. KLONÓW 30

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JOANNA DUDZIK-SEWERYN FIRMA USŁUGOWA

  KRAKÓW, UL. GROMADY GRUDZIĄŻ  23/58

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MATEUSZ KAMIŃSKI

  ŚWIĄTNIKI GÓRNE, WRZĄSOWICE, UL. UROCZA  2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MATEUSZ STATKIEWICZ MTRANSPORCIK

  KRAKÓW, UL. STRADOMSKA  23/9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MIX-BOX PAWEŁ PORĘBSKI

  SKAWINA, UL. WYRWISKO 20

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  NEFRETETE EDYTA SOBCZYK-GABRYŚ

  KRAKÓW, UL. PIASTÓW  27/16

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  OLGA ORKISZ TRANSKAM

  KRAKÓW, UL. PRZY ARCE  15/39

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PATRYCJA KOZIEŁ

  SŁOMNIKI, UL. SMROKÓW  31

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PIOTR GRUSZKA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "ANNA"

  KRAKÓW, UL. OS.BOHATERÓW WRZEŚNIA 66/19

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  RYSZARD TRĘBACZ USŁUGI TRANSPORTOWE

  WĘGRZCE , UL. A 10/7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  AGATA ZEMAN FIRMA KUR-TRANS AGAMITANS AGAMITA

  KRAKÓW, UL. KAZIMIERZA WYKI  12/16

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BARTŁOMIEJ STANACH ART- KRAK

  KRAKÓW, OS. NA STOKU   19/8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BARTOSZ HANIACZYK BLIŹNIOK

  ZAKOPANE, UL. SKIBÓWKI 30A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BEATA SŁAWIŃSKA

  KRAKÓW, UL. GAZOWA 13/9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BOGDAN KUCIEL WOOD AND STONE OF KRAKÓW

  KRAKÓW, OS. ZŁOTEGO WIEKU 10/91

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  CAR TRANS KAROLINA CZERWIŃSKA

  WIELICZKA, UL. MODRZEWIOWA 55H/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  F.H.U "WIDAN"

  KRAKÓW, OS. SZKOLNE  36/34

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA BOSAK MARLENA

  BOLECHOWICE, ZELKÓW, UL. JANA PAWŁA II 51

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  IWONA SZUL "CARMEN"

  KRAKÓW, OS. NA WZGÓRZACH   35/33

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JAKUB BIELAK

  KRAKÓW, UL. WĄDÓŁ   22/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KATARZYNA KAJTA

  KRAKÓW, UL. BRZESKA  12A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  LOGISTYKA MIEJSKA S.C. SZYMON TABORSKI, MACIEJ BRONIAREK

  KRAKÓW, UL. WIDOK  12

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MAŁGORZATA KSIĄŻEK-CABAJ

  KRAKÓW, UL. HEMARA 25

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MAREK KLAKLA

  KRAKÓW, UL. PODŁĘSKA  9/59

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MATEUSZ KACZOR MAT KAR

  KRAKÓW, UL. NARCIARSKA   2H/24

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MATEUSZ NIKIEL

  KRAKÓW, UL. WARSZAWSKA  1/19

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MICHAŁ KWIECIEŃ

  KRAKÓW, OS. OŚWIECENIA   45/39

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MICHAŁ SZATAN

  KRAKÓW, UL. ZYGMUNTA MIŁKOWSKIEGO  14/45

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MONIKA STACHURA TRANS-SZYKO

  WIELICZKA, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 1/10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  NONNA URBANEK-LUZAR F.H.T. ALFA

  KRAKÓW, UL. NIKIFORA  2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PIOTR BARAN

  KRAKÓW, UL. ŚW. KINGI  3/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ROMAN BARSKI ROMA

  KRAKÓW, UL. SZYMONA ZIMOROWICZA 12

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TOMASZ WIECIOŁKOWSKI

  KRAKÓW, OS. PIASTÓW  65/27

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WOJCIECH SEWIOŁ TENZO

  KRAKÓW, UL. JANA BRZECHWY  1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ZBIGNIEW LESIAK

  SUŁKOWICE, UL. BIERTOWICE  44

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BALTIVIA ANDRZEJ STRAUCHMANN

  MANOWO, UL. MANOWO 7I

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DAWID SIUDA

  ŚWIDWIN, UL. 3 MARCA 25/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FTU KRZYSZTOF KOWALSKI

  KOSZALIN, UL. WŁADYSŁAWA SPASOWSKIEGO  8B/8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  F.U.H. ANTON MAGDALENA ANTONOW

  SIANÓW, UL. DWORCOWA  16B

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  J.P. SOBCZAK PIOTR SOBCZAK

  KOSZALIN, UL. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO 26A/24

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-TRANSPORTOWE BALTIVIA ANNA STRAUCHMANN

  MANOWO, UL. MANOWO 7/I

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  RODIS KAMIL SIDOR

  BOBOLICE, UL. POCZTOWA 9B

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ROPRO ROBERT  PECZYŃSKI

  KOSZALIN, UL. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 11B/9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANSPORTEX ARKADIUSZ NOWAK

  KOSZALIN, UL. LECHICKA  70

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE GRABOWSKI JAKUB

  SARBINOWO, UL. RÓŻANA 16B

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY BRAM-KA TADEUSZ KAROLAK

  KOSZALIN, UL. WENEDÓW 5D/9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DUDEK ADAM CITRO

  DĄBROWA GÓRNICZA, UL. TYSIĄCLECIA  21/37

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA"EUROTRANS-MARK" WESTERLICH JOANNA

  PILCHOWICE, UL. GÓRNICZA 16F

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA POGODA POLAND S.C POGODA TOMASZ I MAGDALENA

  JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, UL. RYBNICKA  61

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ŁUKASZ ECKERT - USŁUGI TRANSPORTOWE

  GŁUBCZYCE, UL. KRAKOWSKA 3A/11

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MATI MAREK GWÓŹDŹ

  ŻORY, UL. GÓRNE PRZEDMIEŚCIE  9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PIOTREX-POL PIOTR KACZMARCZYK

  PALOWICE, UL. WĄSKA 1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  P.P.U.H. M-BUD KRZYSZTOF MICHAŁEK

  ŚWIERKLANY GÓRNE, UL. JANKOWICKA 24A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PUH "K-MON" EDMUND KAŁUŻA

  ZEBRZYDOWICE, UL. POZIOMKOWA 7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SANDRA ŻÓŁTEK - SANI

  GRUDYNIA WIELKA, UL. KOZIELSKA 27

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WERONIKA MARKIEWKA

  ŚWIERKLANY, UL. POWSTAŃCÓW 29/A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WIESŁAW PIĄTEK

  PSZÓW, UL. PSZOWSKA 497B

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ARASAL ARKADIUSZ MAJDAŃSKI

  ŁÓDŹ, UL. WODNA  15/68

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BARBARA CRASSA - MARTA ADAMIAK

  ŁÓDŹ, UL. ZGIERSKA 124/140/226

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DANMAC DANIEL ŁUCZAK

  ŁÓDŹ, UL. MARATOŃSKA  31/40

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  EMBI EMILIA CIECHULSKA

  ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 249/251 /12A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  GAMA MARCIN GAŁECKI

  SKIERNIEWICE, UL. NAPOLEOŃSKA 26

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  GOLD-TRANS SEBASTIAN JONCZAK

  BRATOSZEWICE, UL. GOZDÓW  5

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  GÓRAŚ SYLWIA GÓRSKA

  ŁÓDŹ, UL. LEGIONÓW  146/20

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  HENRYKA PAPIERNIK

  KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI , UL. LEGIONÓW  10/11

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  IKS IWONA KUCIŃSKA

  ŁÓDŹ, UL. KRÓLA WŁADYSŁAWA 56

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JAROSŁAW OSTROWSKI

  ŁÓDŹ, UL. REWOLUCJI 1905R. 20 LOK/15

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MARIUSZ MICHALAK

  ŁÓDŹ, UL. SYRENKI 8/7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MARTA CICHAL " MARTA"

  ŁÓDŹ, UL. GŁADKA 3/5

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MIRAGE MAGDALENA FRONTCZAK

  ŁÓDŹ, UL. CHOPINA 2 LOK/55

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MT ARKADIUSZ GUBIEC

  ŁÓDŹ, UL. LESZKA BIAŁEGO  6/11

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SŁAW-MAR SŁAWOMIR BORKOWSKI

  BRATOSZEWICE, UL. KOŹLE  62

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SMART ADAM WAJNHOLC

  ŁÓDŹ, UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH    13/3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TOL TOMASZ OLEŚKO

  ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI,  RĄBIEŃ, UL. SZLACHECKA 4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE JAROMIR CYGULSKI

  ŁÓDŹ, UL. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU  22

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE MARCIN CZUBALSKI

  ŁÓDŹ, UL. ROBOTNICZA  3A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE ROBERT REZLER

  ŁÓDŹ, PL. KOŚCIELNY 6 /7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WINATMAR MARCIN SKRABIŃSKI

  ZGIERZ, UL. DUBOIS 14A/20

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY SŁAWOMIR POŹNIAK

  ŁÓDŹ, UL. OLEŃKI BILLEWICZÓWNY  15/14

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ALF-TRANS ALFRED MICHALAK

  BRZEG, UL. POLSKA  9/12

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ALTOK MARCIN KOGUT

  PRUDNIK, UL. CZYŻOWICE 55

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DARAN DARIUSZ ANDRUSIÓW

  OPOLE, UL. CIESZYŃSKA 4/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DAWID SZCZOTKA DS-TRANS

  SKOROSZYCE, UL. GÓRNA  42

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DM-TRANS DAMIAN MIKOLAS

  KOMPRACHCICE,  WAWELNO, UL. KOŚCIELNA  17

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DROS-TRANS GRZEGORZ DROSIK

  OPOLE, UL. 1 MAJA  99/10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  EURO-TRANS BOŻENA SUPOROWSKA

  PACZKÓW, UL. KAMIENICA  84

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIMA BOŻENA WĘGRZYN

  OPOLE, UL. ROBOTNICZA   2-6/8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA USŁOGOWO-HANDLOWA ANNA SAMSON

  PAWŁOWICZKI, UL. KOŚCIUSZKI 19

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA USLUGOWO TRANSPORTOWA DARIUSZ LACHNIK

  OPOLE, UL. KAZIMIERZA DEYNY  5/16

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  IDEALOG JANINA TYTKO

  GOGOLIN, UL. STRZELECKA 1 /12

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JOACHIM KACZMAREK

  ZĘBOWICE, RADAWIE, UL. STAWOWA 5/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KAMIL LEDWOŃ

  OPOLE, UL. BATALIONU "PARASOL" 9/303

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  LEONCARS ROMAN SCHMIDT

  FALMIROWICE, UL. WIEJSKA  2D

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  LIGHT & DARK BARBARA BUKŁAD

  OPOLE, UL. PLEBISCYTOWA 32 /3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MEFIS MAGDALENA STELMACH-JÓŹWIAK

  OPOLE, UL. GEN. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 20/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PAULINA MATUSZEWSKA

  OPOLE, UL. EMILA FIELDORFA 8A/101

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SOKÓŁ - PRZEMYSŁAW SOKOŁOWSKI

  CHROŚCINA, MECHNICE, UL. NIEMODLIŃSKA  2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE I KURIERSKIE PAWEŁ WIATER

  SKARBIMIERZ, UL. AKACJOWA 8E/9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE MARIUSZ MUSZYŃSKI

  OPOLE, UL. OBROŃCÓW STALINGRADU 57/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  AZAKI ADAM ZAKRZEWSKI

  POZNAŃ, UL. STEFANA BATOREGO   36/8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  B&B TRANS BARTOSZ BARTŁOMIEJCZYK

  POZNAŃ, UL. KRÓLEWSKA  20/9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BEFINE - WOJCIECH SKRZYPCZAK

  CZERWONAK, UL. JESIONOWA  11

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  CHILL BAR WALDEMAR SZCZĘSNY

  POZNAŃ, UL. WILCZAK 45/47

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DAMACOM SKRZYPEK MACIEJ

  WRZEŚNIA, UL. KOSZAROWA 7/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DOM-TRANS DOMINIK ZIELIŃSKI

  MOSINA, UL. SOWINIECKA  34

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DONIU - USŁUGI TRANSPORTOWE DOMINIK SZELĄG

  POZNAŃ, UL. CZEŚNIKOWSKA   4/10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  F.H.U. AD-DAR DARIA KAŹMIERCZAK

  POZNAŃ, UL. AUGUSTYNA SZAMARZEWSKIEGO 33/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FISCOM MONIKA GÓRKA

  SKÓRZEWO, UL. SZKOLNA 34

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FURIA KAROLINA STELMASZYŃSKA

  ŚRODA WIELKOPOLSKA, OS. MŁODYCH  2/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  GOBO-TRANS ANNA GÓRSKA

  TARNOWO PODGÓRNE, LUSÓWKO UL. DOPIEWSKA   2/4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  GRATEFUL MARIA MURAWA-FRASKA

  MOSINA, UL. OŚ. MIODOWE 5 LOK.9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  HANDEL-USŁUGI ROBERT TATARUK

  POZNAŃ, UL. WITUCHOWSKA  12

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  HELL-TRANS MIŁOSZ NAWROT

  STĘSZEW, UL. RYNEK 23

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JAGUAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  POZNAŃ, UL. NA MIASTECZKU 12C/260

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KOSIK TRANS TOMASZ KOSSOWSKI

  ROKIETNICA, BYTKOWO, UL. AGRESTOWA  14

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KRYSTYNA FABIŚ USŁUGI TRANSPORTOWE

  POZNAŃ , UL. PRZYTOCZNA  7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  LISSOŃ PAWEŁ 'PAW-TRANS'

  ROKIETNICA, UL. KIEKRZ  KIERSKA 32

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ŁUCJA ŻABIŃSKA "HALUX-BIS"

  PECNA, UL. DWORCOWA 7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  LUK-TRANS ŻURAWSKI ŁUKASZ

  GRZEGORZEW, UL. UL. LEŚNA 22A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MACIEJ PIETRZYŃSKI "GIGA"

  POZNAŃ, UL. GŁUSZYNA 196C/6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MAGROM USŁUGI TRANSPORTOWE MAGDALENA BENC

  POZNAŃ, UL. HENRYKA ŚNIEGOCKIEGO  1A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MARCIN JANKOWIAK HERMES

  POZNAŃ, UL. LIPOWA  13/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MAREK KROPACZ

  KÓRNIK, UL. STASZICA   20/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MARIUSZ JAHNS

  POZNAŃ, UL. SWOBODA  44D

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MICHAŁ ŚREDZIŃSKI

  POZNAŃ, OS OŚWIECENIA  24/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MOBILNY MECHANIK SZYMON PERTEK

  POZNAŃ, UL. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO  2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MUSZYŃSKI KRYSTIAN

  POZNAŃ, UL. GROCHOWE ŁĄKI 1/22

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  P. H. U. ADAM PRZYBYLAK

  OPALENICA, UL. JASTRZĘBNIKI 27

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  P.H.U. MARTA PRZYBYLAK

  OPALENICA, UL. JASTRZEBNIKI 27

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  P.H.U. WERONIKA MAŁECKA

  KALISZ, UL. WROCŁAWSKA 192

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-TRANSPORTOWE "DANAL" STĘPNIAK DANIEL

  KAŹMIERZ, UL. MARII KONOPNICKIEJ  37

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE USŁUGOWO HANDLOWE WŁODZIMIERZ WOŹNY

  POZNAŃ, UL. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO  17/45

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PTLG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  POZNAŃ, UL. 3 MAJA 49C

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  P.W. "INKA" GRZEGORZ SZOSTAK

  PRZEŹMIEROWO, UL. BARANOWO UL. WSPÓLNA 21

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SABINA SCHEFFS

  KOMORNIKI, UL. LUBOŃSKA  24

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SALON AGNES IRENA GARCZYŃSKA

  PRZEŹMIEROWO, UL. LOTNICA  3A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SŁAWOMIR BAREJ P.W.TRANS

  LUBOŃ, UL. LIMBOWA 11

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TOMASZ LEOPOLD LEO-TRANS

  TARNOWO PODGÓRNE, UL. ŁĄKOWA 9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TOP-TEL SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA

  PRZEZMIEROWO, UL. RYNKOWA 68

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANSPORT DARIUSZ LEWANDOWSKI

  OBORNIKI, UL. PIOTRA WEDELICKIEGO  57

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANS-TOM EUGENIA WOLNA

  POZNAŃ, UL. AUGUSTYNA SZAMARZEWSKIEGO  10/15A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI KURIERSKIE MATEO MATEUSZ FIJAK

  DREZDENKO, UL. PIŁSUDSKIEGO  39/7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE BERNARD RZEPA

  POZNAŃ, UL. GEN. STANISŁAWA MACZKA 1/4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI  TRANSPORTOWE ŁUKASZ PLACEK

  POZNAŃ, UL. JANA DŁUGOSZA   8/4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ZAP PAWEŁ ROSZCZAK

  SKÓRZEWO, UL. POZNAŃSKA 131

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ANDRZEJ TARCZYŃSKI FIRMA KURIERSKA "TRANSANDRE"

  GRABICA, UL. BĄKOWIEC 16 A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ARKADIUSZ DZIERŻANOWSKI

  RAWA MAZOWIECKA, UL. KATOWICKA 24B/18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  AUTO SIEDEM S.C., JANUSZ MAJDA, MONIKA PESTKA-MAJDA

  GRABICA, UL. DZIWLE  15A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BOGDAN MALICKI K.B.T. TRANS

  RAWA MAZOWIECKA, UL. ROSSOCHA  14/10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA USŁUGOWA "LENAR" ARKADIUSZ ADAMCZYK

  PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. WYSOKA 7/5

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA USŁUGOWA MARIUSZ SAWICKI

  PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. WOJSKA POLSKIEGO  257

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ŁUKASZ MUSZKIET LUK-TRANS

  RADOMSKO, UL. PIASTOWSKA   23/31

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MATEUSZ PĘCINA OL-MAT

  PIOTRKÓW TRYBUNALSKI , UL. NOWOWIEJSKA  9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PHP MATEUSZ ZAKOŚCIELNY

  RADOMSKO, UL. DEMBOWSKIEGO 12A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PHU REMIGIUSZ MIKOŁAJCZYK

  ZDUŃSKA WOLA, UL. KAŁUŻEWSKIEGO 3C/6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PM BROKER MIROSŁAW POTAKOWSKI

  ZGIERZ, UL. SZCZAWIŃSKA 2A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEMYSŁAW ŚLĘZAKIEWICZ PM PETROLEN

  RADOMSKO, UL. SUCHARSKIEGO 42

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZESYŁKI POCZTOWE, KURIERSKIE TRANSPORT PRYWATNY R.ANT-TRANS RYSZARD ANTCZAK

  ŁÓDŹ, UL. PARCELACYJNA   9B/ 67

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TOM-KAD TOMASZ SZYMAŃSKI

  PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. SŁOWACKIEGO  160/162/39

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRADE IT KAMIL ŻARNOWSKI

  WARSZAWA, UL. KOŚCIUSZKOWCÓW 78A/48

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ADYZ MACIEJ DYONIZIAK

  PŁOTY, UL. WYSZOBÓR 11

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DAWID KARPIEL

  PRZYBIERNÓW, UL. LEŚNA  7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FHU SANDRA GRZESZCZUK

  SZCZECIN, UL. POMARAŃCZOWA  23/13

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA MARAS MAREK NOWAK

  SZCZECIN, UL. TARPANOWA 42/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA TRANSPORTOWA BCHTRANSPORT MAREK BŁOCH

  GDAŃSK, UL. TRZY LIPY 2/1/3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  GRZEGORZ KATNER TRANSPORT

  STARGARD SZCZECIŃSKI, UL. OS.ZACHÓD B27/A9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JAN GNACIŃSKI

  KUNOWO, UL. KUNOWO 42/3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ŁUKASZ PIOTROWSKI

  SZCZECIN, OS. KASZTANOWE   3D/4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MICHAŁ RASZCZUK

  STARGARD, UL. ŚLĄSKA 7/8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MJ TRANS MARCIN JADCZAK

  SZCZECIN, UL. CHŁOPSKA 65/9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  OPALA ANDRZEJ

  NOWOGARD, UL. SIECIECHOWO 14

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE ARTUR SZCZOT

  SZCZECIN, UL. SANATORYJNA  30/ 2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  RADOSŁAW SADZIŃSKI

  DOBRA, UL. DOBROPOLE  14B/7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ROBERT SIEDLECKI USŁUGI KURIERSKIE BRS

  GOLENIÓW, UL. SZKOLNA  40D/9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ROTBAUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  SZCZECIN, UL. ADAMA MICKIEWICZA 8/10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  RYSZARD POTECKI

  CHOCIWEL, UL. STARZYCE   22A/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANS-TOM TOMASZ POROWSKI

  BANIE, UL. BANIEWICE  39

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI- HANDEL MACIEJ RELICH

  SZCZECIN, UL. GOPLAŃSKA  38

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI KURIERSKIE I POCZTOWE PAWEŁ SOBCZAK

  NOWOGARD, UL. BOGUSZYCE  8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE BARTOSZ WĘGIELNIK

  STARGARD, UL. MARII KONOPNICKIEJ  10A/8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE - MICHALSKI HENRYK

  PYRZYCE, UL. TURZE 27

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ANTONI PANNERT

  INOWROCŁAW, UL. JAŚMINOWA  6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BAYER-TRANS ŁUKASZ BAJERSKI

  CIECHOCINEK, UL. GEN. JÓZEFA BEMA  3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DAMIAN CENTKOWSKI

  TORUŃ, UL. PRĄDZYŃSKIEGO   9/7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DSR DAMIAN SOBECKI

  CHEŁMŻA, UL. JANUSZEWO  16

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  F.H.U. MATEUSZ MARZEC IMPROMECH

  CHEŁMŻA, UL. WINCENTEGO WITOSA 2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DOR-TRANS DOROTA RADZIĘDA

  PAKOŚĆ, UL. KOŚCIELEC 47A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JAKUB DZIĘSŁAW

  GRUDZIĄDZ, UL. BORÓWKOWA 35 LOK.1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JAKUB GRUCHLIK

  TORUŃ, UL. WĄSKA 7A/8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JANKOWSKI ROBERT

  TORUŃ, UL. OKRĘŻNA 6G/6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KAMIL GROSZEWSKI

  TORUŃ, UL. WĄSKA 7/8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KLIMAX MAKSYMILIAN KLIMKO

  GNIEWKOWO, UL. ZAJEZIERNA  23

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  OLSZEWKA MONIKA OLSZEWSKA

  BYDGOSZCZ, UL. WIEJSKA  29

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PIOTR MAŃKA

  BRODNICA, UL. STANISŁAWA WYSZYŃSKIEGO 4/23

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PIOTR SOBECKI MELMAX

  TORUŃ, UL. JAMONTTA  1/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AVANGARDA JOANNA KOSTUCH

  DĄBROWA BISKUPIA, UL. RADOJEWICE 72

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  P.W. "BUDREKO" JÓZEF WEYNA

  DĄBROWA CHEŁMIŃSKA, UL. DR. RYDYGIERA  2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SYLWIA JEZIERSKA

  ZŁAWIEŚ WIELKA, UL. CZARNOWO MODRZEWIOWA  11A/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TALAR MICHAŁ TALAREK

  CHEŁMŻA, UL. GRZYWNA  140D

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANS-FLIS ARKADIUSZ FLIS

  TORUŃ, UL. LEGIONÓW  58/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANSKAM PIOTR ADAMSKI

  DĄBROWA BISKUPIA, UL. BRUDNIA  37

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WENA DANIEL WEYNA

  BYDGOSZCZ, UL. HETMAŃSKA  12/9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  INVESTA TRADE

  WARSZAWA, UL. WAŁBRZYSKA 11/253A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  K-TRANS URSZULA WANDAS

  OLSZEWNICA STARA , UL. WARSZAWSKA 25

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  LACUS TSL DANIEL CIEŚLAK

  KOŁBIEL, UL. GRANICZNA 4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  LEMAR MARCIN ZAWORSKI

  RASZYN,  PUCHAŁY, UL. WIRAŻOWA  6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ŁUKASZ GONCERZ TRANS GON

  DOBRAKÓW, UL. DOBRAKÓW 68

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ŁUKASZ MICHALIK PREDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE LUKTRANS

  NOWE LIPINY, UL. KRZYŻOWA  28

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MUSIC CONNECTION AGENCY GRZEGORZ POŁOMSKI

  ŁOMIANKI, UL. PRZESKOK 37

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  NFK PRUSZKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  GRODZISK MAZOWIECKI , UL. RÓŻANA 10A/9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  POST-EXPRESS PRZESYŁKI KURIERSKIE ROBERT UNIOWSKI

  WOŁOMIN, UL. GDYŃSKA 6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  RAR RAFAŁ WIŚNIEWSKI

  PRUSZKÓW, UL. JULIANA TUWIMA  20/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  R. TRANS RAFAŁ SIEDLECKI

  WARSZAWA, UL. KOLOROWA 6/3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SILVER JOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  RASZYN, UL. KRAKOWSKA 99A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SZUSTER TSL SYLWESTER BARANOWSKI

  ŁOMŻA, UL. BRZOZOWA 11

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANS-VOLL ARKADIUSZ VOLLMULLER

  TŁUSZCZ, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 6/43

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI ADMINISTRACYJNO-BIUROWE MARTA BARDYSZEWSKA

  PIASECZNO, UL. MŁYNARSKA 39/75

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI KURIERSKIE PIOTR KONICKI

  BIELAWA, UL. WSPÓLNA  71

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE BAŃKOWSKI MACIEJ

  BŁONIE, UL. BIENIEWO-PARCELA 4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE CELINA WYRZYKOWSKA

  ZĄBKI, UL. HALLERA  18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE-KAZIMIERZ MIERZEJEWSKI

  NOWY KRASZEW, UL. JANA PAWŁA II  30B

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE RODOSŁAW WĘSEK

  BŁONIE, UL. BIENIEWO-PARCELA 11

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WIKTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  WARSZAWA, UL. OGRODOWA 37/50

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WIOL-TRANS WIOLETTA DORUCH

  PIASECZNO, BOGATKI, UL. KRÓLEWSKA 109A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ADRIAN KOWALCZYK USŁUGI TRANSPORTOWE

  JEDWABNO , UL. POLNA 15

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  AGATA BIELAK OLTRANS

  MARKI, UL. SZKOLNA 108/6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ALDA DARIA DĄBROWSKA

  LEGIONOWO, UL. ZEGRZYŃSKA  29/58

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ALD-TRANS ANNA KOZAKIEWICZ

  MYSIADŁO, UL. RÓŻANA  6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ANDRZEJ MISZTAL TRANSMAX

  WARSZAWA, UL. KAROLA DARWINA 12/83

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ANNA JANIK ANTRAK

  WARSZAWA, UL. WÓLCZYŃSKA 9/29

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ARTUR SZCZĘSNY LOGISTICS

  WARSZAWA, UL. ŚW.WINCENTEGO 122/133

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  AUTO FINISH SHINE ŁUKASZ KRÓLAK

  BANIOCHA, UL. POLNA 3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  AVANT MICHAŁ KAMIŃSKI

  MIŃSK MAZOWIECKI, UL. CHEŁMOŃSKIEGO 55

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BARTI USŁUGI TRANSPORTOWE - BARTOSZ SZEWCZYK

  ŁÓDŹ, UL. POLNA  27 /18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BEATA GOŁAŚ

  MIŃSK MAZOWIECKI, UL. TOPOLOWA  39/18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DARIA FRELIK

  GŁOGOWO, UL. JASKÓŁCZA 3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DOBRAKADABRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  OŻARÓW MAZOWIECKI , UL. POZNAŃSKA 141

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  EXA ANNA PODZIŃSKA

  RZĄŚNIK, UL. PORZĄDZIE  90

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA TRANSPORTOWA MARCIN GŁOGULSKI

  NOWY DWÓR MAZOWIECKI , UL. PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 2/8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA USŁUGOWA ROGUSKI TADEUSZ

  LEŚNIKI, UL. LEŚNIKI 49

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JAROSŁAW ANDRUCHEWICZ

  PUŁTUSK, UL. LIPNIKI STARE 66

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KACPERSKI KRZYSZTOF

  POTWORÓW, UL. KACPERKÓW  32

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KAM-POL USŁUGI TRANSPORTOWE KAMIL POŁASKI

  ZĄBKI, UL. POWSTAŃCÓW 4B/115

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KLM HOLDING KATARZYNA MACIAK

  WARSZAWA, UL. GŁĘBOCKA  56G/3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KON-CARGO KONRAD RACHUBA

  POKRZYWNICA, UL. GZOWO  25

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KRZYSZTOF DRĄŻKIEWICZ

  KURÓW, UL. LUBELSKA  40

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KRZYSZTOF KACPRZAK KRISPOL

  OSSÓW, UL. MATAREWICZA  254

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ŁUKASZ PISZCZ

  STOCZEK ŁUKOWSKI , UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 101/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  LUPOP ŁUKASZ POPOWSKI

  WARSZAWA, UL. ŁUKOWSKA 27 /85

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MAGDALENA WŁODARCZYK WAMP

  WARSZAWA, UL. TARCHOMIŃSKA 5/39

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MAR-TRANS MARTA JANKOWSKA

  KOBYŁKA, UL. MAŁA 20

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  M.G. TRANS MICHAŁ STOKOWSKI

  WARSZAWA, UL. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA 19A /23

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MICHAŁ DUCKI IDEATECH

  WARSZAWA, UL. GŁĘBOCKA  100/4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PACK & HOUSE MAŁGORZATA JASZCZUK

  SOKOŁÓW PODLASKI , UL. ZALEWSKIEGO 8/46

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PHP "MISZ-CHEM" STANISŁAW MISZTA

  STOCZEK ŁUKOWSKI, UL. STARE KOBIAŁKI 20A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PHU DOMNIO DOMINIK GODLEWSKI

  OTWOCK, UL. GOLDFLAMA  1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PHU GABO - SŁAWOMIR MARKOWSKI

  WARSZAWA, UL. OBIEGOWA  41

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PHU GREGOR GRZEGORZ WIŚNIEWSKI

  ZIELONKA, UL. LIPOWA 18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PHU SAGO-TRANS SYLWESTER GODLEWSKI

  OTWOCK, UL. SAMUELA GOLDFLAMA 1B

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PIOTR BORKOWSKI

  WARSZAWA, UL. 1 SIERPNIA  32A/33

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PLI-TRANS IWONA PLISZKA

  WĘGRÓW, UL. RÓŻANA 10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PPDELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  OSTRÓWEK, UL. WARYŃSKIEGO 6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE SZYMON KULESZA

  WARSZAWA, UL. OBIEGOWA 23

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE REM-KOL JOLANTA KOLCZYŃSKA

  WARSZAWA, UL. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO 46/9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  P-TRANS PIOTR MICHALCZYK

  LEONCIN, UL. KRUBICZEW  12

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  REFIT EWA CHROMIŃSKA

  DOMANICE, UL. DOMANICE 63

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ROB-KAR ROBERT STANKIEWICZ

  WARSZAWA, UL. ŻYRARDOWSKA 2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  R.TRANS - RAFAŁ WRZOSEK

  WARSZAWA, UL. STEFANA ŁYSZKIEWICZA "PECHOWCA"  2A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SPORTTRANS TOMASZ SKIBA

  ŚWINOUJŚCIE , UL. KOMANDORSKA 1A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SUNTRANS SP. Z O.O.

  WARSZAWA, UL. ZAMIANY 8/U2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TOMASZ RESZKOWSKI

  WARSZAWA, UL. RABSZTYŃSKA 2/9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANS4MENS JAKUB GĘSEK

  WARSZAWA, UL. TURMONCKA 12/3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANS-ROL USŁUGI TRANSPORTOWE I ROLNICZE AGNIESZKA POWIERŻA

  CHOSZCZOWE, UL. WSPÓLNA 63

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANSWIL ŁUKASZ WILCZYŃSKI

  MARKI, UL. RYDZA ŚMIGŁEGO 92

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  UNI-CAT BARTOSZ WASZCZYK

  SZYDŁOWIEC, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 65

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI KURIERSKIE DAMIAN FALKOWSKI

  WARSZAWA, UL. ANASTAZEGO KOWALCZYKA 1C/100

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI PIOTR PIOTR WŁODARCZYK

  WARSZAWA, UL. MYSZKOWSKA 4/53

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE DAMIAN ŻOŁEK

  KAŁUSZYN, UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE MICHAŁ KUCZYŃSKI

  WARSZAWA, UL. BRAZYLIJSKA 22A/28

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE RAFAŁ MATUSIEWICZ

  ZĄBKI, UL. LEGIONÓW  10A /13

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE ROBERT ĆWIEK

  WILGA, UL. PARTYZANTÓW  3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WALDEMAR WITKOWSKI PHU "WALDPOL" WALDEMAR WITKOWSKI

  WARSZAWA, UL. STAREJ BAŚNI 5/64

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WIPO PIOTR CHRUŚCIEWICZ

  WARSZAWA, UL. ERAZMA Z ZAKROCZYMIA 14/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ZUKO HUBERT KOWALCZYK

  CIECHANÓW, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 7 LOK. 17

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ADRIAN PRUS

  WROCŁAW, UL. ZIELONOGÓRSKA  8/9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ANDRZEJ MACIEJCZYK AMA-TRANS

  WROCŁAW, UL. ŁÓDZKA   42/10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ANDRZEJ STRASZEWSKI USŁUGI TRANSPORTOWE I KURIERSKIE

  WROCŁAW, UL. POLESKA  3/12

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ANSVAR VITALII SHOZDA

  WROCŁAW, UL. WOJANOWSKA 72/2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BENIO-TRANS BENEDYKT GONTARZ

  WROCŁAW, UL. JABŁECZNA  23/17

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DARIUSZ SIKORA AUDIOSPEKTRUM

  WROCŁAW, UL. HENRYKA MICHAŁA KAMIEŃSKIEGO  190I/3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  D&J DAMIAN JATCZAK

  KĄTY WROCŁAWSKIE, UL. OKRZEI 1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DOROTA ROGOZIŃSKA

  KAŁOWICE, UL. KAŁOWICE  30

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA TOMASZ KLIMOWICZ

  WROCŁAW, UL. REDYCKA  48

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JACEK TABAKA "TAXI"

  WROCŁAW, UL. TRZEBNICKA  9/15

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JAROSŁAW URBAŃSKI PHU NATALIA

  WROCŁAW, UL. BŁĘKITNA  12

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JUSTYNA SIECZKA

  SYCÓW , UL. WIERZBOWA  2A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KRYSTIAN WNUKOWSKI

  DOBRZYŃ NAD WISŁĄ, UL. DYBLINEK  30

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KRYSTYNA ROSIŃSKA FIRMA "KRYROSET"

  WROCŁAW, UL. BOLESŁAWIECKA 18/20/37

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MAGNUS IWONA SZKATULNIK

  WROCŁAW, UL. FERDYNANDA MAGELLANA  31/10

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MAK-TRANS ARKADIUSZ MAKOWSKI

  WROCŁAW, UL. TEODORA PARNICKIEGO   13/6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MAŁGORZATA ŁAKOMSKA

  WROCŁAW, UL. KRUCZA   68/18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MAREK KĘDZIOR

  WROCŁAW, UL. LEGNICKA 98/1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MARI PIZZA KAMIL WRÓBLEWSKI

  WROCŁAW, UL. LUTYCKA  4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MDP-TRANS PIOTR GONTARZ

  WROCŁAW, UL. JABŁECZNA 23/17

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MIROSŁAW DĘBIŃSKI "KLAR" USŁUGOWO-HANDLOWY

  WROCŁAW, UL. WOJROWICKA 27/6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MK CITY-TRANS MARIUSZ KUJAWA

  WROCŁAW, UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO  305/ 2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PAWEŁ TOPA USŁUGI TRANSPORTOWE

  WROCŁAW, AL. GEN.JÓZEFA HALLERA 152/8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  STEFAN NOWORYTA "GRAŻYNA" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE

  WROCŁAW, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH  50/42

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SZCZEPANKIEWICZ RYSZARD

  WOŁÓW, UL. ZAUŁEK ZIELONY 6/3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SZYBCY MACHOŁ SYLWESTER

  OSTRZESZÓW, UL. K. BACZYŃSKIEGO  6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANS-MIL MILEWSKI RYSZARD

  WROCŁAW, UL. DROHOBYCKA  37/9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  TRANSPORTCYFROWY MAŁGORZATA GŁODEK

  LICHEŃ STARY, UL. POGOŃ GOSŁAWICKA 17

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ULTRABOX PATRYK LALEWICZ

  WROCŁAW, UL. STEFANA JARACZA  69/11

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE MAŁGORZATA KNIAŹ

  WROCŁAW, UL. GITAROWA 4A/3

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE PATRYCJA WIECZOREK-GENSTY

  WROCŁAW, UL. KAZIMIERZA WIERZYŃSKIEGO 12B

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DAKO KONRAD PALACZ

  KOŚCIELEC, UL. MADALIŃSKA  4

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  WIESŁAW BARDADYN TRANSPORT DROGOWY

  WROCŁAW, UL. OLESKA   15/7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  AGNIESZKA GRECZKA FIRMA HANDLOWA "AGNES"

  MAZAŃCOWICE, UL. MAZAŃCOWICE  382

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ANNA CZAJKOWSKA "ANEX"

  PIASEK, UL. KATOWICKA 113

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BĄK BARTŁOMIEJ FORGEMOT - BARŁOMIEJ BĄK

  PSZCZYNA, UL. DWORCOWA 95

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BOGUSŁAW GOŹDZIK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWE OLIMPIA

  ANDRYCHÓW, UL. STEFANA BATOREGO  24

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  ALEX MARCIN RZEŹNIK

  GRABIANÓW, UL. WRZOSOWA 43

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  BAROKO EWA DMUCHOWSKA

  ZIELONA GÓRA, UL. AGRESTOWA 5B LOK 12

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  CK LOGISTICS SP. Z O.O.

  KIELCE, UL. ŻURAWIA 55

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DELIVER SP. Z O.O.

  BIAŁYSTOK, UL. HETMAŃSKA 40 LOK 111

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  DIKROPKA KRZYSZTOF DUDAR

  SZYDŁOWO, UL. NA WZGÓRZU 8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FHU IMP MICHAŁ PASIUT

  NOWY SĄCZ, UL. MAGAZYNOWA 1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA DOMINIKA RAJSKA

  SIERADZ, UL. SIEMIANOWICZA 11

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA OLIKA

  PŁOCK, MASZEWO DUŻE, UL. DĘBOWA 50

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  GRUPA IPM IWONA MUSZALSKA

  GDAŃSK, UL. SZAFARNIA 11 LOK F8

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  GRZEGORZ SZTANDERA INTEGER 34

  PIEKOSZÓW, ŁOSIENEK 84A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  INPROJEKT SP. Z O.O.

  LUBLIN, UL. ŚLUSARSKA 9

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  INTEGER 8 AGNIESZKA SOKÓŁ

  ZAMOŚĆ, UL. NAMYSŁOWSKIEGO 2

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  JB TRANS JADWIGA BEM

  RZESZÓW, UL. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 20 LOK 46

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  KB LOGISTYKA  SP. Z O.O.

  GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, RUDNA MAŁA 42B

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  LIBERTADOR SP. Z O.O.

  WAŁBRZYCH, UL. EMILII PLATER 3A

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  LS24 SP. Z O.O.

  GORZÓW WIELKOPOLSKI, UL. MŁYŃSKA 8 NR 1

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MILLI SP. Z O.O.

  GDYNIA, UL. HUTNICZA 34

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MITRANS GRZEGORZ DOBIES

  SŁUPSK, UL. MARII DĄBROWSKIEJ 18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  MKEFEKT MAŁGORZATA KOWALCZYK

  CIECHANÓW, UL. ORYLSKA 22/6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  M-P ŁUKASIK S.C.

  BARANÓW SANDOMIERSKI, DYMITRÓW DUŻY 51

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  PAMA PAWEŁ ROSIŃSKI

  GRODZISK MAZOWIECKI, UL. L. ZONDKA 3 LOK 7

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  SIÓDEMKA OLSZTYN PIOTR WARZECHA

  OLSZTYN, UL. PRZEMYSŁOWA 6

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  UBEZPIECZENIA BARDYSZEWSKI ŁUKASZ

  OSTRÓW MAZOWIECKA, UL. LEGIONOWA 5

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

  USŁUGI TRANSPORTOWE MACIEJ DURKA

  LESZNO, UL. WILKOWICKA 18

  Świadczenie usług związanych z dostarczaniem do klientów Banku przesyłek bankowych, w tym umów oraz czynności faktycznych polegających na weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę z Bankiem

   

  wg stanu na dzień 12.03.2018 r.